X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методична робота Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Завантажити презентацію

Методична робота Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методична робота Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Школа – це маленька держава. Вона не може існувати без ідеї, задуму, що захоплює дітей, учителів і батьків. О. Захаренко

Слайд 2

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрі чі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро ра дітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем. Ш. Амонашвілі

Слайд 3

Науково-методична проблема школи: «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом формування системи гуманно – особистісного підходу до дітей» Виховна проблема школи: «Створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості та ціннісного ставлення до здоров’я»

Слайд 4

Основні завдання методичної роботи Осмислення всім педагогічним колективом завдань модернізації розвитку системи освіти; Визначення змісту і форм роботи з урахуванням рівня підготовки і компетентності педагогічних кадрів; Створення умов для функціонування системи методичної роботи; Сприяння розвитку творчого потенціалу вчителя; Пропаганда й впровадження надбань науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій.

Слайд 5

Структура методичної роботи Методична рада школи Колективні форми Індивідуальні форми Постійні Епізодичні Індивідуальні консультції Наставництво

Слайд 6

Форма організації методичної роботи Педрада Інформаційна нарада Нарада при директорові Постійно діючий педагогічний семінар Методичні оперативки Творча група Презентація придметних кафедр Ярмарка педагогічних ідей Конкурси Педагогічна майстерня Конференції, педагогічні читання Науково-методична нарада Предметні МО Самоосвіта Відкриті уроки Творчі звіти

Слайд 7

Методична робота за напрямками Поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні; Вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета й методики його викладання з урахуванням Закону України “про мови”; Вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи, збагачення педагогічних кадрів надбаннями науки, володіння сучасними науковими методиками, глибоке вивчення і практична реалізація основних програм і підручників, розуміння їх особливостей й виконання з позицій формування національної школи; Систематичне інформування про нові методичні рекомендації, щодо змісту й методичних державних документів.

Слайд 8

Діагностування передбачає Рівня професійних знань, умінь; Рівня професійної підготовки вчителя; Труднощів у роботі педагогічних працівників, під час організації методичної роботи; Ефективності методичної служби школи та її вплив на умови діяльності вчителів; Готовності педагогічного колективу до впровадження освітніх технологій.

Слайд 9

Діагностика педагогічних кадрів школи Мета, завдання МС. Становлення та розвиток творчої майстерності вчителя Зміст: Відпрацювання цінностей особливості кожного вчителя; удосконалення професійності; підвищення педагогічної культури та педагогічної техніки; оволодіння інноваційними методам навчання та виховання Форми: курси; кафедри; постійно діючі проблемні семінари; експерементальна лабораторія Школа передового досвіду Індивідуальне наставництво Конкурси Фестиваль методичних ідей презентації Взаємодії: Співпраця спільна діяльність Взаємодопомога Гуманний стиль спілкування та взаємин Результати діагностування педагогічних кадрів - вироблення програми розвитку

Слайд 10

Головним центром методичної роботи є методичний кабінет

Слайд 11

Основні функції методичного кабінету Основні функції методичного кабінету Участь в атестації вчителів Впровадження інновацій Координація діяльності з районним методкабінетом Консультування Науково-методичне інформування Вивчення і аналіз проблем практичної освіти Визначення професійного рівня учителів і творчих здібностей учнів Стажування молодих спеціалістів Масові заходи з учителями та учнями

Слайд 12

Форми методичної роботи Колективні Індивідуальні Групові Виставки; Педагогічні читання; Конкурси; Тижні педмайстерності; Декади сучасного уроку; Методичні фестивалі; Семінари 1. Індивідуальні консультації; 2. Самоосвіта; 3. Творчий звіт учителя; 4. Наставництво; 5. Панорама відкритих уроків. 1. Дискусії; 2. Предметні тижні; 3. Групові консультації; 4. Оперативно-методичні наради; 5. Внутрішньо шкільне навчання.

Слайд 13

Структура методичної роботи Школа молодого вчителя «Співдружність» Редколегія інформаційно-методичного бюлетеня Творча лабораторія вчителів початкової школи Психолого-психологічний семінар Методичні об’єднання: 1. суспільно-гуманітарне; 2. природничо-математичне; 3. учителів молодших класів; 4. класних керівників. Методична рада Проблемна тема «Організація ефективних форм роботи з учнівським колективом, спрямованих на підвищення результатів навчально-виховного процесу» Бібліотека як освітньо-інформаційний центр Розробка методичних рекомендацій за фахом, сценаріїв Організація та здійснення тематичних місячників, предметних тижнів, позакласних заходів Творчі звіти Атестація та курсова підготовка Організація наукової , творчо-пошукової роботи вчителів і учнів Методичні оперативки, консультації, наради, інструктажі Організація участі в олімпіадах, оглядах, конкурсах, ШНТ

Слайд 14

Система методичної роботи Учні Учителі Самооцінка Визначення проблем План МО План методичної роботи План творчих груп План роботи школи молодого вчителя Розробка планів, їх розв’язання Учні Учителі Тестування, анкетування План роботи класного керівника Річний план роботи школи

Слайд 15

Упровадження планів у практику Між атестаційні звіти Відкриті уроки Семінари Конференції «Круглі столи» Педагогічні консиліуми Педагогічні ради Предметні тижні Самоосвіта Творчі роботи вчителів Дидактичні ігри Поширення педагогічного досвіду Публікація в періодичних виданнях Робота в МО

Слайд 16

Аналіз проведення роботи Атестація Оцінка діяльності адміністрації (анкетування) Огляд навчально-методичної бази Наказ про підсумки методичної роботи Огляд кабінетів Наказ про підсумки виховної роботи Методична рада МО, творчі групи Коригування Наради при директорові Школа молодого вчителя Індивідуальні бесіди з учителями Інформаційно-інструктивна нарада

Слайд 17

Урок – основна форма навчання Урок засвоєння нових знань Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань; Повідомлення теми, мети, задач і мотивації навчальної діяльності; Сприяння і первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення; Узагальнення і систематизація знань, застосування їх у різних ситуація, наближених до знань; Підбиття підсумків уроку і домашнє завдання. Урок засвоєння навичок і умінь Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, практичного досвіду учнів (підготовка завдання); Повідомлення теми, мети, завдання і мотивація навчальної діяльності; Вивчення нового матеріалу; Первинне застосування перетворення знань (пробні вправи); Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах (робота зі зразками, коментований текст, тренувальні вправи) з метою засвоєння навичок; Творче перенесення знань і навичок чи змінені умови з метою формування умінь (творчі вправ) Підсумок, домашнє завдання. Урок застосування навичок і умінь Перевірка домашнього завдання; Мотивація навчальної діяльності; Осмислення змісту в послідовності застосування практичних; Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя(враховувати індивідуальні можливості); Узагальнення і систематизація учнями результатів роботи; Звіт учнів про способи і результати виконання роботи й теоретична інтерпретація отриманих результатів. Підсумок, домашнє завдання.

Слайд 18

Урок узагальнення і систематизації знань Проводиться після вивчення найважливіших розділів програми; Повідомлення теми, мети, завдань і мотивація навчальної діяльності; Відтворення і корекція опорних знань; Повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системних знань і їхнє застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних завдань; Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань. Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, завдань; Перевірка знань фактичного матеріалу (усна фронтальна бесіда, усна індивідуальна розмова); Перевірка знань основних понять (письмова перевірка 8-10 хвилин, індивідуальне опитування); Перевірка глибини осмислення знань і ступеня їхнього узагальнення (письмове опитування, самостійне складання таблиць); Застосування знань у стандартних умовах; Застосування знань у нестандартних умовах; Домашнє завдання. Комбінований урок Перевірка домашнього завдання (взаєморецензування завдань); Перевірка раніше засвоєних знань методами а) фронтальної бесіди; б) індивідуального усного опитування, в) короткочасної письмової роботи з тестовим завданням; Мотивація навчання, повідомлення теми, мети, завдань; Сприйняття й усвідомлення нового навчального матеріалу; Осмислення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу; Підсумок, домашнє завдання. Урок засвоєння навичок і умінь, творчого застосування їх на практиці в змінних умовах Актуалізація опорних знань, навичок, умінь; Мотивація, повідомлення теми, мети, завдань; Вивчення нового матеріалу, його сприйняття, усвідомлення, осмислення; Первинне застосування знань (пробні вправи); Засвоєння навичок і вмінь на готовому матеріалі в стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкції, завдання); Засвоєння узагальнених умінь на основі застосування знань і навичок у нестандартних ситуаціях (творча робота); Самостійна робота на застосування (творче) знань, навичок, умінь; Підсумок, домашнє завдання.

Слайд 19

Застосування методів навчання на уроці По джерелах знань Методи первинного оволодіння навчальним матеріалом Словесні Наочні Розповідь Пояснення Навчальна лекція Бесіда Робота з книгою Демонстрація Спостереження Ілюстрація Екскурсія Творчі роботи Лабораторні роботи Графічні роботи Практичні заняття, практикуми Вправа Бесіда Робота з книгою Усний виклад вчителя Еврестична бесіда Диспут Пошуково-лаб. робота Дослідницький метод Практичні Інформаційно-розвиваючі Пошукові

Слайд 20

Методи закріплення і вдосконалення одержаних знань, умінь і навичок Актуалізація знань, умінь і навичок учнів Використання можливостей програмового матеріалу для виховання учнів Репродуктивні Відтворюючо-творчі Розповідь Вправи за зразком Лабораторні роботи по інструкції Варіантні вправи Практичні творчі роботи Самостійна фронт. робота Диференційована самостійна робота Робота з підручником Робота з іншими джерелами Використання допоміжної літератури Усне опитування учнів біля дошки Усне фронт. опитування учнів Дисциплінованості і культури поведінки Поваги і любові до праці Естетичних смаків Працьовитості, скромності Наполегливості, пам’яті Інтересу до знань Здійснення міжпредметних зв’язків Здійснення проф. роботи Радимо прочитати Е.В. Думська Урок як показник майстерності вчителя Олена Пометун “Енциклопедія інтерактивного навчання

Слайд 21

Інтерактивне навчання

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Для підвищення професійного рівня вчителя в школі працюють МО

Слайд 25

Слайд 26

Обдарований учень Розвиваюче навчання МАН Міжкласні конкурси Гурткова робота Програма “Обдарована особистість” Шкільні факультативи Предметні олімпіади Випереджаюче навчання

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Структура ШНТ “Золота Сова” Конференція Президент ШНТ Секції Філологічна Мистецтво Історична Природнича Юні дослідники

Слайд 30

“Шановний друже вчителю! Визнач своє місце в оточенні вихованця. Допоможи йому відповісти на питання, які йому ставить білий світ. І твоє щастя буде без меж, бо зробиш ще одну людину духовно багатшою. На світі добавиться краси, порядності, а значить щастя ” О. Захаренко Дякуємо за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне