X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра європейської інтеграції

Завантажити презентацію

Кафедра європейської інтеграції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра європейської інтеграції Національна академія державного управління при Президентові України Кафедра європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 2

Кафедра европейської інтеграції Заснована кафедра європейської інтеграції 31 грудня 1999 р. Кафедра стала першим в Україні навчальним підрозділом вищого навчального закладу. Він був спеціально створений для розроблення навчальних програм з європейської інтеграції та їх викладання слухачам академії. Створення кафедри європейської інтеграції Кафедра европейської інтеграції

Слайд 3

Кафедра європейської інтеграції Заснування кафедри європейської інтеграції Особливості становлення кафедри європейської інтеграції сприяли утворенню багатьох її переваг: Ми новатори, адже, в Україні відсутня система підготовки викладачів у сфері європейської інтеграції, що суттєво ускладнює добір кадрів і формування викладацького складу кафедри. Проте кожен викладач - ідейний патріот своєї справи. Навчальні програми з європейської інтеграції ґрунтуються виключно на зарубіжних навчально-методичних матеріалах. Використовуючи англійську та інші іноземні мови, викладацький склад забезпечив кафедру необхідними матеріалами. Кожен викладач привніс частинку свого досвіду, натхнення, виразності та структурності з різних сфер діяльності, що і нині забезпечує безперервний інформаційний потік, який суттєво збагачує науковий доробок кафедри. Кафедра європейської інтеграції

Слайд 4

Кафедра європейської інтеграції Розвиток кафедри реалізується завдяки зміні змісту модулів спеціалізації в контексті останніх перетворень у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Перевага надається штатним викладачам кафедри на постійній основі. На кафедрі європейської інтеграції забезпечена підготовка кандидатських і докторських дисертацій через аспірантуру та прикріплення до кафедри здобувачів. Здійснюється якісніший підбір аспірантів і докторантів кафедри. Зроблено акцент на систематичність підготовки та опублікування наукових праць. Розвиток кафедри європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 5

Кафедра европейської інтеграції До розвитку кафедри в даний час залучені : Грицяк І.А., завідувач кафедри, д. н. держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки; Заворітня Г.П., заступник завідувача кафедри на громадських засадах, доцент кафедри, к. політ. н.; Баранцева К.К., доцент кафедри, к. філос. н., відмінник освіти України; Мельник Ю.В., доцент кафедри, к. юрид. н.; Чулаєвська М.Є., старший викладач кафедри; Ковбасюк Ю.В., д. н. держ. упр., проф., заслужений економіст України; Оржель О.Ю., доцент кафедри, к. ф. н., доц.; Назаренко О.А., доцент кафедри, к. юрид. н.; Шереметьєва Л.А., старший викладач кафедри; Шутова Л.І., методист кафедри. Всі викладачі кафедри володіють кількома іноземними мовами. Професорсько-викладацький склад Кафедра европейської інтеграції

Слайд 6

Викладачі та аспіранти кафедри Кафедра европейської інтеграції Кафедра европейської інтеграції

Слайд 7

Творчий доробок кафедри Кафедра європейської інтеграції Слухачі, що вивчають дисципліни кафедри, повністю забезпечені навчальною та методичною літературою

Слайд 8

Обговорення шляхів розвитку кафедри в контексті європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 9

Кафедра европейської інтеграції Навчальні програми На сьогодні для денної, вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форми навчання кафедра розробила такі навчальні робочі програми: за спеціальністю 8.150000 «Державне управління» – «Політика європейської інтеграції», «Європейська інтеграція та міжнародна співпраця», «Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи», «Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція», «Управління міжнародними проектами» (факультатив); за спеціальністю 8.150100 «Державне управління» (МПА) – «Вступ до права Європейського Союзу», «Інституційні основи Європейського Союзу», «Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення», «Застосування права Європейського Союзу», «Європейська політика згуртування»; за спеціальністю 8.150102 «Управління суспільним розвитком» –«Європейська інтеграція», «Європейська інтеграція та міжнародні відносини». Кафедра европейської інтеграції

Слайд 10

Кафедра євроінтеграції – слухачам: Вивчення дисциплін нормативного курсу, які викладає кафедра, а також навчання на спеціалізації, яку забезпечує кафедра, надає слухачеві реальні практичні навички, необхідні у діяльності сучасного управлінця: уміння готувати аналітичні довідки, пропозиції, рекомендації щодо державної політики у сфері європейської інтеграції, способів, форм і методів її реалізації на підставі аналізу зарубіжного досвіду; надавати консультації представникам органів державної влади й місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції на місцевому, регіональному і національному рівнях, а також у межах певної галузі, виходячи з чинного законодавства й існуючого євроінтеграційного досвіду; застосовувати основні принципи та інструменти правничої методики у конкретних питаннях, пов’язаних з європейським правом; розробляти пропозиції (проекти) щодо вдосконалення державного регулювання ринкових відносин в Україні та окремих галузей економіки з позиції їх відповідності європейським стандартам; застосовувати інструменти оцінювання / вимірювання організаційного розвитку та адміністративної спроможності державних інституцій та вироблення рекомендацій відповідно до результатів оцінювання. Кафедра європейської інтеграції

Слайд 11

Слухачі групи МПА в Представництві Європейського Союзу в Україні Кафедра європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 12

Кафедра європейської інтеграції - слухачам Сучасні методики викладання, що застосовуються викладачами кафедри, забезпечують: вдосконалення дискусійних та лідерських навичок слухачів; тренування навичок аналізу інформації та вироблення рішень. Колектив кафедри відкритий до пропозицій та побажань слухачів: ми готові розробити додаткові факультативні курси за Вашим бажанням, організовувати “круглі столи”, дискусійні групи; нами розроблюється програма стажування слухачів у різноманітних державних та недержавних інституціях, діяльність яких пов’язана з міжнародними відносинами та євроінтеграційними процесами, а також розглядаються можливості закордонного стажування для кращих слухачів нашої спеціалізації. Ми чекаємо на Ваші ідеї та побажання ! Кафедра європейської інтеграції

Слайд 13

Професор Ганс-Петер Штофазіус (Вища школа управління та права, м. Берлін) проводить заняття із слухачами групи МПА Кафедра європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 14

Кафедра європейської інтеграції Кафедра виконує наукові дослідження в галузі європейської інтеграції. Зокрема, досліджуються національні системи державного управління держав-членів ЄС в інтеграційному процесі, теорія і практика сучасного європейського врядування, координація політики європейської інтеграції тощо. У 2011-2012 р.р. поглиблюючи свої знання кафедра працює над науковою темою: “Державне управління в європейських та інших країнах світу: досвід для України”. До розробки наукових тем активно залучаються як науковці, що є штатними викладачами кафедри, так і аспіранти кафедри. Колектив кафедри працює над розробкою навчально-методичного забезпечення оновлених модулів для денної, вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форми навчання. Наукові дослідження Кафедра європейської інтеграції

Слайд 15

Наукові дискурси про європейську інтеграцію Кафедра європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 16

Кафедра європейської інтеграції Міжнародна співпраця Кафедра співпрацює в різних формах з міністерствами й відомствами, зарубіжними партнерами, зокрема з департаментом адаптації законодавства Міністерства юстиції України, Представництвом Європейської Комісії в Україні, Білорусі та Молдові і Посольстві Франції в Україні, Дипломатичною академією МЗС України. Викладачі залучаються до читання лекцій в інших міністерствах і відомствах України, виїздять в обласні центри підвищення кваліфікації державних службовців. Кафедра надає методичну допомогу регіональним Інститутам державного управління та іншим навчальним закладам. Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні відеоконференцій, на яких обговорюються актуальні питання європейської інтеграції з експертами з Франції, Словаччини, Латвії, Литви та Німеччини, залучаються до міжнародних проектів. Кафедра європейської інтеграції

Слайд 17

Завідувач кафедри професор Грицяк І.А. в Європейському Парламенті Кафедра європейської інтеграції Кафедра європейської інтеграції

Слайд 18

Відзначення Дня Європи Щороку кафедра європейської інтеграції організовує святкування в Національній академії Дня Європи. У рамках заходу проводяться тематичні зустрічі у форматі відеоконференцій, круглі столи з актуальних питань європейської інтеграції та виставка публікацій Європейського Союзу і Світового банку. У заходах бере участь Жозе Мануель Пінту Тейшера, Голова представництва Європейського Союзу в Україні, та інші офіційні особи. Жозе Мануель Пінту Тейшера, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Золтан Салаі, керівник відділу політики, преси та інформації представництва Європейського Союзу в Україні, та інші офіційні особи беруть участь у відеоконференції. Кафедра європейської інтеграції

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне