X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Завантажити презентацію

КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національна академія державного управління і менеджменту при Президентові України Кафедра державного управління і менеджменту КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 2011-2012 рр.

Слайд 2

АКТУАЛЬНІСТЬ НДР продиктована пріоритетністю проблем суспільного розвитку. Основні з них: Підвищення рівня ефективності системи держслужби шляхом нарощування якості професійної діяльності службовців. Перетворення держави на конкурентоздатного та відповідального наймача, здатного не лише залучати на держслужбу висококваліфікованих громадян, а й забезпечувати використання їх особистісно-професійних можливостей, посадове зростання на основі достоїнств, заслуг, змагальності, здорової конкуренції. Розвиток кадрової культури суб’єктів кадрової політики усіх рівнів щодо управління кадровими процесами та кадровими відносинами.

Слайд 3

Створення прямої кореляції між компетентністю працівників органів державної влади та їх діловими якостями. Посилення впливу системи професійного навчання на кадрове забезпечення органів державної влади. Створення гнучких інноваційних систем професійного розвитку державних службовців, адекватних сучасним вимогам державної служби. Комплексне удосконалення забезпечення діяльності суб’єктів кадрової політики: інформаційне, аналітичне, науково-методичне, фінансово-економічне, матеріально-технічне. Удосконалення управління людськими ресурсами в НАДУ.

Слайд 4

Офіційні документи, в яких актуалізуються вищезазначені проблеми суспільного розвитку: Проект Закону України “ Про державну службу ”. Проект Стратегії державної кадрової політики. Положення про Президентський кадровий резерв “ Нова еліта нації ”. Цільова комплексна програма реформування системи підготовки кадрів для державної служби, підвищення кваліфікації державних службовців та реформування кадрового резерву. Концепція Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011-2015 роки. Постанова КМУ від 7 липня 2010 р. № 564 “ Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування ”.

Слайд 5

Об'єкт дослідження – процес формування і реалізації кадрової політики в органах державної влади. Мета дослідження – на основі вивчення особливостей формування і реалізації кадрової політики в державному управлінні на сучасному етапі державотворення України удосконалити науково-теоретичні основи системи кадрової роботи та розробити науково-практичні рекомендації для керівників органів державної влади щодо підвищення ефективності та результативності кадрової роботи, що сприятиме реалізації державної політики у всіх сферах суспільного життя України

Слайд 6

Основні завдання дослідження: здійснити комплексний аналіз теоретичних, організаційно-правових, морально-етичних основ, природи КП; розкрити цілі, завдання, сутнісні риси, принципи, пріоритети сучасної КП на державній службі; науково описати систему КП в органі державної влади; дослідити механізм реалізації ДКП як систему кадрової діяльності, спрямовану на якісне кадрове забезпечення державної служби; проаналізувати кадрові технології управління людськими ресурсами (конкурсу, оцінювання, мотивування, управління службово-діловою кар'єрою);

Слайд 7

удосконалити існуючі моделі формування, професійної підготовки, використання кадрового резерву; виявити особливості формування, підготовки, використання функціонального кадрового резерву; кадрового резерву розвитку; систематизувати вітчизняний та зарубіжний досвід КП, формування й використання кадрового резерву з метою його адаптації до потреб вітчизняної держслужби (Франція, Великобританія, США, РФ, Німеччина, КНР, Казахстан, Киргизстан, країни Латинської Америки (Мексика, Чилі, Бразилія); узагальнити науковий, навчальний, інформаційно-аналітичний, статистичний матеріал за темою дослідження; визначити пріоритетні напрями удосконалення КП.

Слайд 8

Етапи виконання дослідження 2011 р.: І-й етап: організаційний: - визначення змісту “ Бібліотечки магістра ”, “ Бібліотечки керівника ”; - підготовка до друку Методичних рекомендацій для слухачів. ІІ-й етап: “ накопичувальний ”: - вивчення наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених за темою дослідження; - розробка анкет для опитування держслужбовців Чернігівської ОДА та Млинівської РДА; - проведення анкетування в Чернігівській ОДА та Млинівській РДА; - обробка результатів анкетування; - написання наукових статей, тез виступів.

Слайд 9

ІІІ-й етап: “ креативний ”: - підготовка та пропозицій та рекомендацій для ОДА та РДА; - впровадження пропозицій та рекомендацій в діяльність ОДА та РДА; - написання наукових статей, тез виступів; - підбір та підготовка до друку Методичних рекомендацій “ Бібліотечки керівника ”; - вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду. IV-й етап: “ підсумково-проміжний ”: - моніторинг ефективності запропонованих та впроваджених пропозицій та рекомендацій в діяльність ОДА та РДА; - написання наукових статей, тез виступів; - видання Методичних рекомендацій “ Бібліотечки керівника ”; - порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду та вироблення оптимальної моделі здійснення КП для державної служби.

Слайд 10

2012 р.: І-й етап: “ підготовчий ”: - оновлення НМКД “ Кадрова політика і державна служба ”; - визначення авторського колективу та структури навчального посібника “ Кадрова політика і державна служба ”; - підбір навчальних завдань, запитань, списку рекомендованої літератури для навчального посібника; - написання наукових статей, тез виступів. ІІ-й етап: - збір рецензій та відгуків на навчальний посібник “ Кадрова політика і державна служба ”; - редагування та підготовка навчального посібника “ Кадрова політика і державна служба ” до отримання грифу МОН України ; - написання наукових статей, тез виступів.

Слайд 11

ІІІ-й етап: “ грифування ”: - отримання для навчального посібника “ Кадрова політика і державна служба ” грифу МОН України; - запровадження напрацьованої моделі удосконалення КП в діяльність ОДА та РДА; - написання наукових статей, тез виступів. IV-й етап: “ остаточно-підсумковий ”: - видання навчального посібника “ Кадрова політика і державна служба ”; - моніторинг дієвості напрацьованої моделі удосконалення КП в діяльність ОДА та РДА; - підготовка підсумкового наукового звіту за темою дослідження; - підготовка-презентація звіту діяльності за темою дослідження.

Слайд 12

ЗАПЛАНОВАНІ НАУКОВІ ПРОДУКТИ: Пропозиції та рекомендації суб'єктам кадрової політики ОДА та РДА. Навчальний посібник з грифом МОН України - для нормативної дисципліни “ Кадрова політика і державна служба ” магістерської програми за спеціальністю “ Державне управління ” .

Слайд 13

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських та практичних занять для слухачів нормативної дисципліни “ Кадрова політика і державна служба ” (“ Бібліотечка магістра ”). Методичні рекомендації для суб'єктів кадрової політики усіх рівнів (“ Бібліотечка керівника ”). Статті у фахових і наукових виданнях, тези виступів.

Слайд 14

ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В ДІЯЛЬНІСТЬ: Чернігівської обласної державної адміністрації, в цілому, та відділу кадрової роботи апарату ОДА, зокрема. Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області. Національної академії державного управління при Президентові України.

Слайд 15

Висвітлення зарубіжного досвіду: Компаративний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду КП (Франція, Великобританія, США, РФ, Німеччина, КНР, Казахстан, Киргизстан, країни Латинської Америки (Мексика, Чилі, Бразилія). Мета такого аналізу - визначення оптимальної для вітчизняної держслужби моделі здійснення кадрової політики.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне