X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Характер

Завантажити презентацію

Характер

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Характер особистості

Слайд 2

Ми такі однакові

Слайд 3

Слайд 4

Ми такі різні

Слайд 5

Слайд 6

Характер – це сукупність стійких індивідуально психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності, суспільній поведінці (у ставленні до колективу, до інших людей, до праці, до самої себе).

Слайд 7

Природа характеру Людина народжується з певним типом нервової системи. Але з перших днів існування перебуває під впливом умов життя, виховання, які накладають відбиток на функціонування нервової системи. Характер людини залежить від формування динамічного стереотипу.

Слайд 8

Характер за групою крові

Слайд 9

Характер і середовище Характер формується під безпосереднім впливом суспільства в результаті взаємодії особистості з іншими людьми. При цьому мають значення такі соціально зумовлені характеристики особистості, як її статус, позиція, роль, ранг. Статус – це схема становища особистості в суспільстві (економічне, правове, політичне та культурне). Статус новонародженої особистості залежить від статусу батьків. Власний статус особистість отримує з початком самостійної суспільно-трудової діяльності. Статус Цілісний Частковий Рід занять Розмір доходів Рівень освіти Статеві ознаки Етнічна належність

Слайд 10

Основні компоненти особистості

Слайд 11

Позиція особистості – це її становище у структурі суспільства. Кожна людина може займати у суспільстві кілька позицій, що відрізняються за своїм значенням: Професійна позиція Сімейна Суспільно-політична Культурна Національна Роль – нормативно схвалений спосіб поведінки яка очікується від кожного, хто займає дану позицію. Роль не залежить від свідомості й поведінки конкретного індивіда. Ранг – це престиж, репутація, авторитет, популярність особистості у групі, колективі суспільстві. Ранг виявляється через “персоналізацію”

Слайд 12

Структура характеру Спрямованість – вибіркове позитивне або негативне ставлення до чогось, когось, себе Переконання – це знання, ідеї, погляди, що визначають ставлення до дійсності, поведінку Розумові риси – розсудливість, спостережливість, поміркованість Емоції – гарячковість, надмірна співчутливість, нечутливість до страждань інших Воля зумовлює силу та твердість характеру Темперамент – динамічна форма прояву характеру Повнота – всебічний розвиток основних компонентів характеру: розумових, моральних, емоційно-вольових Цілісність виявляється у єдності слова та діла або в її відсутності Визначеність – це твердість і незалежність особистості в її прагненнях і переконаннях у боротьбі за досягнення окремих цілей Сила виявляється в енергійних діях, боротьбі за доведення справи до кінця, не зважаючи на перешкоди

Слайд 13

Основні риси типового характеру Структура рис характеру виявляється у тому, як людина ставиться : до інших людей демонструючи уважність, принциповість, прихильність, комунікативність, миролюбність, лагідність, дбайливість , тактовність або протилежні риси. до справ виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, рішучість, ретельність, точність, серйозність. зацікавленість або протилежні риси. до речей, демонструючи при цьому бережливість, економність, охайність, почуття смаку або протилежні риси. до себе виявляючи розумний егоїзм, впевненість у собі, нормальне самолюбство, почуття власної гідності або протилежні риси.

Слайд 14

Типи акцентуацій Акцентуація – це підсилення виявленості певної риси. гіпертимний – надмірна балакучість, контактність, виразність жестів і міміки. Ці люди енергійні, ініціативні, оптимістичні. застряглий - підвищена здатність до роздратування, нетерпимість до заперечення у дискусіях, недовірливість. педантизм – надмірний формалізм у справах. занудство. демонстративний – виявляють амбіційність; їм властиве хизування; привертають до себе увагу, прагнуть бути в центрі подій (досягають творчих успіхів). інтровертовані особистості замкнуті, свої думки та переживання спрямовують на самих себе, на свій внутрішній світ, уникають контактів з іншими, не пристосовані до обставин. екстравертовані особистості прагнуть до спілкування, контактів з іншими, багато говорять про себе, хвалькуваті, схильні погоджуватися з усім , що їм пропонують, зосереджуються переважно на зовнішніх явищах, а не на собі.

Слайд 15

Особливості національного характеру українців Національний характер – це сукупність стійких психологічних рис, властивих тій чи іншій нації, що сформувались під впливом історико-економічних, соціокультурних та природних умов її розвитку та проявляються у формах поведінки людей, їх звичках, обрядах, звичаях, традиціях, в побуті та національних особливостях культури.

Слайд 16

Дія кольору на поведінку і характер особистості

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне