X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
формування ключових компітенцій

Завантажити презентацію

формування ключових компітенцій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування ключових компетентностей молодших школярів

Слайд 2

Компетентність – спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок та ставлень, що їх набувають у процесі навчання.

Слайд 3

Із врахуванням світового досвіду і потреб розвитку української школи у вітчизняній педагогіці визнано три види компетентностей, які характеризують результати навчання на засадах компетентнісного підходу: ключові, міжпредметні і предметні* * - Наказ МОіН України від 20.08.208р. № 755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”

Слайд 4

Компетентності предметні ключові

Слайд 5

Ключові компетентності Вміння функціонувати у соціальногетерогенних групах загальнокультурна Інтерактивне використання засобів Перелік ключових компетентностей здоров’язбережувальна громадянська вміння вчитися Предметні компетентності соціальна компететності з ІКТ Автономна дія знання вміння ставлення навички

Слайд 6

Ключові компетентності – це багатовимірне утворення, що належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів та є спеціально структурованим комплексом якостей особистості, що дають змогу ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, що можуть бути застосованими в багатьох життєвих сферах

Слайд 7

Автономна дія Здатність захищати та дбати про відповідальність, права, інтереси й потреби інших; Здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти; Здатність діяти у значному (широкому) контексті

Слайд 8

Інтерактивне використання засобів Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку та тексти; Здатність використовувати знання та інформаційну грамотність; Здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології

Слайд 9

Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах Здатність успішно взаємодіяти з іншими; Здатність співпрацювати; Здатність розв'язувати конфлікти

Слайд 10

ключові компетентності сприяють результатам високого рівня, в тому числі й соціального рівня на шляху до успішного життя та розвиненого суспільства; ключові компетентності є відповідними засобами щодо важливих, складних потреб та викликів у широкому контексті; ключові компетентності є важливими для особистості.

Слайд 11

Ключові компетентності Змінні; Наскрізні; Мають рухливу і перемінну структуру; Залежать від пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і можливостей самовизначення особистості в соціумі

Слайд 12

Ключові компетентності є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у взаємозв'язку урочної і позаурочної роботи, у взаємодії з соціумом * * - Наказ МОіН України від 20.08.208р. № 755 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”

Слайд 13

Ключові компетентності учнів початкових класів вміння вчитися; загальнокультурна; громадянська; здоров’язбережувальна; компететності з ІКТ; соціальна.

Слайд 14

Вміння вчитися

Слайд 15

Вміння вчитися організовувати своє робоче місце; орієнтуватися у часі та берегти його; планувати свої дії; доводити роботу до кінця.

Слайд 16

Загальнокультурна компетентність Оволодіння досягненнями культури; Оцінювання найважливіших досягнень культури; Толерантне відношення до представників інших культур; Активна терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми і народами.

Слайд 17

Громадянська компетентність Усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ. Знання своїх прав і обов’язків. Здатність екологічно мислити. Бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.

Слайд 18

Здоров’язбережувальна компетентність уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності; взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я; дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.

Слайд 19

Компететності з ІКТ Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією. Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.

Слайд 20

Соціальна компетентість Проектування стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві; продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді, використання різних ролей й функцій у колективі, прояв ініціативи, підтримка та керування власними взаєминами з іншими; конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, відповідальність за наслідки вчинків.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне