X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ділова гра

Завантажити презентацію

ділова гра

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Широкун Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів Уманської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №8 Уманської міської ради Черкаської області

Слайд 2

Мета гри. Розширити знання педагогів про інтерактивні технологи навчання, активізувати їх впровадження в практику роботи. Розвивати комунікабельність, виховувати інтерес до самовдосконалення. Обладнання: таблиця з 7-ма категоріями та добірка за питань до кожної з них. Правила гри. Перед початком гри обираються ведучий та експерти (2—3 особи), які оцінюють відповіді гравців. У грі може брати участь будь-яка чисельність гравців. Зміст гри Перед учасниками — таблиця з назвами категорій. Перший гравець робить свій хід — обирає категорію, а ве дучий ставить запитання з цієї категорії. Правильна відповідь на всі запитання категорії дає учаснику 10 балів. За кожне запитання по 2 бали. Якщо гравець на якесь за питання даної категорії не знає відповіді, відповідає інший, і за правильну відповідь отримує 2 бали. Виграє той, хто до використання у грі всіх категорій набере більшу кількість балів.

Слайд 3

Цікавинки з методичної скриньки Робота в парах Карусель Технологій навчання у грі Формові роботи з розвитку критичного мислення Робота в групах Мікрофон Сучасний урок

Слайд 4

Категорія “Сучасний урок”

Слайд 5

Питання №1 Які типи уроків розрізняють за дидактичною метою?

Слайд 6

Урок засвоєння нових знань Урок формування вмінь і навичок Урок застосування знань, Умінь і навичок Урок узагальнення і систематизації знань Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок Комбінований урок Типи уроків

Слайд 7

Нестандартні уроки Уроки, відмінні від типових, що виникли в результаті пошуку творчих учителів для активізації пізнавальної діяльності учнів

Слайд 8

Уроки змістовної спрямованості Уроки – конференції Уроки - семінари Уроки - лекції

Слайд 9

Інтегровані уроки (можуть проводитися кількома вчителями) Уроки - комплекси Уроки - панорами Міжпредметні уроки

Слайд 10

Уроки - змагання Уроки - КВК Уроки – аукціони Уроки – турніри Уроки – конкурси Уроки – вікторини

Слайд 11

Уроки громадського огляду знань Уроки – експромт екзамени Уроки – заліки Уроки - творчі звіти Уроки – консіліуми Уроки – взаємо- навчання Уроки – консультації

Слайд 12

Уроки – роздуми Уроки – діалоги Уроки – прес- конференції Уроки – парадокси Уроки – репортажі Уроки – усні журнали Уроки – диспути Уроки – протиріччя Уроки комунікативної спрямованості

Слайд 13

Театралізовані уроки Уроки – концерти Дидактичний театр Уроки – спектаклі Кіно – уроки

Слайд 14

Уроки – розвідки Уроки – заочні подорожування Уроки – пошуки Уроки – лабораторні дослідження Уроки – наукові дослідження Уроки – експедиційні дослідження Уроки дослідження та подорожування

Слайд 15

Уроки – дидактичні ігри Уроки - імітації Уроки - імпровізації Уроки – захисти дисертацій Уроки – суди

Слайд 16

Інші види нестандартних форм навчання Уроки з різновіковим складом учнів Уроки – психо- тренінги

Слайд 17

Питання №2 Що означає слово “інтерактивний” ?

Слайд 18

Слово “інтерактив” (англ. interact, де inter – взаємний, act –діяти). Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу.

Слайд 19

Моделі навчання Пасивне навчання Активне навчання Інтерактивне навчання

Слайд 20

Структура інтерактивного уроку Мотивація навчальної діяльності (5%) Представлення мети та очікуваних навчальних результатів (5%) Надання необхідної інформації (10%) Інтерактивна вправа – центральна частина заняття (60%) Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (20%)

Слайд 21

Основні інтерактивні методи навчання Мозкова атака Мозковий штурм Прес – метод Акваріум Карусель Ажурна пилка

Слайд 22

Дидактичні Організаційні Етичні Психологічні Санітарно - гігієнічні Вимоги до уроку

Слайд 23

Шляхи удосконалення уроку Різноманітність видів уроків Максимальна щільність уроку Насиченість уроку різними видами пізнавальної діяльності Організація самостійної діяльності учнів Використання програмованого і проблемного навчання Встановлення міжпредметних зв`язків

Слайд 24

Підготовка учителя до уроку

Слайд 25

Попередня підготовка до уроку Вивчення навчальної програми, підручників, посібників Розробка календарно-тематичного планування Ознайомлення з матеріальним забезпеченням лабораторних і практичних робіт Вивчення особливостей класу, контингенту дітей

Слайд 26

Безпосередня підготовка до уроку Формулювання мети і завдань уроку Вивчення обсягу і змісту навчального матеріалу Вибір форм організації навчання Вибір методів і прийомів навчання Наочно-технічне оснащення уроку Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання Складання плану-конспекту уроку Самоперевірка готовності до уроку

Слайд 27

Категорія “Робота в парах”

Слайд 28

Питання №1 На яких етапах уроку особливо ефективна робота в парах?

Слайд 29

Ця технологія використовується для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння і закріплення, перевірки знань тощо.

Слайд 30

Організація роботи в парах: запропонуйте учням завдання після пояснення дайте їм 1-2 хвилини для обдумування об'єднайте учнів у пари, визначте хто з них буде висловлюватися першим по закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи

Слайд 31

Категорія “Карусель”

Слайд 32

Питання №1 Коли застосовується технологія “Карусель” ?

Слайд 33

Технологія “Карусель” застосовується: для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій для збирання інформації з будь-якої теми для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (термінів, віршів, таблиці множення)

Слайд 34

Питання №2 У чому полягає ефективність технології “Карусель”?

Слайд 35

Варіант кооперативного навчання “Карусель” найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами.

Слайд 36

Категорія “Робота в групах”

Слайд 37

Питання №1 На яких етапах застосовується робота в групах?

Слайд 38

Це варіант інтерактивного навчання сприяє активному ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння

Слайд 39

Питання №2 Як можна об'єднати учнів для роботи в групах?

Слайд 40

Учнів можна об'єднати в групи. Використовуючи назви днів тижня, назви пір року, вільний вибір дітей. Діти розподіляються по групах за бажанням або однаковими емблемами. Можна використовувати метод “пазлів”.

Слайд 41

Коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця”

Слайд 42

Питання №2 Як організовувати роботу за технолоігією “Незакінчені речення” ?

Слайд 43

Використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням, висловлюючись, закінчувати його.

Слайд 44

Категорія “Технологія навчання у грі”

Слайд 45

До технології навчання у грі належать імітації, рольові ігри, драматизація.

Слайд 46

Питання №2 Назвати різні види лялькових театрів.

Слайд 47

Види лялькових театрів: пальчикові, рукавичкові, настільні, театри тіней, саморобні ляльки.

Слайд 48

Категорія “Форми роботи з розвитку критичного мислення”

Слайд 49

Питання №1 Розкрийте поняття АУР?

Слайд 50

АУР – це актуалізація, усвідомлення, рефлексія.

Слайд 51

Питання №2 Які форми роботи з розвитку критичного мислення можна запровадити на етапі актуалізації?

Слайд 52

На етапі актуалізації застосовують “мозкову атаку”, “сенкан”, “гронування”.

Слайд 53

http://www.slideshare.net/stecenko_nm/3-5-349254?from=ss_embed «Форми організації навчання». Слайд 6-16. Використанні джерела

Слайд 54

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне