X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дейтамайнінг — засоби інтелектуального аналізу даних у СППР

Завантажити презентацію

Дейтамайнінг — засоби інтелектуального аналізу даних у СППР

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дейтамайнінг — засоби інтелектуального аналізу даних у СППР Представлення нової технології інтелектуального аналізу даних Суть і складові інтелектуальної фази при прийнятті рішень Комп’ютеризовані засоби підтримки інтелектуальної фази Методологічні засоби підтримки інтелектуальної фази

Слайд 2

Представлення нової технології інтелектуального аналізу даних (ІАД) Комп'ютерні технології із застосуванням інтелектуальних обчислень переживають свій розквіт. Це пов'язано, головним чином, з потоком нових ідей, що виходять з галузі комп'ютерних наук, яка утворилась на перетині штучного інтелекту, статистики та теорії баз даних. Зараз відбувається стрімкий зріст числа програмних продуктів, що використовують нові технології, а також типів задач, де їх застосування надає значного економічного ефекту. Елементи автоматичної обробки і аналізу даних, що називають Data Mining (знаходження знань) стають невід'ємною частиною концепції електронних сховищ даних та організації інтелектуальних обчислень. Простий доступ користувача до сховища даних забезпечує тільки отримання відповідей на питання, що були задані, в той час як технологія data mining дозволяє побачити ("знайти") приховані правила і закономірності у наборах даних, які користувач не може передбачити, і застосування яких може сприяти збільшенню прибутків підприємства.

Слайд 3

Data Mining переводиться як "видобуток" чи "добування даних". Нерідко поруч з Data Mining зустрічаються слова "інтелектуальний аналіз даних". Справа в тому, що людський розум сам по собі не пристосований для сприйняття великих масивів різнорідної інформації. Але і традиційна математична статистика, яка довгий час претендувала на роль основного інструмента аналізу даних, також нерідко відстає при вирішенні складних життєвих задач. Вона оперує усередненими характеристиками вибірки, що часто є фіктивними величинами (типу середньої температури пацієнтів в лікарні, середньої висоти будинку на вулиці тощо ). Тому методи математичної статистики виявляються корисними, головним чином, для перевірки заздалегідь сформульованих гіпотез.

Слайд 4

Можливості інтелектуального аналізу Більшість підприємств накопичують під час своєї діяльності величезні обсяги даних, але єдине, що вони хочуть від них одержати - це корисну інформацію. Яким чином можна довідатися з даних про те, що є найбільш потрібним для їхніх клієнтів, як найефективніше використати наявні ресурси або як мінімізувати втрати? Для вирішення цих проблем призначені новітні технології інтелектуального аналізу. Вони використовують складний статистичний аналіз і моделювання для знаходження моделей і відношень, прихованих у базі даних - таких моделей, що не можуть бути знайдені звичайними методами. Доти поки модель не відповідає існуючим реально відношенням, неможливо отримати успішні результати.

Слайд 5

Технології інтелектуального аналізу можуть не тільки підтвердити емпіричні спостереження, але і знайти нові, невідомі раніше моделі. За допомогою методів data mining можна знайти таку модель, що приведе до радикального поліпшення у фінансовому і ринковому становищі компанії. Хоча інструментарій інтелектуального аналізу і звільняє користувача від можливих складностей у застосуванні статистичних методів, він все-таки потребує від нього розуміння роботи цього інструментарію й алгоритмів, на яких він базується. Крім цього, технологія знаходження нового знання в базі даних не може дати відповіді на ті питання, що не були задані. Вона не заміняє аналітиків чи менеджерів, а дає їм сучасний, могутній інструмент для поліпшення роботи, яку вони виконують.

Слайд 6

Суть і складові інтелектуальної фази при прийнятті рішень Процес створення рішення розпочинається з фази обдумування, протягом якої досліджується реальність (ситуація прийняття рішення), ідентифікується проблема та визначається особа або група осіб, відповідальних за її розв’язок (тримачі проблеми). Інтелектуальна фаза розпочинається з ідентифікації організаційної мети або цілей, зв'язаних з поточними бізнесовими питаннями (наприклад, обчислення оптимального рівня формування замовлень на виготовлення продукції), визначення, чи ці питання взагалі існують і наскільки вони важливі. Проблеми, котрі потребують вирішення, зазвичай виникають при незадовільному стані бізнесової діяльності, коли фактичні здобутки не виправдовуютю витрачених на їх підтримання зусиль або суттєво відрізняються від стандартів продуктивності (наприклад, фінансових індикаторів).

Слайд 7

Ідентифікація проблеми включає, визначення детальності її існування, виділення її симптомів, окреслення її масштабів та формулювання проблеми в явному виді. Часто те, що описується як проблема (наприклад, надмірні витрати) може бути тільки симптомом або мірою іншої проблеми (наприклад, як невідповідний рівень запасу). Оскільки реальні, світового рівня проблеми зазвичай надзвичайно ускладнені в силу дії багатьох взаємозв’язаних чинників (що, в загальному випадку, не підвладні творцям рішення), тому в практичному менеджменті інколи важко відрізнити симптоми від конкретних проблем. Існування проблеми можна визначити за допомогою моніторингу бізнесових подій і транзакцій та шляхом аналізування рівня організаційної продуктивності. Вимірювання продуктивності і створення відповідної моделі має базуватися на реальних даних. Збирання даних і оцінювання майбутніх значень параметрів системи є найбільш важким кроком аналізу.

Слайд 8

Виділимо головні випадки, що можуть мати місце протягом етапів збирання та оцінювання даних і які створюють труднощі при ідентифікації проблеми та її вирішення: Дані є недоступними. У даному разі заміна їх неточними оцінками, які можуть бути покладені при створенні моделі, приводить до поммлкоких рішень. Одержування даних може бути дорогим, тобто витрати матеріальних і трудових ресурсів або непосильні творцю рішень, або значно перевищують потенційні вигоди від рішення. Оцінювання даних часто буває суб’єктивним, тобто не відображати реальний стан речей. Важливі дані, що впливають на результат, є якісними, тому виникає проблема їх квантифікації. Великий обсяг надходжуваних даних, які не може збагнути творець рішення (інформаційне перевантаження). В даному разі рішення або не створюється вчасно, або вони грунтується на фрагментах загальної картини реальної ситуації, що в любому випадку є небажаним.

Слайд 9

Наслідки чи результати рішення можуть відбуватися за межами визначеного періоду часу. В такому випадку вартісні елементи рішень, такі як значення доходів, витрат і прибутків, мають бути придатними для запису в різні моменти часу. З цією метою, зокрема, використовується підхід поточної вартості майбутнього (present-value), пов’язаний з дисконтуванням витрат і надходжень. Часто робляться припущення, що майбутні дані будуть подібні до історичних. В такому разі має бути упевненість в тому, що минулі ситуації повторюються. Якщо так не можна діяти, то потрібно передбачити природу можливих змін даних і включити це в аналіз. Як тільки буде завершене попереднє дослідження, то це дає можливість визначити, чи дійсно проблема існує, де вона розміщена і настільки вона суттєва. Інтелектуальна фаза, як правило, завершується формальним формулюванням проблеми.

Слайд 10

Комп’ютеризовані засоби підтримки інтелектуальної фази Перша вимога щодо підтримки рішення для інтелектуальної фази є отримання здатності переглядати зовнішні і внутрішні інформаційні джерела для окреслення можливостей бізнесової системи та ідентифікації проблем, а також щоб надійно інтерпретувати виявлені скануванням (переглядом) ситуаційної обстановки факти і закономірності. Підтримуючі рішення засоби інформаційної технології тут виявляються надзвичайно доречними. Найбільш пристосованими (можливо і спеціально розробленими) для першої фази створення рішень є так звані орієнтовані на дані системи підтримки прѸйняття рішень (Fata-driven DSS) . Ця категорія Ѳключає системи управління створенням звітів, схожище даних і системи аналізу, виконавчі інформаційні систѵми (ВІС), географічні інформаційні системи (ГцС), системи бізѽесової інформації (Business Intelligence Systems), системи оперативного аналітичного оброблення OLAP (on-line analytic processing).

Слайд 11

В цих типах СППР робиться наголос на доступі і маніпулювання з великими БД структурованих даних, часовими рядами внутрішніх даних компанії і деякими зовнішніми даними. Наприклад, головне призначення ВІС є підтримка інтелектуальної фази за допомогою безперервного моніторингу зовнішньої і внутрішньої інформації, перегляду ранніх ознак проблем і можливостей. В даний час на ринку програмних продуктів пропонуються десятки комерційних продуктів виконавчих інформаційних систем, створених різними компаніями світу, лідерами серед яких є: корпорації Pilot Software, Inc., що володіє 25 % ринку ВІС за доходом, найбільш відомими ВІС цієї корпорації -- Commander Center, Lightship і Lightship Lens. У центрі уваги цих програмних продукту — ідентифікація і стеження за ключовими індикаторами (показчиками) діяльності фірми;

Слайд 12

Comshare Inc. , що володіє 60 % ринку ВІС за доходом. Найбільш відомою ВІС цієї корпорації є Commander EIS (дозволяє розпізнавати ключові індикатори або “важливі коефіцієнти успіху”, а далі відстежувати їх ). Набули розповсюдження також інші ВІС, зокрема розроблена фірмою Execucom з використанням відомого продукту IFPS/Plus Executive Edge; інститут SAS розробив SAS/EIS як середовище для розробки ВІС, що включає об'єкти для побудови ВІС. Системи сховищ даних, які дозволяють маніпулювання даними за допомогою комп'ютеризованих інструментальних засобів, пристосовані до специфічних задач, є більш загальними інструментальними засобами і операціями, що забезпечують додаткові функціональні можливості. На даний час пропонуються сотні різних засобів для створення сховищ даних. У створенні великих сховищ даних лідирують корпорації IBM, Informix, NCR, Oracle, Red Brick, SAS, Sybase, Microsoft.

Слайд 13

Крім того, на ринку продуктів для побудови і використання сховищ даних значне місце займають Brann Software. Business Objects, Cayenne Software, Computer Associates, MicroStrategy, Prism Solutions, Brio Technology, Cognos, Platinum Technology . СППР з оперативною аналітичною обробкою (OLAP) забезпечують найвищий рівень функціональних можливостей і підтримки рішення, яка поєднана з аналізом великих сукупностей історичних даних. Однією з найбільш відомих реалізацій ідеї оперативної аналітичної обробки, що інтенсивно впроваджується в Україні, є сімейство програмних продуктів Oracle Express OLAP, котре являє собою інструментально-технологічне програмне забезпечення, призначене для створення прикладних аналітичних систем підтримки прийняття рішень на основі багатовимірного аналізу даних. Є низка інструментальних засобів для кінцевого користувача, доступні для підтримки OLAP. Вони включають Business Object Inc. Business Objects, програмне забезпечення AG Esperant, Andyne PaBLO, Visualizer IBM і Platinum Forest & Trees.

Слайд 14

Системи бізнесової інформації (бізнес-інтелектуальні системи) призначені для аналізу великих за обсягом масивів даних, поданих у вигляді гіперкубів даних . Географічна інформаційна система (ГІС) – програмно-апаратний комплекс, призначений для збору, керування, аналізу і відображення просторово-розподіленої інформації. ГІС є підтримуюча система, яка представляє дані з використання карт (мап). Вона допомагає менеджерам мати доступ, показувати і аналізувати дані, які мають географічний зміст і значення. Окремі типи ГІС доречні в аналізі маршрутизації і розміщення, маркетингу і в інших традиційних областях бізнесу. Також програмне забезпечення ГІС забезпечує зв'язок між інтерфейсом користувача і базою даних, тому користувач може запитувати і аналізувати просторові дані. Прикладом цього типу програмного забезпечення є програмне забезпечення ГІС ArcInfo8 підприємства ESRI. ArcInfo призначено, щоб допомогти користувачам запитувати і бачити просторові дані. Інший, широко використовуваний продукт настільного відображення, є MapInfo.

Слайд 15

Важливим джерелом інформації для підтримки інтелектуальної фази створення рішень є традиційні інформаційні систем менеджменъу (МІС), паприклад 1С, а також сучасні широкомѰсштабні корпоративні системи (R/3, Scala 5, Oracle Ipplication, Baan-IV, ГАЛАКТИКА), в яких забезпечується іѽтегроване оброблення іѽформації всіх бізнесових областей (маркетинг, виробництго, фінанси). Засоби і технології дейтамайнінгу (Data Mining) також виявитися надзвичайно корисними для фази обдумування проблемѸ . До числа найбільш відомих програмних`продуктів дейтамайнінгу слід віднехти PolyAnalyst, MineSet, KnowlengeSTUDIO."Для ѿрогнозування окремих показників і параметрів бізнесової діяльності на(інтелектуальпій фазі утворення рішення в останній час широко застосовуються прѾграмні засоби нейромереж. На ринку програмних продуктів пропонується десятки придатних для використання нейропакетів (наприклад, NeuroShelL).

Слайд 16

Орієнтовані на знання СППР, зокрема експерні системи (ЕС) і правило-орієнтовані СППР також підтримують інтелектуальну фазу. ЕС можуть надати поради про природу проблеми, її класифікацію, її серйозність і тому подібне. ЕС можуть створювати рекомендації щодо придатності вибраного для розв’язування проблеми підходу та ймовірності успіху розв'язування. Однією із перших областей успішного застосування ЕС є проблеми інтерпретації інформації і діагностика. Ці можливості можуть використовуватися в інтелектуальній фазі.

Слайд 17

Методологічні засоби підтримки інтелектуальної фази На стадії обдумування і формулювання проблеми, котра вимагає подальшого вирішення, зазвичай основне “інтелектуальне” навантаження лягає на творця рішення. Тому методологічна підтримка має бути зорієнтовна головно на суб’єктивне оцінювання інформації і обставин. З цією метою використовується низка методів і підходів, більшість яких вмонтовані в методологічну базу різних СППР. До числа таких методів можна віднести: дерева цілей, оцінювання імовірностей, матриця аномальних подій, мозкова атака, метод Дельфі, метод історичних аналогій. З метою упорядкування вхідної інформації і на цій основі отримання якісно нової може застосовуватися морфологічний аналіз як упорядкований спосіб розгляду предметів і отримання систематизованої інформації стосовно всіх можливих розв’язків досліджуваної проблеми . Для задач таксономії окремих елементів рішення може застосовуватися кластерний аналіз.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне