X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості проведення уроків навколишнього світу

Завантажити презентацію

Особливості проведення уроків навколишнього світу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Особливості проведення уроків навколишнього світу

Слайд 2

Методи роботи Словесні: розповідь, пояснення, дискусія, семінар, робота з друкованим матеріалом Наочні: ілюстрації демонстрація Практичні: спостереження, виготовлення аплікації, робота з природним матеріалом, творчі роботи (виготовлення книги, написання розповіді, вірша і т. п.),написання повідомлення, реферату, проектна діяльність

Слайд 3

Форми роботи Фронтальна. Індивідуальна. Колективна. Групова. Рольова гра Виконання казкових сюжетів Смотр знань Вікторина Взаємонавчання Мозковий штурм Творчий урок

Слайд 4

Самовизначення учнів ( створення умов для “хочу” і “можу” ) 1.Привітання, побажання хорошого настрою 2. Долонька до долоньки 3. Рапортичка 4. Привітання учнів, які прийшли після тривалої відсутності 5. Дерево очікувань

Слайд 5

Актуалізація знань і фіксація утруднення у діяльності Тестові завдання Виконання учнями завдань, подібних до домашніх Постановка додаткових запитань Перевірка д/з за допомогою “еталону” Відповідь “ланцюжком” Різнорівневі самостійні роботи Ключове питання (завдання)

Слайд 6

Виявлення причин утруднення і постановка навчальної задачі Аналіз завдання та визначення проблеми Формулювання теми уроку

Слайд 7

Побудова проекту виходу з утруднення Висунення гіпотез – мозковий штурм, групова робота Пошук можливих варіантів рішення Добір матеріалу – робота з літературою, опитування, експеримент, дослідження Узагальнення отриманих даних Формування висновків (алгоритму рішення завдання, рішення проблеми тощо)

Слайд 8

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Слайд 9

Первинне закріплення у зовнішньому мовленні Асоціативний ряд Бджолиний вулик Використання завдань на впізнання визначених об’єктів Опитування експертів Наведення учнями своїх прикладів за новим матеріалом

Слайд 10

Навколишній світ, 2 клас, 1 частина

Слайд 11

Навколишній світ, 2 клас, 1 частина Подібність та відмінність між представниками класу комах

Слайд 12

Самостійна робота із самоперевіркою у класі Складання взаємообернених завдань Робота за алгоритмом Спілкування “питання-відповідь” “що було б, якби…” Придумай свої завдання

Слайд 13

Включення у систему знань і повторення Різнорівневі самосійні завдання Лабіринт дій Ділова гра Групова робота Дебати Завдання по колу

Слайд 14

Рефлексія діяльності на уроці Незакінчені речення “сонечко” “координати” “Листок зворотного зв’язку” Інтерпретація зображень на листівках Барометр настою Торт рішень

Слайд 15

Представлена структура уроку відображує технологію діяльнісного методу. Технологія дає можливість на всіх уроках системного тренінгу для кожного учня діяльнісних здібностей в усій повноті. Забезпечується формування готовності до саморозвитку і самореалізації у кожної особистості.

Слайд 16

1.Підручники побудовані на основі діяльнісного підходу. Підручник активізує різноманітні види діяльності учнів: - навчальну діяльність: робота з книгою та іншими джерелами інформації, розвиток мовлення (завдання на розкриття суті наукових понять, формулювання логічних висловів, своєї думки різними словами), робота з навчальним обладнанням; - пошукову діяльність: пропонуються пошукові дослідницькі завдання, які формують уміння формулювати гіпотезу, складати план дослідження, спостерігати, досліджувати об’єкти і явища навколишнього світу; - творчу та евристичну діяльність: застосування знань у нестандартних ситуаціях на високому рівні узагальнення; - діяльність із самореалізації і з самоконтролю, що сприяє саморозвитку особистості.   ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКІВ

Слайд 17

2. Підручники реалізують особистісно орієнтований підхід до навчання. Створені сприятливі умови для розкриття учнями своїх здібностей, цілеспрямованого позитивного впливу на ціннісно-орієнтаційну, вольову, емоційну сфери особистості учнів. Особлива роль відводиться звертанням до учнів: «доведи», «змоделюй», «розроби»... Їх мета – зробити учня активним учасником навчального процесу. Звертання використовуються у текстах і у системі вправ для активізації уваги до способів навчальної діяльності. Учні залучаються до спільного з автором пошуку і самостійної діяльності.

Слайд 18

3. Підручники реалізують індивідуальний підхід до учнів. Підручник розроблений у інтерактивній формі - „підручник-зошит”, яка дозволяє учневі бути його “співавтором”, ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність.   Підручник розвиває варіативне мислення. Передбачена можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання. Пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи діяльності. З метою виховання сучасного світогляду учнів у підручнику реалізується зв’язок з реальними проблемами довкілля.

Слайд 19

.     4. Підручники реалізують розвивальний підхід до учнів. Зміст підручника побудовано таким чином, що навчання ведеться в «зоні найближчого розвитку». В процесі роботи учень поставлений в ситуацію, яка потребує від нього продуктивних дій.   Важливою особливістю підручника є завдання на формування пізнавальної мотивації на природничому матеріалі або історичному матеріалі, на сюжетах з повсякденного життя.

Слайд 20

    5. Для підвищення пізнавального інтересу учнів в підручнику використані різноманітні засоби: · широко використовуються досліди, спостереження, практичні роботи, кросворди, бліц-турніри, творчі роботи; · система завдань насичена іграми, пошуковими, експериментальними завданнями; · оформлення підручника виконано відповідно віку учнів з використанням елементів гумору в малюнках У підручниках-зошитах передбачено спеціальний апарат орієнтування.

Слайд 21

КОНТРОЛЬНА СТОРІНКА УРОК-ЕКСКУРСІЯ

Слайд 22

ЗМІСТ КУРСУ Людина як особистість Людина, природа, суспільство Людина серед людей Культура Нежива природа Жива природа Планета Земля Наша Батьківщина – Україна Методи пізнання світу

Слайд 23

Інтегрований зміст курсу Природничо – наукова основа Історія, українознавство Література, мистецтво, музика Художня праця

Слайд 24

Слайд 25

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ Наскрізний інтегрований курс “Навколишній світ” реалізує навчальні предмети “ Я і Україна ” у початковій школі і “Природознавство” у основній школі. Програму курсу розроблено згідно з Державним стандартом (освітня галузь “Людина і світ”), а також навчальними планами Проекту “Росток”, наказ №62 Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 р.

Слайд 26

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 1 клас “Світ в мені і в світі я”. 1.ДОРОГА ДО ШКОЛИ. 2.БІЛА СТЕЖКА. 3.ЗОЛОТІ ХВИЛИНИ. 4.ПРОМЕНІ.

Слайд 27

Вимоги щодо проведення уроків навколишнього світу в першому класі: 1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»). 2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних питань тощо) 3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників (12-15 хвилин). 4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника. 5.Проведення виставок робіт. 6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання. 7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення спостережень. 8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт. 9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих робіт біля дошки тощо.

Слайд 28

Зміст курсу “ Навколишній світ ” у 2 класі зосереджує увагу на розкритті краси і гармонії природи, її художньо-емоційному сприйнятті. У 2 класі здійснюється ознайомлення з різноманітністю навколишнього світу через такі його складові: природа людина, як частина природи світ, побудований людиною.

Слайд 29

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 2 клас 1.ПРИРОДИ ЛАГІДНА КРАСА. 2.КРАСА ЛЮДИНИ. 3.ВЧИМОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ. 4.У СВІТІ СІМЕТРІЇ. 5.КРАСА, ЩО СТВОРЕНА РУКАМИ.

Слайд 30

Прийоми роботи за А.Гіном Приваблива мета. Дивовижний факт. Відстрочена відгадка. Фантастична добавка. Лови помилку. Практичність теорії. Прес-конференція. Питання до теми. Своя опора. Розширення теми. Свої приклади. Обговорення домашнього завдання. Різнорівневі завдання. Особливе завдання. Творче завдання. Незвичайна подача домашнього завдання

Слайд 31

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 3 клас 1.ДО ПОБАЧЕННЯ,ЛІТО! 2.ОСІНЬ КАЛИНОВА. 3.ЗИМОВА КАЗКА. 4.ВЕСНЯНКИ.

Слайд 32

Завдання для 3-4 класу 1.Практичні завдання (підписати малюнки, розфарбувати мапу тощо). 2.Доповідь (стисло, конкретно, цікаво, єдине оформлення). 3.Реферат. 4.Використання додаткової навчальної літератури.

Слайд 33

ВИМОГИ ЩОДО РЕФЕРАТІВ 1.Єдине оформлення рефератів. 2.Структура рефератів (титульна сторінка, основний зміст реферату). 3.Обмежений об’єм змісту. 4.Уникнення великої кількості дат, наукових термінів. 5.Переказ рефератів: Індивідуальні виступи протягом кількох хвилин, вибираючи головне; Групові виступи

Слайд 34

Самовизначення до діяльності Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності Локалізація утруднення Побудова проекту виходу з утруднення Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном ( зразком ) Включення у систему знань і повторення Рефлексія діяльності

Слайд 35

Самовизначення до діяльності Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності Локалізація утруднення Побудова проекту виходу з утруднення Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном Включення у систему знань і повторення Рефлексія діяльності

Слайд 36

З моменту переходу початкової ланки освіти на чотирирічне навчання увійшов новий навчальний предмет «Навколишній світ». Його істотною відмінністю від предмету «Природознавство» є широка інтеграція, збудована на основі включення в даний предмет природознавства, соціології, історії, ОБЖ. Природознавство. Навколишній світ. Я і Україна.

Слайд 37

Програма навколишнього світу (авт. Пушкарьова Т.) 1.Дорога до школи – дорога у світ. 2.Золота цариця Осінь. 3.Уроки спілкування. 4.Хто з сонцем встає – тому воно світить («Всьому своє місце і час», «Чистота – це здоров'я і краса», «Здоровим будь!»). 5.Зимонька-снігуронька. 6.Наш будинок, наша сім'я. 7.Подивись: весна настала. Програма навколишнього світу (авт. Бібік Н., Коваль Н.) 1.Про тебе самого. 2.Рід, сім'я, рідні. 3.Людина серед людей. 4.Природа навколо нас. 5.Твій рідний край. 6.Твоя країна - Україна.

Слайд 38

Тема : «Ти - школяр» Основні вимоги до знань і умінь з теми «ти - школяр»: -щоб не заблукати в школі (ознайомлення зі шкільними приміщеннями); -як поводитися в школі (на уроці, на перерві); -чому не можна спізнюватися на урок; -вчимося вчитися: як сидіти за партою, чому важливо бути уважним, уміти вибирати навчальні речі для уроку) «Віконечко»: -шкільні речі; -умій дружити; -твоя школа; -дорога від будинку до школи. «Навколишній світ»: -розкажи, яка твоя школа, з ким тобі вдалося познайомитися; -які бувають школи; -шкільні речі, їх призначення, як ними користуватися; -скоромовки, вірші, жартівливі вірші, пісні про школу.

Слайд 39

Предмет «Навколишній світ» призначений реалізувати принципи розвитку особистості дитини: Развиток мислення і мовлення Розвиток творчих здібностей і уявлення Розвиток зацікавленості до навколишнього світу й його пізнанню Розвиток здібностей до самостійної пізнавальної діяльності

Слайд 40

Вимоги щодо проведення уроків навколишнього світу в першому класі: 1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»). 2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних питань тощо) 3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників (12-15 хвилин). 4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника. 5.Проведення виставок робіт. 6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання. 7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення спостережень. 8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт. 9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих робіт біля дошки тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство