X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аналіз заходів управління родючістю ґрунтів та розроблення схеми контролю за ним

Завантажити презентацію

Аналіз заходів управління родючістю ґрунтів та розроблення схеми контролю за ним

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Аналіз заходів управління родючістю ґрунтів та розроблення схеми контролю» Магістр 6 курсу, 2 групи денної форми навчання Заєць Р. О. Науковий керівник: к.б.н., ст. викладач Сілонова Н. Б.

Слайд 2

Актуальність теми В наш час ця тема актуальна, тому що ґрунти в Україні дуже виснажені і відновлення родючості є дуже важливою проблемою в сільському господарстві

Слайд 3

Об’єкт досліджень: сучасний стан нормативного забезпечення галузі ґрунтознавства. Предмет досліджень: управління родючістю ґрунтів

Слайд 4

Мета роботи: розробити схему контролю на основі аналізу заходів Завдання: Провести аналіз вимог національних, міжнародних та європейських нормативних документів щодо показників родючості ґрунтів; Провести порівняльний аналіз діючих вітчизняних вимог та вимог міжнародних НД щодо показників родючості; Визначити заходи щодо управління родючістю ґрунтів; Розробити схему схему контролю; Розрахувати економічну ефективність.

Слайд 5

Показники родючості грунту: До біологічних показників родючості ґрунту належать: вміст органічної речовини; мікрофлора; чистота від насіння та вегетативних органів бур’янів,шкідників, збудників хвороб сільськогосподарських культур. До агрохімічних показників родючості ґрунту належать: вміст в ґрунті поживних речовин; вбирна здатність; реакція ґрунтового розчину.

Слайд 6

До агрофізичних показників родючості ґрунту належать: товщина орного шару; питома маса; будова; шпаруватість; щільність; структура; зв’язність; пластичність; липкість; твердість; фізична стиглість.

Слайд 7

На сьогодні в Україні є такі документи, щодо показників родючості грунту: Земельний кодекс України зі змінами від 20.06.2007. Положення про моніторинг грунтів на землях сільськогосподарсько призначення Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2004 року № 51. ДСТУ 4362:2004 Якість грунту. Показники родючості грунтів. ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія грунтів. Терміни та визначення. ДСТУ 4288:2004 Якість грунту. Паспорт грунту. ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения.

Слайд 8

Висновки: Однією із основних умов вирішення задачі підвищення продуктивності агроценозів в сучасних екологічних умовах є оптимізація режимів органічної речовини орних ґрунтів та азотного живлення рослин шляхом впровадження раціональної системи добрив культур сівозміни, яка включає обов’язкове внесення гною та інших форм органічних добрив. З метою зниження надходження радіонуклідів у продукти харчування необхідно по можливості більшу увагу приділяти технічним культурам, таким як: цукровий буряк, озимий ріпак, зернові культури для переробки на крохмаль та спирт у разі перевищення ГДК по радіонуклідам. У господарстві щорічно необхідно проводити радіологічний контроль продукції рослинництва та тваринництва.

Слайд 9

Усвідомлений розвиток ґрунтотворного процесу забезпечує певний рівень (модель) родючості ґрунту і продуктивності рослин. Для забезпечення високої продуктивності сільськогосподарських культур впродовж тривалого періоду треба, щоб у ґрунті підтримувалися оптимальні параметри, тобто такого комплексу властивостей і режимів ґрунту, які забезпечували б максимальне використання всіх необхідних для рослин факторів і найвищий врожай. Для сучасних екологічних умов запропонована схема управління родючістю ґрунтів. Показано, що вдосконалення управління грунтовою родючістю повинно базуватися на оптимізації режиму органічної речовини в агроландшафтах та відновленні провідної ролі біологічного фактора.

Слайд 10

1. Для автоматизації процесів при здійсненні суцільного агроекологічного моніторингу ґрунтів та підвищення його достовірності рекомендується застосовувати нові методичні підходи, які передбачають: створення автоматизованих баз агрохімічних даних; застосування нового порядку визначення часових змін агрохімічного стану ґрунтів; виготовлення цифрових картограм з координатною прив’язкою полів; векторне розбивання полів на елементарні ділянки і відбір зразків у постійних місцях з використанням GPS – приладів. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слайд 11

2. Впровадити схему контролю, яка підвищить родючість ґрунтів тим, що при постійному моніторингу ми будемо знати про показники родючості ґрунтів і зможемо вчасно відтворити їх оптимальний стан.

Слайд 12

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Природознавство