X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Злочини проти безпеки виробництва

Завантажити презентацію

Злочини проти безпеки виробництва

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Злочини проти безпеки виробництва

Слайд 2

План лекції 1. Поняття та система злочинів проти безпеки виробництва 2. Злочинні порушення загальних правил охорони праці 3. Злочинні порушення правил виконання окремих видів робіт

Слайд 3

Розділ Х. Злочини проти безпеки виробництва Статті 271 - 275 КК

Слайд 4

У ст. 43. Конституції України закріплено право кожного громадянина на належні, безпечні умови праці. Ця норма є похідною від іншого конституційного принципу, згідно з яким людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3).

Слайд 5

як свідчить узагальнення судової практики, складнощі виникають через те, що диспозиції статей десятого розділу КК України є бланкетними, у зв’язку з чим суди не завжди належним чином з’ясовують, які ж саме статті, пункти, параграфи законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють безпеку виробництва, порушені.

Слайд 6

За останні часи докорінно змінилося законодавство у сфері охорони праці, зокрема, прийнято закони України: «Про охорону праці», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення».

Слайд 7

Закон від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ "Про охорону праці" У ч. 1 ст. 6 цього Закону сказано, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. Його дія поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів діяльності, а також на всіх громадян, які працюють або залучені до праці на цих підприємствах.

Слайд 8

Нещасні випадки на виробництві в Україні: за останні 30 років : травмовано близько 4 млн. людей загинуло майже 100 тис. працівників. щоденно: травмується приблизно 2000 5 гинуть.

Слайд 9

Поширеність злочинів проти безпеки виробництва 2002 р. засуджено 156 осіб, 0,08% серед усіх засуджених Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №4. – С.37

Слайд 10

Ступінь тяжкості злочинів проти безпеки виробництва Особливо тяжких і тяжких- 40% Середньої тяжкості – 30% Невеликої тяжкості – 30% На 10-му місці за ступенем тяжкості в Особливій частині КК Хавронюк М.І. Категорії злочинів і санкції Особливої частини КК України: наукові дослідження та деякі висновки // Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. – К.: А.С.К., 2001. – С.226

Слайд 11

Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва Від 12 липня 2009 р. №7

Слайд 12

План лекції 1. Поняття та система злочинів проти безпеки виробництва 2. Злочинні порушення загальних правил охорони праці 3. Злочинні порушення правил виконання окремих видів робіт

Слайд 13

Безпека виробництва як родовий об'єкт Безпека Виробництво - місце, де відбувається процес створення матеріальних благ

Слайд 14

Безпека виробництва — це система заходів, що ґрунтуються на нормативно-правових актах у сфері виробництва і спрямовані на недопущення чи зменшення ймовірності нещасних випадків, травматизму та на послаблення негативного впливу виробництва на фізичний та психологічний стан працівників. Виробництво — це складна соціально-економічна і технічна відносно замкнута система, в основі функціонування якої лежить праця людини, спрямована на отримання суспільно корисного результату.

Слайд 15

Нормативно-правові акти, що охороняють безпеку виробництва належать до різних галузей права: екологічного, цивільного, трудового тощо. Але норми саме кримінального права забезпечують охорону відносин, що гарантують безпеку виробництва від найбільш небезпечних посягань.

Слайд 16

Легальність виробництва Чи настає кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці на нелегальному виробництві

Слайд 17

Безпосереднім об'єктом таких злочинів є безпека конкретних видів виробництва. Наприклад, в ст. 272 КК передбачена відповідальність за порушення правил безпеки при проведенні робіт, з підвищеною небезпекою на виробництві, а саме: гірничих, будівельних тощо. Перелік таких робіт згідно з Законом України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. затверджується Державним комітетом по нагляду за охороною праці. Додатковим обов'язковим об'єктом злочинів проти безпеки виробництва є життя і здоров'я людини. Додатковими факультативними об'єктами можуть виступати навколишнє середовище та власність (ст.ст. 272—275 КК).

Слайд 18

З об'єктивної сторони злочини проти безпеки виробництва характеризуються як злочини з матеріальним складом. Злочинне діяння може мати форму як дії, так і бездіяльності. Суб'єктивна сторона може мати вираження як у формі умислу так і необережності. Суб'єктом злочину є особа, обов'язком якої є дотримуватися правил безпеки виробництва, тобто спеціальний суб'єкт.

Слайд 19

Суспільно небезпечне діяння як ознака об'єктивної сторони проявляється в порушенні шляхом протиправної дії або бездіяльності вимог безпеки, що містяться в правилах безпеки праці та виробництва. Злочини проти безпеки виробництва являють собою порушення виключно писаних правил безпеки. Диспозиції статей, що розглядаються є бланкетними, у зв'язку з чим для їх застосування слід звернутися до інших нормативних актів (правил, інструкцій, стандартів тощо).

Слайд 20

Виходячи з викладеного, під злочинами проти безпеки виробництва потрібно розуміти суспільно небезпечні винні діяння, що порушують встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами вимоги безпеки виробництва, що призвели до настання передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних наслідків, вчинені суб'єктом злочину.

Слайд 21

Система злочинів проти безпеки виробництва Злочинні порушення загальних правил охорони праці (ст.271,275 КК) Злочинні порушення правил виконання окремих видів робіт (ст.272-274 КК)

Слайд 22

Виходячи із подібності безпосередніх об'єктів, характеру виробництва та суспільне небезпечних наслідків, потрібно розрізняти: — злочини у сфері безпеки праці (статті 271 і 272); — інші злочини у сфері безпеки виробництва (статті 273—275).

Слайд 23

Значення наведеної систематизації - статті першої групи містять загальні норми, другої – спеціальні Спеціальні норми (ст.272-274 КК) мають пріоритет перед загальною. Ст.271 КК повинна застосовуватися тоді, коли скоєне не охоплюється ст.272-274 КК

Слайд 24

План лекції 1. Поняття та система злочинів проти безпеки виробництва 2. Злочинні порушення загальних правил охорони праці 3. Злочинні порушення правил виконання окремих видів робіт

Слайд 25

Потерпілий від злочину, передбаченого ст.271 КК Особа, яка постійно або тимчасово пов’язана з даним виробництвом: - працівники; - учні, практиканти; - відряджені; - роботи за цивільними угодами...

Слайд 26

Особи, які не виступають потерпілими від злочину, передбаченого ст.271 КК Не пов’язані з даним виробництвом: - представники контролюючих органів; - працівники правоохоронних органів; - опинилися випадково чи незаконно

Слайд 27

Діяння при вчиненні злочину, передбаченого ст.271 КК Шляхом дії – вчинки, заборонені актами про охорону праці Через бездіяльність – невиконання дій, до яких особа була зобов‘язана і могла вчинити

Слайд 28

Протиправність діяння, передбаченого ст.271 КК Змішана: - в КК; - в законодавчих та інших нормативно-правових актах про охорону праці.

Слайд 29

Місце вчинення злочину, передбаченого ст.271 КК Виробництво - підприємство, установа, організація; - підприємницька діяльність без створення юридичної особи; - фермерське господарство

Слайд 30

Статтями розділу Х не охоплюється шкода: - в ході наукових експериментів; - під час навчання учнів, студентів; - у зв‘язку з військовими діями, маневрами; - через операції правоохоронних органів

Слайд 31

Наслідки злочину, передбаченого ст.271 КК Ч.1 ст.271 КК – шкода здоров‘ю потерпілого - легке тілесне ушкодження? - СТТУ Ч.2 ст.271 КК – загибель людей або інші тяжкі наслідки: - смерть 2 чи більше осіб; - смерть 1 особи; - ТТУ

Слайд 32

Суб’єкт злочину, передбаченого ст.271 КК 1) службова особа... 2) громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності Спеціальні обов’язки по охороні праці

Слайд 33

План лекції 1. Поняття та система злочинів проти безпеки виробництва 2. Злочинні порушення загальних правил охорони праці 3. Злочинні порушення правил виконання окремих видів робіт

Слайд 34

Співвідношення порушення загальних правил охорони праці і правил виконання окремих видів робіт ст.272 : ст.273,274,275 = загальна: спеціальна

Слайд 35

Роботи з підвищеною небезпекою Закон України від 18 січня 2001 р. “Про об’єкти підвищеної небезпеки” Наказ Держкомохорони праці від 26.01.2005 р. №15 Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Слайд 36

Безпека на вибухонебезпечних об‘єктах Вибух = процес вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об‘ємі за короткий час Вибух: - хімічний - ядерний - тепловий - електричний - кінетичний - . . .

Слайд 37

Ядерна безпека = безпека виробництва, на якому застосовуються радіоактивні матеріали

Слайд 38

Порушення правил Дія – вчинки, заборонені правилами Бездіяльність – невиконання дій, які особа повинна була і могла виконати

Слайд 39

Наслідки порушення правил безпеки окремих видів робіт Створення небезпеки Заподіяння реальної шкоди

Слайд 40

Суб‘єкт порушення правил безпеки окремих видів робіт Загальні ознаки: Спеціальні ознаки: Особа, на яку покладені обов‘язки дотримуватися правил безпеки

Слайд 41

Суб‘єктивна сторона порушення правил безпеки окремих видів робіт Необережність обох видів

Слайд 42

Завдання для самостійної роботи 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинiв проти безпеки виробництва. 2. Поняття робіт з підвищеною небезпекою, а також вибухонебезпечного підприємства (цеху). 3. Порушення вимог законодавства про охорону праці: аналіз юридичних складів злочину. 4. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: аналіз юридичних складів злочину. 5. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель i споруд: аналіз юридичних складів злочину. Обов’язково опрацювати ППВСУ № 7 від 12 червня 2009 року „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство