X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СИСТЕМА ТА СТАН МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

Завантажити презентацію

СИСТЕМА ТА СТАН МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СИСТЕМА ТА СТАН МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ Яворська О.Г., Мокін В.Б., Ліпінський В.М., Шмурак А.Л. Всеукраїнська науково-практична конференція з екологічних проблем сталого розвитку України, м. Одеса, 6-7 жовтня 2005 р.

Слайд 2

СИСТЕМА ТА СТАН МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ ЯВОРСЬКА Олена Григорівна – заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України ЛІПІНСЬКИЙ В'ячеслав Миколайович – голова Гідрометеорологічної служби України МОКІН Віталій Борисович – завідувач кафедри моделювання та моніторингу складних систем Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України ШМУРАК Анатолій Леонідович – начальник відділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

Слайд 3

створення системи зворотного зв’язку - моніторинг, моделювання та прогнозування усіх складових моделі: Техноген. ел-ти – Вплив – Стан – Наслідки - Заходи 2)  вибір та аналіз різних інтегральних індикаторів, показників та індексів, що характеризують складові моделі для різних груп користувачів 3) участь громадськості в прийнятті управлінських рішень та розробці планів, програм і політичних документів, пов’язаних з навколишнім середовищем 4)   визначення екологічних ризиків та їх врахування під час прийняття рішень 5)  природні ресурси є товаром, за який слід платити і який дешевше раціонально використовувати та не забруднювати 6)   оперативне інтерактивне інформування населення про стан довкілля через Internet 7)   використання світових стандартів із сучасних інформаційних технологій у цій сфері, якими, наприклад для Європи, є такі: ЮНЕП, EEA, EIONET Світові підходи в галузі охорони навколишнього природного середовища та покращення умов проживання населення:

Слайд 4

МОДЕЛЬ Техногенні елементи – Вплив – Стан – Наслідки - Заходи - DPSIR (ЄС/ЕАОС) - PSR (ОЕСР) - DSR (Всесвітній банк).

Слайд 5

Екологічна інформація означає будь-яку інформацію в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі про: a) стан складових навколишнього середовища, таких як повітря й атмосфера, вода, грунт, земля, ландшафт і природні об'єкти, біологічні різноманіття та його компоненти, включаючи генетично змінені організми, та взаємодію між цими складовими; b) фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, угоди в галузі навколишнього середовища, політику, законодавство, плани і програми, що впливають або можуть впливати на складові навколишнього середовища, зазначені вище в підпункті a) і аналіз затрат і результатів та інший економічний аналіз та припущення, використані в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища; c) стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових навколишнього середовища або через ці складові, фактори, діяльність або заходи, зазначені вище в підпункті b); Екологічна інформація означає будь-яку інформацію в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі про: a) стан складових навколишнього середовища, таких як повітря й атмосфера, вода, грунт, земля, ландшафт і природні об'єкти, біологічні різноманіття та його компоненти, включаючи генетично змінені організми, та взаємодію між цими складовими; b) фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, угоди в галузі навколишнього середовища, політику, законодавство, плани і програми, що впливають або можуть впливати на складові навколишнього середовища, зазначені вище в підпункті a) і аналіз затрат і результатів та інший економічний аналіз та припущення, використані в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища; c) стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових навколишнього середовища або через ці складові, фактори, діяльність або заходи, зазначені вище в підпункті b); Оргуська конвенція

Слайд 6

: стан складових навколишнього середовища, фактори, такі як речовини, енергія, шум і випромінювання діяльність або заходи, включаючи адміністративні заходи, в галузі навколишнього середовища, вплив на складові навколишнього середовища, стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, Орхуська конвенція Driving forces Pressure State Impact Responce Техногенні елементи Вплив Стан НПС Наслідки Заходи

Слайд 7

Причинно-наслідковий зв’язок Рухомі сили наприклад,причини Навантаження наприк- лад, забруднюючі речовини Стан наприклад, якість Вплив наприклад, екосистеми, здоров’я,матеріали Реагування наприклад, курс дій та намічені показники, заборони, обмеження , програми зниження, Перехід на нові технології D P S R I R D R P R S R I

Слайд 8

Вибір та аналіз різних інтегральних індикаторів, показників та індексів, що характеризують складові моделі для різних груп користувачів

Слайд 9

Інформаційна піраміда Диференціація Індикатор Індекс Індикатор Профіль Одиничні Індикатори Статистика Початкові дані Населення Політики Керівники Вчені Стиснення і спрощення даних Укрупнення

Слайд 10

Що таке показник? Показник – це те, що дає уявлення про більш значимі події та речі, чи дозволяє відчути тенденцію чи явище, котрі поки ще неможливо виявити (Хаммонт та ін., 1995) Показник повинен: Спрощувати інформацію таким чином, щоб допомогти особам, які приймають рішення,та громадскісті зрозуміти проблему. Бути практично здійснюваним та реальним;

Слайд 11

Про показники Основна функція показників - інформування Для того, щоб донести інформацію, необхідна простота. Показники спрощують складну реальність. Показник являється вижимкою інформації, отриманої в процесі аналізу даних моніторингу та добору даних. Необробні чи статистичні дані не являються показниками без проведення аналізу та синтезу. Ув’язка з іншими показниками та створення загальної картини у відношенні конкретної екологичної проблеми чи навантаження від діяльності якої-небудь галузі дозволяють краще зрозуміти показник. Більшість показників ЄАНС потрібно розглядати у нерозривному зв’язку з іншими відповідними показниками.

Слайд 12

Навіщо необхідно розробляти показники? Для допомоги у розробленні політики відслідковувати зміни в стані навколишнього середовища, виникаючі проблеми, дієвість курсів, що проводяться.. Для порівняння країн та регіонів Для формування розуміння проблеми Для вивчення взаємного зв’язку з діяльністю промисловості, причинно-слідчих зв’язків та сінергізма

Слайд 13

Питання на політичному рівні? Що нам необхідно знати? Які оцінки потрібні? Які показники потрібні? Які дані необхідні на європейському, національному, муніципальному рівні? Який моніторинг необхідний для отримання даних?

Слайд 14

Типологія показників ЄАНС A – описові показники Доля органічного землеробства на усіх сільгосп угіддях, % B – показники виконання Хід виконання намічених цілей: викиди парникових газів та Кіотські показники C – показники ефективності Еко- ефективність: рівень викидів на одиницую ВВП D – показники політичної ефективності Зв’язок змін навколишнього середовища з політичними заходами ( реагування) E – сумарні показники добробуту Показники стійкого розвитку

Слайд 15

Участь громадськості в прийнятті управлінських рішень та розробці планів, програм і політичних документів, пов’язаних з навколишнім середовищем

Слайд 16

Вимоги Оргуської конвенції щодо надання інформації R D P S I

Слайд 17

Оперативне інтерактивне інформування населення про стан довкілля через Internet Використання світових стандартів із сучасних інформаційних технологій у цій сфері, якими, наприклад для Європи, є такі: ЮНЕП, EEA, EIONET

Слайд 18

Специфікації можливих рішень ОС – Linux Мережна БД – MySQL система ГІС – ArcView, ArcInfo Інтернет-картографія - ArcIMS, ArcServer ОС – Windows Клієнтська БД – MS Access система ГІС – ArcView, ArcInfo

Слайд 19

Головна сторінка веб-ресурсу Американської екологічної агенції

Слайд 20

Для інформування населення США про якість повітря використовуються шість легко зрозумілих градацій

Слайд 21

Населення США отримує інформацію про стан якості повітря та відповідний прогноз на наступний день

Слайд 22

Кожний громадянин США може створити власне картографічне вікно для відображення екологічної інформації

Слайд 23

Мешканець Нью-Йорку може отримати інформацію щодо різних аспектів екологічної інформації в місці своєго їснування Депутати Демографічні Поштові Мікрорайони Моніторинг Повітря Моніторинг Води Моніторинг Підземних Вод Забруднені Місця Первинні водні Басейни Підприємства забруднювачі

Слайд 24

Аналогічно Мешканець Англії та Уельсу може отримати відповідну екологічну інформацію через мапсервери Також користувач може обирати шари інформації для відображення

Слайд 25

Інтерактивні Web-системи регіонального державного моніторингу в Україні

Слайд 26

Експериментальна інтерактивна екологічна карта міста Київ

Слайд 27

Підприємства забруднювачі – інтерактивне отримання інформації по кожному підприємству

Слайд 28

Інформація по об’єктах поблизу точки запиту

Слайд 29

Інформація про підприємство та речовини забруднювачі в точці запиту

Слайд 30

Користувач керує інформаційними шарами

Слайд 31

INTERNET-САЙТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Розробник: Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)

Слайд 32

INTERNET-ПОРТАЛ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВНТУ

Слайд 33

Запит по річках INTERNET-ПОРТАЛ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВНТУ

Слайд 34

INTERNET-ПОРТАЛ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Запит по районах ВНТУ

Слайд 35

INTERNET-ПОРТАЛ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Запит по створах (пунктах) ВНТУ

Слайд 36

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Ведеться робота зі створення таких систем за даними усіх областей України ВНТУ

Слайд 37

Для забезпечення населення України інформацією про стан довкілля за європейськими стандартами доцільним є побудова українського Web-сервісу на загальнодержавному рівні. Для цього необхідно розв’язання певних проблем: приведення концептуальних положень системи моніторингу довкілля України у відповідність загальносвітовим стандартам; вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази; створення комп’ютерної мережі регіональних та відомчих систем моніторингу довкілля, які оперативно передаватимуть дані спостережень в єдиний банк даних країни для подальшої їх обробки та інформування населення

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство