X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правоохоронні органи в Україні

Завантажити презентацію

Правоохоронні органи в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Правоохоронні органи в Україні Міліція і неповнолітні. Як звертатися до міліції? Зображення відзнаки МВС України "За безпеку народу" І ступеня

Слайд 2

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканості і безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини. Відтепер головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Для здійснення цієї діяльності реалізуючи свою правоохоронну функцію, держава створює систему правоохоронних органів. Вступ

Слайд 3

Основні небезпеки для людини

Слайд 4

Під правоохоронним органом необхідно розуміти державний орган, до компетенції якого входить виконання функцій та завдань, пов’язаних з охороною права та відновленням порушеного права, забезпеченням виконання покарань, національної безпеки, підтриманням правопорядку й стану законності в державі. Система законодавчих і інших нормативно-правових актів, що регулюють організацію та діяльність правоохоронних органів, закріплює загальний правовий статус, функції, завдання цих органів як у цілому, так і окремих їх інституцій.

Слайд 5

До державних правоохоронних органів належать:

Слайд 6

Основні функції правоохоронних органів

Слайд 7

Суб’єкти забезпечення особистої безпеки громадян Особиста безпека громадян

Слайд 8

Правоохоронна діяльність — державна діяльність, що здійснюється з метою забезпечення охорони права спеціальними органами державного управління, які наділені правом щодо застосування заходів юридичного впливу при неухильному дотриманні приписів закону та визначеної процедури їх застосування.

Слайд 9

Освітлення вулиць міст та районів Фактори, які формують безпеку громадянина на вулиці Засоби екстреного зв’язку «громадянин-міліція» Системи візуального відеоспостереження на вулицях та громадських місцях Введення у великих містах в дію Центрів управління нарядами міліції Профілактика п'яної злочинності Наявність стаціонарних телефонів-апаратів в місцях віддалених від центрів населених пунктів Правове виховання

Слайд 10

Згідно зі ст. 1 Закону України “Про міліцію” від 20.12.1990 р., міліція – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права та свободи громадян, власність, інтереси суспільства та держави від протиправних посягань.

Слайд 11

Засади діяльності міліції    Згідно зі ст. 3 Закону України “Про міліцію” до основних засад, на яких базується діяльність міліції, належать:   1. Законність. 2. Гуманізм та повага то особи. 3. Соціальна справедливість. 4. Взаємодія міліції з трудовими колективами, громадськими організаціями та громадянами. 5. Гласності. 6. Невтручання в діяльність міліції зі сторони політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань.

Слайд 12

Ознаки міліції Це державний орган, який є частиною державного апарату та наділений державно – владними повноваженнями. Міліція виходячи з принципу розподілу влади на три гілки, відноситься до системи органів виконавчої влади. Основна ціль діяльності міліції – захист від протиправних посягань життя, здоров’я, прав та свобод громадян, власності, інтересів держави та суспільства. Це озброєний орган. Працівники міліції отримують зброю, яку можуть використовувати тільки в виключних випадках, для забезпечення виконання службового обов’язку по захисту інтересів держави, прав і свобод громадян, охороні правопорядку та власності від протиправних посягань.

Слайд 13

Міліція, як і інші державні органи, має свою чітко визначену законом структуру Згідно зі спеціалізацією в структурі міліції існують наступні підрозділи:

Слайд 14

Слайд 15

Основні завдання міліції

Слайд 16

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; 2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством; 3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення; 4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадити дізнання в межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством; 5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них; Основні обов'язки міліції (Закон України «Про міліцію» ст. 10. ) Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:

Слайд 17

6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення; 7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; 8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та адміністративні стягнення; 9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених законодавством; 12)забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи та ін.

Слайд 18

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право: 1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу; 2) перевіряти в громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу; 3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні;

Слайд 19

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства; 12)проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень; 14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством та інші права.

Слайд 20

Міліція і неповнолітні Як звернутися до міліції? (Зразок заяви)

Слайд 21

Начальнику ______________________ відділу МВС України міста ____________________ Кого ________________________ який мешкає за адресою _________________ Заява Я, _________________________ , (виклад ситуації) Прошу вжити необхідних заходів для ___________. Дата Підпис

Слайд 22

ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ В СУСПІЛЬСТВІ Бездоглядність дітей, заняття бродяжництвом та жебрацтвом Доступність наркотиків та відсутність можливості виявляти на ранніх стадіях дітей, які почали вживати наркотики Наявність на вулицях міст та районів а також в ЗМІ реклами алкоголю Не зайнятість певної частини дітей після закінчення навчального процесу у школах Вчинення злочинів на території учбових закладів Не виконання батьками або особами які їх замінюють обов’язків щодо виховання своїх дітей, насильство в сім’ї Наявність великої кількості небезпечних місць де дитина може стати жертвою нещасного випадку таких як будівельні майданчики, закинутих будівель підприємств, кар’єрів та інших Реалізація неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів

Слайд 23

Слайд 24

Що потрібно знати неповнолітньому про затримання, арешт, процедуру допиту? Міліція має право затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях: - осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а в необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання; неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, - на строк до передачі законним представникам або до влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним представникам або направлення в приймальники-розподільники для дітей, але не більше як на 8 годин; осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, - до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години.

Слайд 25

Арешт не застосовується до осіб віком до 16 років!!! Допит неповнолітнього свідка віком до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого віком до шістнадцяти років, проводиться за правилами ст. 167 цього Кодексу в присутності педагога, а при необхідності лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього. Свідкові, який не досяг шістнадцятирічного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він не попереджається.

Слайд 26

ВЗАЄМОДІЯ МІЛІЦІЇ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Забезпечення навчальних закладів фізичною охороною з метою попередження злочинів та правопорушень у відношенні дітей на території закладів освіти Створення в учбових закладах відкритих пунктів «наркопостів» з метою виявлення на ранніх стадіях дітей, які вживають наркотики та алкоголь. Проведення спільно зі службами у справах дітей рейдів щодо вилучення з вулиць бездоглядних дітей, перевірки неблагополучних сімей з метою попередження вчинення у відношенні цих дітей злочинів на вулицях міст та районів, а також насильства з боку батьків або осіб, які їх замінюють. Контроль за роботою адміністративних комісій при виконкомах місцевих рад щодо прийняття рішень за адміністративними матеріалами про реалізацію неповнолітнім спиртних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою притягнення до відповідальності власників торгівельних закладів, які порушують антиалкогольне законодавство. Збільшення кількості гуртків, секцій, клубів за інтересами для організації дозвілля молоді. Забезпечення огородження будівельних майданчиків, закинутих будівель підприємств, кар’єрів та інших небезпечних місць та розміщення зрозумілих для дітей надписів, які попереджають про небезпеку.

Слайд 27

На органи внутрішніх справ України покладено велике коло завдань по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави, боротьби зі злочинністю, охороні громадського порядку, запобігання та припинення правопорушень і забезпечення провадження в справах, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони особливо важливих державних об`єктів. Звідси можна зробити висновок про виняткову важливість органів внутрішніх справ України, а в особливості і міліції, яка стоїть на сторожі законних прав та інтересів людей. Висновок

Слайд 28

Список використаних джерел: http://uk.wikipedia.org/wiki http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/45675 http://ubooks.com.ua/books/000182/inx.php http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12&p=1238882960650731 http://www.vuzlib.net/ospro/8.htm http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo/222-urok-z-pravoznavstva.html

Слайд 29

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство