X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оцінка наслідків урядових рішень

Завантажити презентацію

Оцінка наслідків урядових рішень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оцінка наслідків урядових рішень тренінг № 5 Київ, 31 березня - 3 квітня 2009 Тренер – Сандра Бріггс Консультативна підтримка: Іванна Ібрагімова, стратегічний радник Ольга Захарченко, координатор проекту

Слайд 2

У житті... Існує багато обставин... які породжують проблеми... ...для різних груп... Держава намагається їх розв’язати за допомогою політик та нормативних актів... ...але це далеко не завжди вдається... Трапляються несподіванки та сюрпризи!

Слайд 3

Мета політики– покращення постачання м’яса

Слайд 4

Витрати чи вигоди, спричинені зовнішніми впливами (externalities) Якщо особа або підприємство спричиняють витрати для третьої особи, яка не є учасником ринкових механізмів, то це створює негативні зовнішні впливи (кислотний дощ, парниковий ефект, шум, забруднення); Якщо особа або підприємство створюють вигоди для третьої особи, яка не є учасником ринкових механізмів, то це створює позитивні зовнішні впливи (розвиток науки, красивий сад); Зовнішні впливи можуть з'являтися як з боку виробника, так і з боку споживача. *

Слайд 5

Щоб позбутися несподіваних сюрпризів, треба робити оцінку наслідків державних рішень - не лише для зацікавлених сторін, але й для випадково залучених груп!

Слайд 6

Про що можна дізнатися, здійснивши оцінку наслідків? Чи є необхідним втручання Уряду Як і якою мірою нова політика чи нормативний акт можуть вплинути на різні соціальні групи Приблизні обсяги вигід та витрат *

Слайд 7

Принципи оцінки наслідків Взаємозв'язок: мульти-секторальний підхід Інтеграція: економічний, соціальний вплив, а також вплив на середовище Прозорість: консультації та оприлюднення результатів Обґрунтованість: розробка політики на основі фактів Пропорційність (збалансованість): рівень складності методу залежить від важливості впливу *

Слайд 8

Критерії для визначення міри деталізації оцінки наслідків Значний вплив на державний бюджет Значний вплив на суспільство Міжгалузеві проблеми Пріоритетні проблеми державного масштабу *

Слайд 9

ГОЛОВНІ СФЕРИ НАСЛІДКІВ Економічні: зростання економіки, стабільність цін, інновації, вплив на бізнес, структуру ринка Вплив на довкілля: повітря, вода, ґрунт, клімат Соціальні: зайнятість, соціальний захист, інтереси покупців, рівність прав, безпека, здоров'я Фінансові наслідки виникають у всіх випадках Масштаб кожного різновиду залежить від змісту пропозицій *

Слайд 10

Для кожної сфери наслідків необхідно ідентифікувати значимі фактори, які визначають розмір впливу

Слайд 11

ВИМІРИ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ * Значущість: Наскільки серйозними є наслідки? Чи означає це швидкі та великі зміни? Чи перевищені допустимі норми? Географічне розташування: Ефекти місцевого, регіонального, національного чи глобального масштабу? Тривалість, частота і зворотність: Ефект тривалий / одноразовий/регулярний/ зворотній? Взаємодія: вплив, взаємодія з іншими наслідками з метою посилення відповідного впливу. Вірогідність: Вплив передбачаємо? Вірогідність події низька, середня чи висока? Обсяг і склад населення, на яке вплинуть наслідки: уточнення соціальних груп, чутливості питань Витрати: Які соціальні групи покривають витрати – ті, які отримують вигоди? Якою мірою?

Слайд 12

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ Розгляд впливу політики (“до, під час та після” інтервенцій) на добробут різних соціальних груп, зосереджуючи увагу на чутливих та бідних прошарках суспільства Аналіз наслідків розподілу вигод серед різних соціальних груп, виходячи з таких факторів як стать, вік, права на володіння, засоби існування та географічне розташування; Містить елементи економічного аналізу, проте методи оцінки, особливо при поглибленому аналізі, є іншими, оскільки домінують більш індивідуальні підходи до цільової групи. *

Слайд 13

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я Фактори впливу: соціально-економічні (інфраструктура суспільних послуг: охорона здоров’я, освіта, дитячі садки і міліція) культурні (дискримінація певних груп населення) житлово-побутові умови (якість житла, повітря, вода, шум, утилізація відходів, доступність побутових послуг) соціальне середовище (інтеграція, ізоляція, рівень зайнятості) особистий стиль життя (звички, рівень доходів, рівень самоповаги) біологічні фактори (стать, вік, генетика). *

Слайд 14

Головні питання для розгляду Які фактори впливу на здоров’я спрацювали? Якою мірою це впливає на цілі політики щодо охорони здоров’я? Який характер змін: позитивний чи негативний? Значимість наслідків (смертність, число нещасних випадків; яку частку населення зачепили ці наслідки) – висока, середня, низька? Вірогідність наслідків – визначена ретроспективно або прогнозована? Тривалість – короткотермінові, середньо термінові, чи довготермінові наслідки? *

Слайд 15

Завдання для груп Визначити соціальні та економічні наслідки урядового рішення про скорочення заробітньої платні державним службовцям

Слайд 16

Кроки для оцінки впливу на довкілля Визначити необхідність окремого поглибленого аналізу наслідків впливу на довкілля Ідентифікація суттєвих наслідків і чинників/факторів, які необхідно оцінити Оцінка наслідків, у більшості випадків – кількісні методи Пропозиції щодо зниження негативних впливів *

Слайд 17

Поглиблений аналіз наслідків впливу на довкілля Необхідний у разі, якщо політика впливає на: зміну клімату (емісії, паводки) якість повітря (запахи, емісії/викиди) ландшафт (руйнування історичних будівель, зміни у престижних районах) використання землі, природних ресурсів (ліс, корисні копалини); якість води та ефективність її використання очистка стічних вод рівень шуму. *

Слайд 18

Характеристика оцінки наслідків впливу на довкілля збір даних є складним дуже часто необхідним є сприяння в глобальному масштабі деякі впливи можуть бути розглянуті тільки у довгостроковій перспективі до аналізу необхідно залучити фахівців різних галузей пропозиції щодо зниження несприятливих ефектів Часто виникають негативні зовнішні ефекти, які складно оцінити *

Слайд 19

Пропозиції для зниження небажаних впливів * Грошова компенсація групам, які зазнали втрат Акцизний податок Субсидії для джерела забруднення (створювати менше попиту)

Слайд 20

Головні кроки оцінки наслідків Вивчити потреби, розглянути труднощі / перешкоди, сформулювати цілі й задачі, а також точку зору, з позицій якої будуть оцінені вигоди і витрати Визначення вигід та витрат, що виникають у різний час для головних залучених груп Ідентифікація можливих ризиків та способів їх подолання *

Слайд 21

Головні кроки з оцінки наслідків Оцінка механізму впровадження політики чи нормативних актів Установи, які забезпечують впровадження Впровадити рішення, якщо суспільна вигода є більшою за суспільні витрати *

Слайд 22

Крок 1. Вивчити потреби, розглянути ускладнення та перешкоди, сформулювати цілі та завдання, а також шляхи здійснення оцінки вигід та витрат Перед оцінкою необхідно уточнити її масштаб – фіскальний вплив на вузьке коло цільової групи чи всеохоплюючий суспільний вплив (залежить від кількості ресурсів і політичної зацікавленості) Витрати з точки зору однієї особи можуть бути вигодами для іншої особи *

Слайд 23

Розраховуємо ресурси, що створюються або використовуються Ресурси, які просто перекладаються з однієї кишені до іншої, не враховуються як витрати чи вигоди (податки) «Розмір кишені» залежить, з якої точки зору оцінюються вигоди та витрати (наприклад, з точки зору приватного бізнесу; прибутковий податок – однозначно витрати). * Крок 2. Визначення вигід та витрат, що виникли у різний час для основних залучених груп

Слайд 24

Методи (1) Не існує «правильного» методу. Головні кроки всіх методів: – вимірювати наслідки, спричинювані реалізацією альтернатив, у порівнянні зі status quo; – порівнювати позитивні та негативні наслідки для кожної альтернативи; – оцінити доцільність та ефективність у порівнянні з цілями. Вибір методу залежить від формату та обсягу даних, виділених коштів, а також від значущості політики: – аналіз вигід і витрат – аналіз витрат і ефективності – мультикритеріальний аналіз *

Слайд 25

Методи (2) * Методи оцінки Якісні Кількісні Інтерв’ю SWOT Фокус-групи Мозковий штурм Аналіз витрат та ефективності Статистичні моделі Аналіз чутливості Мультикритеріальний аналіз Аналіз вигід та витрат Аналіз ризиків

Слайд 26

Суть кількісних методів * Ідея A S B N L H X Y Гіпотеза Y = f (x) Y = f (x) ? Використання методу Теоретичне розуміння Перевірка гіпотези

Слайд 27

Причини використання якісних методів Політичний наголос на соціальних факторах Кількісні методи занадто дорогі та недоцільні Занадто мало часу для аналізу за допомогою кількісних методів *

Слайд 28

Використання мультикритеріального аналізу Кожен критерій оцінки має свою вагу відповідно до своєї значущості. Сума всіх критеріїв дорівнює = 1. Для всіх альтернатив оцінюється рівень відповідності кожній цілі. Альтернативи ранжуються, враховуючи в результаті розрахунків отримане значення. Приклад: оптимальне розташування шкіл, спортивних об’єктів. *

Слайд 29

Приклад: оптимальне розташування шкіл, спортивних об’єктів Критерії: прогноз – кількість школярів у школі протягом 5 років. Вага -3, можливі величини (0-10) число – кількість школярів у школі сьогодні. Вага - 3, можливі величини (0-10) доступність – кількість шкіл, в яких немає спортивного залу та які знаходяться на відстані (15 хв. автобусом). Вага -2, значення залежить від кількості шкіл доцільність – чи є на відстані 15 –хвилинного проїзду школа зі спортивним залом? Вага – 2, величина – 1, якщо немає залу та 0, якщо зал є. *

Слайд 30

Прогнозування *

Слайд 31

Моделювання Моделювання політики прогнозує економічні наслідки в разі зміни політики. Наприклад, наслідки у випадку зміни податкового навантаження мінімальної зарплатні, стандартів охорони природи Моделювання можна проводити, використовуючи якісні та кількісні методи Кількісні методи: регресія, екстраполяція Якісні методи: Дельфі-аналіз, фокус-групи *

Слайд 32

Існує 3 підходи для визначення фінансових та економіних ризиків: - очікувані значення сценаріїв; Дуже чато занадто важко визначити можливість подій. - ризико-скореговані дисконтні ставки; Дуже часто досить важко зібрати необхідні дані. Аналіз ризиків на основі моделювання Метод, що дає більш точні результати щодо вірогідностей та можливих величин тому, що одночасно змінює значення всіх змінних, наближаючи ситуацію до реального життя. * Аналіз ризиків з використанням інформації про діапазони та можливості вигід і витрат

Слайд 33

Зменшення витрат для збору даних чи зменшення тривалості оцінки Спрощення схеми оцінки наслідків Уточнення потреб клієнта Використання даних, що вже існують Зменшення розміру вибірки Використання дешевших методів аналізу Використання «правила великого пальця» Термін використовують для позначення приблизного значення вже декілька сотень років; Cуть методу: вирішення нової проблеми базується на досвіді раніше прийнятих рішень. *

Слайд 34

Можливі субєктивні помилки респондентів під час збору даних Люди залежать від нещодавньої інформації та подій Щоб довести, що вони мають рацію, люди використовують приклади, які легко запам’ятати, а не ті, які більш важливі Існує тенденція вважати події взаємозалежними, якщо вони відбуваються одна за одною Люди ігнорують базову інформацію та свої знання про вірогідність події. Вони роблять висновки, спираючись на нечисленний розмір вибірки *

Слайд 35

Особливості оцінки наслідків Ех- анте (попередня) оцінка наслідків – гра з майбутнім, припускаючи, що воно підпорядковуватиметься нашим правилам Ех- пост (де-факто) оцінка наслідків – процес розмірковування крізь призму суб’єктивності Тому оцінка наслідків – це мистецтво робити висновки, прислухаючись до всіх груп інтересів, та робити розрахунки без перебільшення *

Слайд 36

Навіть простий аналіз із визначенням того, хто виграє та хто «платить», часто може бути корисним для тих, хто приймає рішення Не можна з однієї точки зору поєднувати ефективність та справедливість, хоча можна спробувати робити це за допомогою різної ваги Питання розподілу повині бути присутні завжди під час аналізу вигід та витрат, оскільки це суперечить економічній ефективності *

Слайд 37

Слайд 38

Визначення вигід і витрат для суспільних та приватних проектів Витрати приватних проектів – витрати на внески у проект Витрати суспільних проектів – додатково треба враховувати витрати для нейтралізації негативних зовнішніх впливів, які не враховуються в ринкових цінах Вигоди приватних проектів – прибуток, який фірма отримує після впровадження проекту Вигоди суспільних проектів – неможливо задовольнити всіх членів суспільства *

Слайд 39

Відповідні витрати Приймаючи рішення щодо оптимальної альтернативи, необхідно аналізувати тільки ті витрати (і вигоди), які в альтернативах є різними Економічний аналіз враховує не тільки фінансові витрати, але й альтернативну вартість Окремо виділяються постійні витрати та незворотні витрати. Вони не стають предметом аналізу *

Слайд 40

Витрати, що не повертаються Витрати, які є наслідком раніше прийнятих рішень (незавершене будівництво заводу не може бути причиною завершення будівництва зараз - в разі, якщо існує більш вигідне рішення) Необхідно оцінювати, чи будуть очікувані вигоди вищими за додаткові необхідні витрати для завершення проекту *

Слайд 41

Адміністративні витрати  Для оптимізації роботи установи державного сектора необхідно аналізувати адміністративні витрати Адміністративними витратами є зарплата, послуги і доставка, які не класифікуються як результати діяльності установи або політики Адміністративні витрати можуть бути критерієм для оцінювання ефективності діяльності установ Дуже часто ліквідація робочого місця з метою зекономити виплачувані зарплати призводить до додаткових витрат протягом першого року, коли виплачується компенсація *

Слайд 42

* Природа витрат, спричинених законодавством Економічний тягар Державний сектор - адміністративні витрати, нагляд Приватний сектор – витрати на задоволення потреб Бізнес Домогосподарства Адміністративні витрати, підпорядкування Капіталовкладення Непрямі витрати, ефективність

Слайд 43

Класифікація витрат при оцінці впливу законодавства на державний бюджет Головними категоріями бюджету є: Поточні витрати: брутто заробітна плата послуги і товари Відсоткова ставка субсидії інші трансферти соціальні витрати інші витрати (наприклад, для офісу) Капіталовкладення: - Капітальні витрати - Інвестиції - Кредитні платежі *

Слайд 44

Визначення вигід та витрат для неторговельних товарів Пряме вивчення (анкети, опитування) – метод «бажання платити» Опосередковані ринкові дослідження (порівняння вартості часу з витратами транспортного затору, класифікація витрат забруднення повітря на охорону здоров’я та естетичні витрати тощо) Опосередковано, за допомогою інших витрат, певне значення (витрати забезпечення доступності об'єктів для інвалідів показують величину соціальної вигоди для цієї групи) Вартість життя: – поточна вартість всіх доходів особи, зароблених протягом життя – скільки особа готова платити за усунення життєво небезпечних ризиків? *

Слайд 45

Приклад: Створення додаткового робочого місця в офісі для видачі паспортів Може виникнути потреба в наступних фінансових ресурсах: Поточні витрати - брутто заробітної платні Оклад інспектора послуги і товари Комунікаційні витрати (телефон) Ремонт кабінету ІТ - послуги Канцтовари Капітальні витрати Комп'ютер Меблі Обладнання для ламінування паспорта *

Слайд 46

Можливості маніпуляції Якщо спробувати знайти достатньо багато позитивних непрямих ефектів і закрити очі на негативні сторони, то будь-який проект може бути привабливим Гра зайнятості – створення нових робочих місць є вигодою тільки тоді, коли перед тим працівники були безробітними Можливий подвійний облік вигод Обсяг вигід і витрат, особливо в майбутньому, залежить від припущень Проте, не зважаючи на всі недоліки, це єдиний метод, який дає інформацію для формулювання обґрунтованого рішення

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Правознавство