X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Місцеві суди

Завантажити презентацію

Місцеві суди

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

В Основному Законі - Конституції Україні наголошується на тому, що норми Конституції є нормами прямої дії, а звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. Специфіка діяльності судів полягає в тому, що сама їх діяльність по застосуванню законів при розгляді конкретних справ (судочинство) відбувається у певних процесуальних формах, визначених законом. Конституція України започатковує законодавчу регламентацію правосуддя в нашій державі. Суди як органи судової влади повинні на рівних із законодавчою та виконавчою владами здійснювати свої повноваження Інші органи державної влади і посадові особи не вправі брати на себе функцію і повноваження, які є компетенцією органів правосуддя.

Слайд 3

Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України встановлюється Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України" Правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні встановлені Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

Слайд 4

Слайд 5

Систему судів загальної юрисдикції складають: Верховний Суд України Місцеві суди Апеляційні суди Вищі спеціалізовані суди Система судів загальної юрисдикції будується за принципами Територіальності Спеціалізації

Слайд 6

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди. єдиними засадами організації та діяльності судів; єдиним статусом суддів; обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом; забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами (судом) касаційної інстанції норм матеріального права; обов'язковістю виконання на території України судових рішень; єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів; фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України; вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:

Слайд 7

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» регламентується, що: суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справа також справ про адміністративні правопорушення. У судах загальної юрисдикції може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ

Слайд 8

Місцеві суди

Слайд 9

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення. - апеляційними судами з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є: апеляційні суди областей, апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим. - апеляційними судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.

Слайд 10

У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ. Вищими спеціалізованими судами є : Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Вищий адміністративний суд України Вищий господарський суд України

Слайд 11

У ВИЩОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ СУДІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПАЛАТИ З РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СПРАВ У МЕЖАХ ВІДПОВІДНОЇ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ. СУДОВУ ПАЛАТУ ОЧОЛЮЄ СЕКРЕТАР СУДОВОЇ ПАЛАТИ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ З ЧИСЛА СУДДІВ ЦЬОГО СУДУ. РІШЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ СУДОВОЇ ПАЛАТИ, ЇЇ СКЛАД, А ТАКОЖ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОЇ ПАЛАТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗБОРАМИ СУДДІВ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ ГОЛОВИ СУДУ. СЕКРЕТАР СУДОВОЇ ПАЛАТИ ОРГАНІЗОВУЄ РОБОТУ ВІДПОВІДНОЇ ПАЛАТИ, КОНТРОЛЮЄ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ПАЛАТИ, ІНФОРМУЄ ЗБОРИ СУДДІВ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВОЇ ПАЛАТИ.

Слайд 12

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

Слайд 13

Слайд 14

Конституційний суд України Конституційний суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Слайд 15

До них віднесено: верховенство права означає, що у своїй повсякденній діяльності Конституційний Суд України керується виключно принципами, які містяться у Конституції та Законі України "Про Конституційний Суд України", а приймаючи рішення по конкретних справах, бере до уваги обставини, які обумовлені правовими приписами. положення, які містяться у будь-яких інших джерелах (документах, прийнятих політичними партіями та іншими об'єднаннями громадян, виступах політичних і державних діячів тощо) не мають для Конституційного Суду обов'язкового значення, а тому аніяк не можуть впливати на організацію його роботи та зміст прийнятих ним рішень; незалежність діяльності Конституційного Суду України - означає абсолютну недопустимість впливу у будь якій формі на його діяльність і зміст прийнятих рішень з боку державних чи недержавних структур або їх посадових осіб, включаючи Верховну Раду та Президента України;

Слайд 16

До повноважень Конституційного Суду відносяться прийняття рішень та дача висновків у справах щодо: конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, в тому числі що стосуються прав людини і громадянина; відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на 'їх обов'язковість, в тому числі щодо прав, свобод та обов'язків людини і громадянина; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України; офіційного тлумачення Конституції та законів України, в тому числі питання забезпечення прав і свобод людини та громадянина. До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Правознавство