X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Еколого-правовий статус людини

Завантажити презентацію

Еколого-правовий статус людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Поняття та елементи еколого-правового статусу людини і громадянина

Слайд 2

Правовий статус - це юридично закріплене становище особи в державі та суспільстві.

Слайд 3

Правовий статус конституційний спеціальний (родовий) галузеві статус іноземців, осіб без громадянства

Слайд 4

Еколого-правовий статус людини та громадянина відноситься до галузевого правового статусу. Під еколого-правовим статусом людини і громадянина необхідно розуміти загальні, основоположні засади, за допомогою яких у Конституції України та інших нормативно-правових актах визначаються екологічні права, свободи і обов'язки людини та громадянина, а також гарантії їх здійснення.

Слайд 5

Елементи громадянство загальна правоздатність принципи конституційні права в галузі екології гарантії екологічних прав відповідні правові норми

Слайд 6

Згідно зі ст. 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Громадяни України реалізують право власності Українського народу на природні ресурси відповідно до ч. 1 ст. 13 КУ. У галузі використання природних ресурсів діють деякі заборони щодо іноземних громадян та осіб без громадянства. Так, наприклад, вони не можуть мати у приватній власності землі сільськогосподарського призначення. Громадянство

Слайд 7

це принципова можливість особи мати будь-які права і обов'язки в тих чи інших галузях права. У людини загальна правоздатність виникає з моменту її народження і припиняється зі смертю. Загальна правоздатність

Слайд 8

це вихідні засади, на основі яких визначаються зміст і умови реалізації екологічних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. Основні принципи еколого-правового статусу людини і громадянина закріплені Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього природ ного середовища», іншими національними та міжнародними нормативно - правовими актами. Принципи еколого-правового статусу

Слайд 9

рівність у реалізації екологічних прав; невідчуженість та непорушність екологічних прав і свобод; гарантованість екологічних прав, свобод, обов’язків людини та громадянина; невичерпність конституційного переліку екологічних прав, свобод людини та громадянина; єдність екологічних прав людини та громадянина їх обов’язків перед суспільством .

Слайд 10

це сукупність правових норм, що містяться в Конституції України та визначають екологіч ні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. В Основному Законі права і свободи людини розглядаються не як даро вані державою своїм громадянам, а як такі, що належать людині від народження, існують незалежно від діяльності держави та є невідчужуваними й непорушними. Правам лю дини мають відповідати зобов'язання держави. Конституційно-правовий статус

Слайд 11

це умови, засоби, методи та механізми, за допомогою яких здійснюється реалізація кожною людиною і громадянином прав і свобод у галузі охорони довкілля, раціонального при родокористування та забезпечення екологічної безпеки. Україна гарантує своїм громадянам реалізацію еколо гічних прав, наданих їм законодавством. Спеціально упо вноважені державні органи управління в галузі екології та органи місцевого самоврядування зобов'язані надава ти всебічну допомогу громадянам у здійсненні природо охоронної діяльності. Порушені права громадян у галузі екології мають бути поновлені, а їх захист здій снюється в судовому порядку відповідно до законодавства України. Гарантії екологічних прав 

Слайд 12

Види гарантій економічні політичні духовні юридичні міжнародно-правові

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство