X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративна юстиція

Завантажити презентацію

Адміністративна юстиція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адміністративна юстиція в Україні – становлення та розвиток

Слайд 2

Однією з основних ознак правової держави є право на доступ до правосуддя та справедливий судовий розгляд.

Слайд 3

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Слайд 4

Забезпечення гарантій суб’єктивних прав громадян у відносинах з адміністративними органами є обов’язком правової держави, що обумовлює необхідність створення адміністративної юстиції в Україні, яка б, з одного боку, захищала суб’єктивні права громадян, а з іншого – за допомогою судової практики забезпечувала законність діяльності органів державної влади і, таким чином, сприяла зміцненню правопорядку в державі. Отже, запровадження адміністративного судочинства зумовлене правовою природою публічно-правових спорів, де громадянину протистоїть потужний адміністративний апарат.

Слайд 5

Разом із тим слід зазначити, що призначення адміністративної юстиції повинно полягати у здійсненні тільки правового контролю, а не контролю за доцільністю управлінської діяльності. Адміністративно-правовий захист має бути судовим правовим захистом, бо саме суди найбільше відповідають вимогам незалежності та неупередженості, що ставляться перед правозахисними органами.

Слайд 6

Під адміністративною юстицією, як правило, розуміють особливий вид правосуддя, метою якого є здійснення розгляду скарг громадян, їхніх об’єднань, інших фізичних і юридичних осіб на незаконні дії чи бездіяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, які завдають позивачам матеріальних чи моральних збитків.

Слайд 7

Серед етапів розвитку адміністративної юстиції як складової адміністративної та судової реформи можна виділити наступні: реформування системи судів відповідно до Конституції, в тому числі запровадження системи адміністративно-правових відносин; правове забезпечення правосуддя в сфері адміністративно-правових відносин; організаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення діяльності адміністративних судів.

Слайд 8

До юрисдикції адміністративних судів відносять такі спори: спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

Слайд 9

спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом, за винятком звернень про накладення стягнень за адміністративні проступки.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство