X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Адміністративна модель професійного навчання

Завантажити презентацію

Адміністративна модель професійного навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Адміністративна модель професійного навчання Сурмін Ю.П. д.соц.н., професор, перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України *

Слайд 2

Інфраструктура професійного навчання держслужбовців у Російської Федерації Підготовка вищих державних посадовців федерального рівня та суб’єктів федерації: Академія професійної освіти Російська академія державної служби, Російська дипломатична академія, інші ВНЗ Підготовка державних і муніципальних службовців середньої і нижчої ланки мережа середніх навчальних закладів, мережа додаткової професійної освіти (регіональні галузеві центри; інститути, курси, школи підвищення кваліфікації; центри інформативних технологій) *

Слайд 3

Федеральные государственные образовательные учреждения, осуществляющие обучение государственных служащих Российской Федерации Волго-Вятская академия государственной службы, г. Нижний Новгород Волгоградская академия государственной службы, г. Волгоград Дальневосточная академия государственной службы, г. Хабаровск Орловская региональная академия государственной службы Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина, г. Саратов Северо-Западная академия государственной службы, г. Санкт-Петербург Северо-кавказская академия государственной службы, г. Ростов-на-Дону Сибирская академия государственной службы, г. Новосибирск Уральская академия государственной службы, г. Екатеринбург Московская академия государственного и муниципального управления, г. Москва Институт повышения квалификации государственных служащих, г. Москва Приморский институт переподготовки и повышения квалификации кадров для государственной службы, г. Владивосток   *

Слайд 4

Структура РАГС Академія державної служби при Президентові Російської Федерації заснована Указом Президента Російської Федерації від 6 червня 1994 р. № 1140. РАГС створена на основі Російської академії управління. Її засновником є Уряд Російської Федерації. Основні напрямки діяльності РАГС визначає Президент Російської Федерації РАГС - Федеральна державна установа вищої професійної освіти є провідним навчальним закладом з підготовки кадрів для системи державної служби, державного і муніципального управління. В академії здійснюється підготовка з широкого спектру програм вищої, додаткової і післявузівської освіти в галузі гуманітарних та суспільних наук. Заклад є найбільшим науково-дослідним, інформаційно-аналітичним, інформаційно - методичним російським центром за цими напрямками. Академія має дві філії, в Воронежі і Володимирі. В академії діють 22 кафедри та інші структурні підрозділи. Керівництво РАГС здійснює президент-ректор Академії, який призначається Президентом Російської Федерації *

Слайд 5

Особливості навчання державних службовців у РФ В РАГС навчаються співробітники федеральних органів державної влади і управління, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, муніципальні службовці, представники законодавчої, виконавчої та судової влади, працівники комерційних структур, які мають вищу освіту. За програмами другої вищої освіти йде навчання за спеціальностями "Державне та муніципальне управління", "Юриспруденція", "Економіка праці", "Антикризове управління", "Національна економіка", "Світова економіка", "Податки та оподаткування", "Менеджмент організації", "Психологія", "Управління персоналом", "Політологія", "Соціологія", "Історія", "Документознавство та документаційне забезпечення управління", "Прикладна інформатика в державному та муніципальному управлінні". У рамках цих спеціальностей здійснюється навчання економістів, юристів, соціологів, психологів, спеціалістів з управління та ін. По шести спеціалізованими програмами підготовки магістрів здійснюється прийом на навчання за напрямом "Економіка". *

Слайд 6

Навчання державних службовців РФ за програмами МВА та МРА Найважливішим напрямом додаткової професійної освіти державних службовців і управлінських кадрів для бізнесу є реалізація програм Master of Public Administration (MPA) і Master of Business Administration (MBA). У 2008 році Академія розпочала навчання за освітніми програмами першої вищої професійної освіти У 2009 році РАГС вперше в Росії надала своїм слухачам можливість паралельного навчання за програмами МВА та МРА, що дає можливість поєднати вивчення специфіки управлінської діяльності в бізнесі і на держслужбі. За підсумками навчання в Академії слухачі отримають два дипломи встановленого зразка з присвоєнням кваліфікацій «Спеціаліст з державного і муніципального управління - Master of Public Administration (MPA)» та «Майстер ділового адміністрування - Master of Business Administration (MBA)». Тривалість програми - 3 роки, протягом яких слухачі пройдуть два стажування: в сфері державного управління та у сфері бізнесу в Росії або за кордоном. *

Слайд 7

Організаційні механізми професійного навчання державних службовців у РФ Існують два основних організаційних механізми в управлінні. Одним з них є формування державного замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації федеральних державних службовців за рахунок коштів федерального бюджету. Даний механізм визначено Указом Президента Російської Федерації "Про державне замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації федеральних державних службовців". Органам державної влади суб'єктів Російської Федерації рекомендується щорічно формувати на основі виявлення потреби замовлення на професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації регіональних державних і муніципальних службовців. Передбачається його розміщення на договірній основі в навчальних установах, підвідомчих Російської академії державної служби, а також в інших навчальних закладах, які реалізують програми навчання державних і муніципальних службовців *

Слайд 8

Академія державного управління при Президентові Республіки Казахстан Регіональна мережа центрів з навчання державних службовців Підвищення кваліфікації на базі профільних вузів Закордонні курси підвищення кваліфікації Інфраструктура професійного навчання держслужбовців Республіки Казахстан *

Слайд 9

Становлення та розвиток Академії державного управління при Президентові Республіки Казахстан 1994 - створена Національна вища школа державного управління при Президентові Республіки Казахстан. 1998 - створена Академія державної служби при Президентові Республіки Казахстан 2000 - переїзд Академії в місто Астана 2005 - об’єднання Академії державного управління при Президентові Республіки Казахстан 2008 - Академія реорганізовується з державної установи в республіканське державне казенне підприємство. У складі Академії утворюється Національна школа державної політики. *

Слайд 10

Структура Академії ІД – Інститут дипломатії ІДМУ – Інститут державного та місцевого управління ІП – Інститут правосуддя НШДП – Національна школа державної політики ІМДУ – Інститут модернізації державного управління ІППКДС – Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців *

Слайд 11

Особливості навчання в Академії державного управління при Президентові Республіки Казахстан Напрями програм підвищення кваліфікації: адміністративних державних службовців суддів і працівників судової системи керівників структурних підрозділів МЗС РК перепідготовка адміністративних державних службовців тренінги, майстер-класи для приватних осіб, співробітників національних компаній і підприємств приватного бізнесу? Навчальні програми: Магістратура: • Державне та місцеве управління • Юриспруденція • Міжнародні відносини • Політологія • Перекладацький справу   Докторантура (PhD): • Державне та місцеве управління • Соціальна робота • Економіка *

Слайд 12

Переваги: Академія сертифікована за системою менеджменту якості ISO 9001:2008, є єдиною державною організацією Казахстану, яка впровадила систему управління ефективністю (KPI). Ступінь задоволеності слухачів роботою Академії - 89%. Ступінь задоволеності роботодавців якістю навчання в Академії - 85%. Недоліками є: Значна розпорошеність за різними напрямами підготовки при відносно незначній кількості професорсько-викладацького складу *

Слайд 13

Інфраструктура професійного навчання держслужбовців Республіки Білорусь Академія управління при Президентові Республіки Білорусь (Мінськ) Інститут парламентаризму та підприємництва (Мінськ) (недерж.) Інститут управління та підприємництва (Мінськ) (недерж.) Мінський інститут управління (недерж.) *

Слайд 14

Становлення та розвиток Академії управління при Президентові Республіки Білорусь Академія управління при Президентові Республіки Білорусь заснована в 1991 році як Академія управління при Раді Міністрів БРСР. У 1995 році Академії було присвоєно статус президентської. Указом визначено, що заклад є провідним навчально-методичним, науковим, інформаційно-аналітичним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державних органів. Перепідготовка та перекваліфікація здійснюються на основі державного замовлення, обсяги і структура якого затверджуються Урядом Республіки Білорусь за погодженням з Адміністрацією Президента Республіки Білорусь. Основними завданнями Академії є: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців та осіб, зарахованих до резерву для їх заміщення, керівних працівників і спеціалістів органів державного управління та місцевого самоврядування, виробничої і соціально-економічної сфери, а також підприємців *

Слайд 15

Структура Академії управління при Президентові Республіки Білорусь В Академії підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі державного управління, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів здійснюється Інститутом державної служби та Інститутом управлінських кадрів. У 2000 році в Академії створено Науково-дослідний інститут теорії та практики державного управління. У структуру Науково-дослідного інституту входить 4 центри та науково-дослідна лабораторія студентів. Прикладні дослідження, що проводяться науковими співробітниками, спрямовані на вдосконалення і розвиток системи державного управління республіки. *

Слайд 16

Особливості навчання державних службовців у Республіці Білорусь В Академії підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі державного управління, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів здійснюється Інститутом державної служби та Інститутом управлінських кадрів. Навчальні плани Інституту управлінських кадрів включають цикли гуманітарних, природничих, математичних, управлінських, правових та економічних дисциплін. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями “Державне управління і право”, “Державне управління та економіка” В Інституті діє система дистанційного навчання. Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів державних органів є найважливішим напрямом в сфері державного управління і здійснюється відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 24 січня 1997 р. № 100 «Про вдосконалення організації перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів державних органів». *

Слайд 17

Кого учить? – Категории руководящих работников и специалистов органов государственного управления Руководители , состоящие в реестрах Главы государства Руководящие работники, состоящие в реестре Совета Министров Руководители, состоящие в реестрах облисполкомов и Мингорисполкома Перспективный кадровый резерв Специалисты, состоящие в реестрах гор- и райисполкомов *

Слайд 18

ЧЕМУ УЧАТ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ Сравнительный анализ важности компетенций в управленческой деятельности Специальность: Государственное и местное управление Всего опрошено 159 организаций, из них: 56 – министерства и комитеты, 7 – областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет, 96 – районные исполнительные комитеты. *

Слайд 19

Переваги: В Академії реалізується Програма ідеологічної та виховної роботи, спрямована на ідеологічне, патріотичне та громадянське виховання, розвиток навичок професійної та трудової діяльності, естетичне, моральне, сімейне і гендерне виховання, виховання культури побуту і дозвілля, культури здорового способу життя і безпечної життєдіяльності. Планування, організацію та реалізацію виховної діяльності в Академії займається Центр виховної роботи та молодіжних ініціатив. Необхідною умовою для прийняття участі у конкурсі на отримання вищої освіти в Інституті управлінських кадрів є проходження професійно-психологічної співбесіди. Така співбесіда проводиться при вступі на всі форми здобуття вищої освіти *

Слайд 20

Недоліки адміністративних моделей Професійного навчання державних службовців Значні бюджетні витрати. Проблема впровадження інновацій, негнучкість реакції на виклики держави. Формалізм та бюрократизація. Слабкість внутрішніх джерел розвитку, потреба зовнішніх підштовхувань. Значна залежність від вищих керівників держави. Обмеженість університетської демократії *

Слайд 21

Отже, не зважаючи на відмінності шляхів розвитку систем професійного навчання, їх структури та особливостей функціонування, спільними рисами розглянутих моделей професійного навчання державних службовців та осіб місцевого самоврядування є: державне замовлення на підготовку фахівців системи державного управління; централізація навчання вищого корпусу державної служби та розгалужена мережа територіальних закладів професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; наявність у структурі академій науково-дослідних інститутів які здійснюють прикладні та фундаментальні дослідження у сфері державного управління; міжнародна співпраця. *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне