X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Завантажити презентацію

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Гладкова Світлана Миколаївна, начальник управління забезпечення міжнародних зв’язків   Адреса: 04050 Україна, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2, к. 208 Тел.: (044) 481-21-77 Факс: 044) 481-21-76 E-Mail: s.gladkova@academy.gov.ua svitlana.gladkova@gmail.com

Слайд 4

Крайнік Петро Іванович, заступник начальника управління - начальник відділу Левченко Анжела Миколаївна, головний спеціаліст КОНТАКТИ ВІДДІЛУ тел./факс (044) 481-21-76 e-mail: napa.international@ukr.net вул. Пугачова, 12/2, к. 207 м. Київ, 04050 Пустовойт Людмила Анатоліївна, головний спеціаліст

Слайд 5

Струтинська Вікторія Романівна, начальник відділу Непопенко Олена Сергіївна, головний спеціаліст КОНТАКТИ ВІДДІЛУ тел./факс (044) 481-21-76 e-mail: napa.international@ukr.net вул. Пугачова, 12/2, к. 207 м. Київ, 04050 Жиденко Надія Анатоліївна, провідний фахівець Решетова Ольга Сергіївна, провідний спеціаліст

Слайд 6

Зінченко Ганна Вікторівна, головний спеціаліст Зубченко Олександр Михайлович, завідувач сектору Станицька Наталя Олегівна, радник президента Національної академії з протокольних питань, провідний фахівець, КОНТАКТИ СЕКТОРУ тел./факс (044) 481-21-65 e-mail: kostan@ukr.net вул. Пугачова, 12/2, к. 105 м. Київ, 04050

Слайд 7

  Національна академія державного управління при Президентові України – визнаний в світовій системі освіти інноваційний навчально-науковий комплекс, інтегрований в світовий (перш за все європейський) академічний і адміністративний простір, лідер в галузі знань «Державне управління», відкритий для впровадження кращих сучасних зразків і підходів до організації навчальної, наукової, дослідницької, управлінської діяльності.   сприяння розбудові Національної академії як міжнародно-орієнтованого навчально-наукового комплексу, визнаного на світовому рівні, її широкій інтеграції до світового освітнього, наукового, культурного та адміністративного простору; сприяння зміцненню взаємовигідного співробітництва Національної академії на дво- та багатосторонній основі з кращими зарубіжними навчальними закладами, дослідницькими установами, міжнародними організаціями та фондами; створення розвиненої ефективної системи управління та координації міжнародної діяльності Національної академії та її структурних підрозділів.

Слайд 8

  сприяння становленню Національної академії як відкритого інноваціям та новітнім технологіям науково-освітнього центру світового рівня, ефективного партнера для найбільш престижних шкіл державного управління, міжнародних програм, організацій, фондів; сприяння розвитку Національної академії як закладу з міжнародним рівнем освіти, привабливого для іноземних слухачів, аспірантів, викладачів; сприяння мобільності слухачів і науково-педагогічних працівників Національної академії в рамках Болонського процесу, розширення їх навчання, стажування, навчальних практик у закордонних навчальних закладах та міжнародних організаціях.

Слайд 9

  цілеспрямованість, єдність професійних цілей і завдань усіх учасників міжнародної діяльності; комплексне, системне мислення, залучення працівників Управління до всіх процесів в Академії; орієнтація на клієнта: слухача, викладача, Академію в цілому; ініціативність, творчість; відкритість, готовність до плідної співпраці на всіх рівнях; взаємодопомога, корпоративний дух; чіткий розподіл повноважень між працівниками Управління, персональна відповідальність за взяті на себе завдання, доручену справу; робота на результат; ефективна зовнішня і внутрішня комунікація (горизонтальна і вертикальна); робота на імідж Національної академії й імідж Управління; усвідомлення своєї особливої ролі в розвитку міжнародного співробітництва Національної академії.

Слайд 10

  Розробка концепцій, стратегій і методів здійснення міжнародної діяльності Національної академії. Забезпечення організації та розвитку міжнародних зв’язків Національної академії із зарубіжними урядовими і неурядовими організаціями, освітніми і науковими закладами, міжнародними організаціями, фондами з метою запровадження міжнародних стандартів якості освіти для національної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Здійснення координації діяльності структурних підрозділів Національної академії, спрямованої на розвиток міжнародного співробітництва. Підготовка і укладання угод, договорів, меморандумів про співпрацю між Національною академією та освітніми закладами, науковими-дослідними організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами. Забезпечення участі Національної академії та окремих її підрозділів у міжнародних науково-дослідних та освітніх проектах, програмах (пошук, підготовка, контроль та забезпечення виконання, облік, аудит, аналіз результатів). Організація та проведення на базі Національної академії міжнародних наукових та науково-практичних семінарів, симпозіумів, конференцій, круглих столів тощо. Організація закордонних стажувань та навчальних поїздок для слухачів та науково-педагогічних працівників Національної академії.

Слайд 11

  Вивчення й узагальнення досвіду міжнародного співробітництва українських та зарубіжних вищих навчальних закладів. Створення та супровід інформаційної бази проектів і програм міжнародного співробітництва та системи інформування структурних підрозділів Національної академії про можливість участі у міжнародних програмах, проектах, конференціях, закордонних стажуваннях (видання інформаційних бюлетенів, створення інформаційних стендів, створення Веб-сторінки управління). Підготовка та організація прийому іноземних делегацій та окремих іноземних громадян, що перебувають в Національній академії на запрошення керівництва закладу, їх протокольний та методичний супровід. Консультування співробітників Національної академії щодо здійснення міжнародної діяльності. Оформлення виїзних документів для закордонного відрядження співробітникам і слухачам Національної академії. Здійснення міжнародного ділового листування, перекладу іноземної кореспонденції. Здійснення представницьких функцій Національної академії серед іноземних партнерів та міжнародних організацій.

Слайд 12

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика