X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Стан нормативної бази України з енергоефективності будівель та концепція її розвитку в Україні

Завантажити презентацію

«Стан нормативної бази України з енергоефективності будівель та концепція її розвитку в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України ТК 302 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» Голова ТК 302, завідувач відділу будівельної фізики та ресурсозбереження Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, Фаренюк Г.Г. доктор технічних наук «Стан нормативної бази України з енергоефективності будівель та концепція її розвитку в Україні» VІІ Міжнародна конференція «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: ТЕХНОЛОГІЇ, МЕНЕДЖЕМЕНТ, ІНВЕСТИЦІЇ» 27 вересня 2011 р.

Слайд 2

* Житловий фонд України становить1074,6 млн.м2 загальної площі

Слайд 3

* Обсяги зведення житла в Україні в 1985-2010 роках

Слайд 4

Актуальність проблеми Розвиток нормативної бази є умовою раціонального використання енергії при експлуатації будівель Вирішенні проблеми енергоефективності будівель повинно здійснюватися на підставі комплексної оцінки будівельних об’єктів з урахуванням всіх систем і комплектів будівлі та циклів їх життєдіяльності

Слайд 5

Концептуальні напрямки вирішення проблеми Подальший розвиток нормативної бази відповідно до сучасних завдань національної економіки Забезпечення дієвості процедур енергетичної паспортизації будівель Створення єдиного нормативно-методичного простору в галузі енергоефективності будівельних об’єктів згідно вимог директив та стандартів ЄС

Слайд 6

Структура законодавчої бази України у сфері енергоефективності будівель

Слайд 7

Створення законодавчої бази Проект Закону України “Про енергоефективність” (2951-VI від 01.02.2011/ Народні депутати Пашинський С.В., Дубовой О.Ф.) ◉Проект Закону України “Про енергоефективність будівель” (реєстр.№206/ Народний депутат Одарченко Ю.В.)” ◉ Проект Закону України “Про енергоефективність будівель” (№4457 від 12.05.2009, відкликаний 11.03.2010/ Кабінет Міністрів України) ◙ Закон України «Про Єдиний митний тариф», № 760-V від 16.03.2007, Закон України «Про податок на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно закону № 760-V від 16.03.2007, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» зі змінами, внесеними згідно закону № 760-V від 16.03.2007

Слайд 8

Законодавчі акти, що передбачені Галузевою програмою Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок стимулювання органів місцевого самоврядування, підприємств і громадян при впровадженні енергозберігаючих заходів в будівлях та спорудах” Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок отримання кредитів на енергозберігаючі заходи в будинках, що експлуатуються». Розроблення проекту Мінбуду «Положення по оцінюванню енергоефективності конструктивних рішень, технологій та заходів енергозбереження в будівлях»

Слайд 9

Етапи розвитку вітчизняної нормативної бази у сфері енергоефективності будівель 1994-1996 р. – підвищено вимоги до опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (у 2,0-2,5 рази) житлових та громадських будівель 2006-2007 р.р - введено в дію нове покоління державних будівельних норм з енергоефективності будівель 2008-2010 р.р. – створена система норм та стандартів з регламентації вимог та методів контролювання показників енергоефективності 2012 - … - гармонізація з європейськими нормами, імплантація європейських стандартів, розвиток системи норм та стандартів

Слайд 10

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель

Слайд 11

Відзнака національного комплексу нормативних документів у сфері енергоефективності будівель

Слайд 12

Системні нормативні документи з енергоефективності будинків Наведені принципово нові вимоги при проектуванні теплоізоляції будинків – вимоги до питомих тепловитрат будинку в цілому. Встановлено поняття енергоефективності будинку та введена класифікація будинків за показником енергоефективності, що дозволяє на якісно новому рівні проводити комплексну оцінку енергетичних показників будинків

Слайд 13

Забезпечення виконання основної вимоги здійснюється за рахунок використання комплексу заходів, пов’язаних зокрема із: - використанням об’ємно-планувальних рішень будівельних об’єктів та конструктивних рішень та обладнання, що забезпечують необхідні параметри теплового комфорту; - проектуванням конструктивних рішень елементів теплоізоляційної оболонки з урахуванням змін теплофізичних характеристик матеріалів в процесі експлуатації виробів. Системні нормативні документи з безпеки будинків

Слайд 14

Енергетична паспортизація будинків Енергетична паспортизація будинків є обов’язковою умовою забезпечення їх енергоефективності. Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти енергетичної ефективності будинків: - доказ відповідності проекту (або будинку що приймається в експлуатацію чи вже експлуатується ) нормативним вимогам, - контроль енергоефективності в процесі експлуатації, - мотивація власників будинків до зниження енергоспоживання;. Крім того, цей документ повинен підтверджувати енергетичну якість будинку при оцінці його вартості на ринку житла.

Слайд 15

Стандарти зі складання енергетичного паспорту будинків

Слайд 16

ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ БУДИНКУ Показник Позначення і розмірність показника Нормативне значення показника Розрахункове (проектне) значення показника Фактичне значення показника Розрахункові питомі тепловитрати qбуд , кВт . год/м2, [кВт . год/м3] Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку Emax , кВт . год/м2, [кВт . год/м3] Клас енергетичної ефективності

Слайд 17

КЛАСИФІКАЦІЯ БУДИНКІВ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ЕФЕКТИ ВНІСТЮ Класи енергетичної ефективності будинку Різниця в % розрахункового або фактичного значення питомих тепловитрат, qбуд, від максимально допустимого значення, Еmax, [(qбуд- Еmax)/ Еmax,].100% А мінус 50 та меньше B від мінус 49 до мінус 10 C від мінус 9 до плюс 5 D від плюс 6 до плюс 25 E від плюс 26 до плюс 75 F плюс 76 та більше

Слайд 18

Програмний продукт для розрахунків та складання енергетичного паспорту будинків

Слайд 19

Вплив заходів з автоматизації інженерних систем на клас енергоефективності будівель Характеристика Варіанти деталізації характеристики Клас енергетичної ефективності для житлових/нежитлових будівель Регулювання надходження теплової енергії до приміщення відсутнє автоматичне регулювання D/D центральне автоматичне регулювання D/D місцеве автоматичне регулювання терморегуляторами [8] на опалювальних приладах приміщення або електронне регулювання С та нижче/С та нижче місцеве регулювання в приміщенні з комунікацією між контролерами та центральною системою контролю В та нижче/В та нижче місцеве автоматичне регулювання з урахуванням фактичних потреб (згідно з присутністю людей у приміщенні, якістю повітря і т. ін.) А та нижче/А та нижче

Слайд 20

Регламентація методології енергетичного аудиту будівель ДСТУ Б В.2.2-19:2007 “Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах ”; ДСТУ Б В.2.2—21:2008 «Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків», ДСТУ Б В.2.6-100:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій», ДСТУ Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій», ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови»

Слайд 21

Першочергові аспекти діяльності Розробка стандарту ДСТУ Б В.2.2-ххх-200х «Будинки та споруди. Методи проведення енергетичного аудиту будинків під час їх здачі в експлуатацію та в процесі експлуатації».

Слайд 22

* Першочергові аспекти діяльності Гармонізацію положень ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2008 з вимогами EN15217 «Energy performance of buildings - Method for expressing energy performance and for energy certification of buildings» (Енергетичне виконання будівель − Метод експрес оцінки виконання та енергетичної сертифікації будівель) та ДСТУ EN 15232 «Energy performance of buildings – Impact of buildings Automations, Controls and Buildings Management» (Енергетичне виконання будівель − Комплексний вплив автоматизації, контролю та управління). Створення методичної системи та процедури енергетичної сертифікації будинків та їх маркування за енергетичними показниками.

Слайд 23

Концептуальні питання реформування нормативних принципів з енергоефективності будівель Для систем опалення нормативна база України відповідає лише мінімальним європейським вимогам з енергоефективності і тільки для житлових будівель. Необхідно змінити вітчизняні підходи у визначенні ефективності споживання первинних енергоресурсів шляхом комплексного оцінювання ененергоспоживання від джерела до споживача й комплексного оцінювання енергоспоживання будівлі разом з усіма інженерними системами.

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Гармонізація нормативної бази України з енергоефективності будівельних об’єктів із європейськими нормами (найближча перспектива ) 1 СТАНДАРТИ З ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ЕНЕРГІЇ ТА ВПЛИВУ НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННІ 1.1 ДСТУ EN 15603:2008 (Energy performance of buildings − Overall energy use and definition of energy rating). − Енергоефективність будівель − Загальне енергоспоживання та визначення енергетичного рейтингу. 1.2 ДСТУ EN 15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic methods - General criteria and validation procedures) – Енергоефективність будівель. Розрахунки енергії для обігрівання та охолодження внутрішнього простору на основі динамічних методів. Загальні критерії та процедури підтвердження

Слайд 29

Гармонізація нормативної бази України з енергоефективності будівельних об’єктів із європейськими нормами (найближча перспектива) 2 СТАНДАРТИ З ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ БУДИНКІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ІНСПЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ (ВСЬОГО 5) 2.1 ДСТУ EN 15217:2007 (Energy performance of buildings − Methods for expressing energy performance and energy certification of buildings). − Енергоефективність будівель − Метод експрес оцінки виконання та енергетичної сертифікації будівель. 2.2 ДСТУ EN 15378:2007 (Heating systems in buildings − Inspection of boilers and heating systems). − Системи теплозабезпечення будівель − Інспектування котлів та систем теплоспоживання. 2.3 ДСТУ EN 15239:2007 (Ventilation for buildings – Energy performance of buildings – Guidelines for inspection of ventilation systems). − Вентиляція будівель − Енергетичне виконання будівель − Керівництво з інспектування систем вентиляції.

Слайд 30

Гармонізація нормативної бази України з енергоефективності будівельних об’єктів із європейськими нормами (найближча перспектива) 3 СТАНДАРТИ З КОМПЛЕКСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ БУДИНКІВ РАЗОМ З РІЗНОМАНІТНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ (ВСЬОГО 15) 3.1 ДСТУ EN 15316-1:2007 (Heating systems in buildings− Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies − Part 1: General). − Системи теплозабезпечення будівель − Метод розрахунку потреби енергії та ефективності системи − Загальна частина. 3.2 ДСТУ EN 15316-2-1:2007 (Heating systems in buildings− Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies − Part 2-1: Space heating emission systems). − Системи теплозабезпечення будівель − Метод розрахунку потреби енергії та ефективності системи − Розподілення теплоти системою центрального опалення.

Слайд 31

Стандарти-настанови з розвитку ДБН В.2.6-31 ДСТУ-Н Б В.2.7- “Правила вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будинків та споруд” ДСТУ Б В.2.6 «Конструкції будинків і споруд. Метод визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій» ДСТУ-Н Б В.2.6- “Настанова з проведення розрахунків тепловологісного стану огороджувальних конструкцій ДСТУ-Н Б В.2.6 “Альбом характеристик лінійного коефіцієнту теплопередачі характерних конструктивних вузлів огороджувальних конструкцій будинків та споруд” ДСТУ-Н Б В.2.6 – «Настанова з проведення альтернативного проектування теплоізоляційної оболонки будинків» ДСТУ-Н Б В.2.6 .. “Настанова з розрахункової оцінки показників повітропроникності огороджувальних конструкцій та їх елементів” ДСТУ-Н Б В.2.6 “Настанова з розрахункової оцінки показників теплозасвоєння при проектуванні конструкцій”

Слайд 32

Розробка нових національних стандартів Загальна кількість норм та стандартів, що відносяться до першочергових, дорівнює 39 EN 13363-1 «Solar protection devices combined with glazing — Calculation of solar and light transmittance — Part 1: Simplified method» (Сонячні захисні пристрої світлопрозорих конструкцій — Обчислення коефіцієнта сонячного пропускання і світлопрпускання — Частина 1: Спрощений метод) EN 13363-2 «Solar protection devices combined with glazing — Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance — Part 2:Detailed calculation method» (Сонячні захисні пристрої світлопрозорих конструкцій — Обчислення повного коефіцієнта сонячного пропускання і світлопрпускання — Частина 2: Детальний метод)

Слайд 33

Структура ТК 302

Слайд 34

Часові рамки виконання робіт з розробки та введення в дію гармонізованих нормативних документів Документи, що мають першочергове значення повинні мати терміни розробки та введення в дію за період 2012-2013 р.р. Документи середньострокової перспективи (біля 20) – 2014-2015 р.р. Документи довгострокової перспективи (біля 20) – 2016-2018 р.р.

Слайд 35

Резюме. Фаховий потенціал ТК забезпечує комплексне вирішення питання створення сучасної нормативної бази з питань енергоефективності будинків і споруд. Для реалізації виконання завдань, що поставлені перед Україною і є визначальною складовою частиною Національного плану дій з енергоефективності, необхідна консолідація фінансових та інтелектуальних зусиль Мінбуду та міжнародних проектів, що працюють в Україні за цим напрямом

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика