X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РАК СЕЧОВОГО МІХУРА БЕЗ ІНВАЗІЇ В М’ЯЗОВИЙ ШАР

Завантажити презентацію

РАК СЕЧОВОГО МІХУРА БЕЗ ІНВАЗІЇ В М’ЯЗОВИЙ ШАР

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

РАК СЕЧОВОГО МІХУРА БЕЗ ІНВАЗІЇ В М’ЯЗОВИЙ ШАР Яремче, 14-16 лютого 2007 року

Слайд 2

класифікація TNM класифікація 2002 Та Неінвазивна папілома Тis In situ: “плоска пухлина” Т1 Субепітеліальна сполучна тканина

Слайд 3

класифікація Т2 М’язевий шар Т2а внутрішня половина Т2b зовнішня половина Т3 За межами м’язевого шару Т3а мікроскопічно T3b екстравезикальні маси

Слайд 4

класифікація Т4 Пухлина проростає в: простату, матку, піхву, стінку тазу, черевну стінку Т4а простата, матка, піхва T4b стінка тазу, черевна стінка

Слайд 5

класифікація N1 Один вузол до 2 см N2 Один вузол від 2 см до 5 см, множинні вузли до 5 см N3 Понад 5 см

Слайд 6

Характеристика стадій Та, Т1 та CIS Та – пухлина обмежена уротелієм, екзофітна частина папілярної структури і не проростає lamina propria детрузора Т1 – виходить з уротелію, але проростає мембрану, що відділяє уротелій від глибших шарів. Проростання детрузора немає.

Слайд 7

Характеристика стадій Та, Т1 та CIS CIS низькодиференційована (анапластична) карцинома, обмежена уротелієм із плоскою, непапілярною структурою. Може розміщуватись як локально так і дифузно а також бути разом із папілярною пухлиною. На відміну від папіломи виглядає, як гіперемована, оксамитова слизова, дещо піднята, але деколи зовсім невидима.

Слайд 8

Характеристика ступеня диференціації (WHO-класифікація) G1 високодиференційована пухлина G2 помірнодиференційована пухлина G3 низькодиференційована пухлина

Слайд 9

Прогноз пацієнта корелює із стадією та ступенем диференціації, будучи найсприятливішим для ТаG1 та найменш сприятливим для T1G3 та CIS.

Слайд 10

Лікування та гістологічне дослідження Стандартом лікування папілярних пухлин Та і Т1 є повне макроскопічне видалення пухлини за допомогою трансуретральної резекції (ТУР) разом із прилягаючою частиною детрузора.

Слайд 11

Лікування та гістологічне дослідження CIS неможливо видалити допомогою трансуретральної резекції. Діагноз CIS встановлюється на основі множинних біопсій та цитологічного дослідження сечі.

Слайд 12

Лікування та гістологічне дослідження Враховуючи високий ризик рецидиву та прогресії пухлини після трансуретральної резекції, рекомендується ад’ювантна внутрішньоміхурова терапія для всіх стадій (Та, Т1 та CIS)

Слайд 13

Прогностичні фактори Пухлини низького ризику: одинока, TaG1 до 3 см в діаметрі Пухлини високого ризику: T1G3, мультифокальні, часто рецидивуючі, CIS Пухлини проміжного ризику: всі іншші, Ta-1, G1-2, мультифокальні, понад 3 см

Слайд 14

Оптимальним лікуванням для пухлин низького ризику (одиноких ТaG1 є повна ТУР (стандарт) плюс одна інстиляція хіміопрепарату (мітоміцин С, епірубіцин або доксорубіцин) на протязі 6 годин після резекції.

Слайд 15

Лікування Лікування пухлин проміжного ризику (множинних, Та-Т1 G1-2) – повна ТУР (стандарт) з подальшою повторною ТУР через 4-6 тижнів при будь-яких сумнівах щодо повноти попередньої резекції.

Слайд 16

Лікування Ад’ювантна внутрішньоміхурова терапія є необхідною для пухлин проміжного ризику, але ще не існує консенсусу щодо оптимального препрату та схеми проведення. Внутрішньоміхурова терапія знижує імовірність рецидивування але не прогресії пухлини і пов’язана з незначними побічними ефектами. BCG – препарат рекомендований для пухлин високого ризику.

Слайд 17

Рекомендації для пухлин низького ризику: Повна ТУР (стандарт) Негайна інстиляція хіміопрепарату

Слайд 18

Рекомендації для пухлин проміжного ризику: Повна ТУР (стандарт) Повторна ТУР якщо не досягнута повна резекція 3А. Ад’ювантна внутрішшньоміхурова хіміотерапія (препарат на вибір), схема на вибір, тривалість не повинна перевищувати 1 рік. або 3В. Ад’ювантна внутрішшньоміхурова імунотерапія: препарат BCG (повна доза, або зменшена доза у випадку побічних ефектів). Тривалість найменше 1 рік, на вибір до 3-х років

Слайд 19

Рекомендації для пухлин високого ризику: Лікування пухлин високого ризику Та-1, G3 з чи без carcinoma in citu, а також самої carcinoma in citu полягає в: Повна ТУР папілярних пухлин (стандарт) Повторна ТУР через 4-6 тижнів (рекомендовано) 3А. Ад’ювантна внутрішшньоміхурова імунотерапія: препарат BCG (повна доза, або зменшена доза у випадку побічних ефектів). Тривалість найменше 1 рік, на вибір до 3-х років або 3В. Радикальна цистектомія негайна (на вибір) або після BCG при відсутності ефекту (стандарт)

Слайд 20

Дякую за увагу

Слайд 21

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина