X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підсумковий аналіз роботи Новороздільської міської лікарні за 2009 рік

Завантажити презентацію

Підсумковий аналіз роботи Новороздільської міської лікарні за 2009 рік

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Аналіз роботи Новороздільської міської лікарні за 2009 рік.

Слайд 2

НАСЕЛЕННЯ станом на 01.01.2010 р.

Слайд 3

ДЕМОГРАФIЧНI ПОКАЗНИКИ (у порівнянні з минулим роком)

Слайд 4

ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ (у порівнянні з минулим роком)

Слайд 5

МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА Стан будівель Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного періоду для покращення стану будівель, їх опалення, водопостачання і т.п.: 1. Реконструкція котельні – 441,4 тис. грн. 2. Поточний ремонт будівель, споруд та обладнання – 48,9 тис. грн. – з місцевого бюджету та 10,7 тис.грн. за позабюджетні кошти. 3. Заміна вікон на ІІ –ІІІ поверхах нового корпусу – 113761,60грн.

Слайд 6

Санітарний транспорт

Слайд 7

Придбання впродовж звітного періоду дороговартісного медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки (перелік та вартість кожної одиниці): Придбано основних засобів за благочинні внески на суму - 6560 грн.,а саме: 1. Копіювально-друкарський пристрій MINOLTA – 1 шт. – 6560 грн. Одержано централізовано за рахунок коштів державного бюджету основних засобів на суму 135 686 грн., а саме: 1. Відсмоктувач хірургічний РА-IR – 1 шт. – 4500 грн. 2. Апарат ШВЛ - 1 шт. – 110 000 грн. 3. Кисневий концентратор - 1 шт. – 21 186 грн

Слайд 8

Фінансування розвитку матеріально-технічної бази

Слайд 9

ВИКОНАННЯ РІЧНОГО БЮДЖЕТУ (у 2009 році) затверджено бюджетом __12217,2__ тис.грн., виконано __12171,6__ тис.грн., що становить ___99,6__ % від затвердженого бюджету профінансовано _12176,7_ тис.грн., __99,67__ % до затвердженого бюджету профінансовано до мінімальної розрахункової потреби __99,67__ % заборгованiсть по заробiтнiй платi 0 .грн. отримано позабюджетних коштів __283,7__ тис.грн.,грн. на 1 мешканця

Слайд 10

МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

Слайд 11

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЗПСМ) 1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.200__ року) ________________ з них відкрито впродовж 2009 року ________-______________________________________, у т.ч.: у новозбудованих приміщеннях ______-________________________________________, 2. Із загальної кількості закладів ЗПСМ (з рядка 7.1.): поліклінік з дільницями ЗПСМ _____1_______ поліклінік з відділеннями ЗПСМ ____-________ амбулаторій ЗПСМ на території обслуговування поліклініки ______-_________ відокремлених амбулаторій ЗПСМ ________-_____________ 3. Кількість дільниць ЗПСМ _______7_____________________________________________ Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ: Всього ______9,152______________тис. осіб, % до всього населення міста _____32,2_______, у т.ч.: дорослі __________7,547__________________________ тис. осіб, діти до 17 років включно __________1,605_________________ тис. осіб. 4. Кількість штатних посад: лікарів ЗПСМ __________7,0_____________________________, середнього медичного персоналу _____________________8,5_____________________________ 5. Кількість фізичних осіб: лікарів ЗПСМ ____________7______________________________, середнього медичного персоналу ______________________8______________________________ 6. Кількість лікарів, які закінчили перепідготовку на курсах спеціалізації із ЗПСМ у 2009 році ______________-_________________________________________________________ 7. Кількість лікарів, які станом на 31.12.2009 року продовжують проходити курси спеціалізації із ЗПСМ ____________-_________________________________________________ 8. Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку із ЗПСМ на 2010 рік ____-________ 9. Кількість закладів ЗПСМ, які заплановано відкрити у 2010 році (вказати які) _________________________1 дільниця ЗПСМ_____________________________8. Основні проблеми 10.розвитку ЗПСМ та Ваші пропозиції щодо шляхів їх вирішення: 1.Забезпечення лікарями проводити за рахунок випускників вищих медичних закладів за спеціальністю лікар ЗПСМ . 2.Оснастити кабінети необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою.

Слайд 12

КАДРИ Лікарі Лікарі, кваліфікація МЛ Всього ВСЬОГО посад 107,75 107,75 Вакант. посад 2,0 2,0 К-сть посад, зайнятих зовн. сумісник. 0,25 0,25 Укомпл., % 95,5 95,5 К-сть фіз. осіб 104 104 з них пенс.віку 22 22 Всього МЛ абс.ч. % абс.ч. Всього атестовано 103 100 103 з них мають: вищу кат. 43 41,7 43 I кат. 21 20,4 21 II кат. 10 9,7 10 Мають сертифікат 24 23,3 24 Не підвищували кваліфік.рівня > 5 р. 1 0,97 1 з них не підвищували квал.рівень > 6 р. - - -

Слайд 13

Середнiй медперсонал, кваліфікація Середнiй медперсонал всього МЛ Всього посад 238,5 238,5 Вакантних посад - - К-сть посад, зайня- тих зовн. сумісник. 0,5 0,5 Укомпл., % 100 100 К-сть фіз.осіб 275 275 з них пенс.віку 57 57 всьго МЛ абс.ч. % абс.ч. Атестовано, всього 212 100,0 212 з них вища категор. 175 82,5 175 I категорія 25 11,8 25 II категорія 12 5,7 12 Не атестовано 36 13,0 36

Слайд 14

МЕДИЧНА МЕРЕЖА Амбулаторно-полiклiнiчна допомога: 10,2 вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2008 ) 10,7 вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2009) Дiльнична служба: всього лiкарських дiльниць 21 , в т.ч.: терапевтичні 8 , педіатричні 6 , сімейного лікаря 7. всього МЛ Планова потужнiсть в зміну 800 800 К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.) 304075 304075 К-сть відвід. до сер.м/персоналу (тис.) 8021 8021

Слайд 15

Станції (відділення) швидкої допомоги всього 1; лiкарських бригад _-_; фельдшерських 1 Основні проблеми служби швидкої та невідкладної допомоги та шляхи їх вирішення: 1. Відсутність радіозв’язку. 2. Потребує поновлення санітарний автотранспорт . 3. Неукомплектованість бригад ( відсутність санітара ) 2009 2008 абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас. Виклики швидкої медичної допомоги 8683 305,1 8014 283,8 2009 2008 абс.чис. % до всіх викликів абс.чис. % до всіх викликів Необгрунтовані виклики швидкої медичної допомоги 116 1,4 118 1,5

Слайд 16

ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ Поширенiсть захворювань 2009 2008 абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас. Всього 49635 1744,1 47811 1693,3 з них дiти до 14 р. вкл. 10217 2100,5 9218 1841,8 діти-пiдлiтки 2770 1989,9 3262 2300,4 дорослi 36648 1650,7 35331 1619,8

Слайд 17

Поширенiсть захворювань

Слайд 18

Захворюванiсть населення 2009 2008 абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас. Всього 28586 1004,5 27241 964,8 з них дiти до 14 р. вкл. 7973 1639,2 7001 1398,8 діти-пiдлiтки 1952 1402,3 2356 1661,5 дорослi 18661 840,5 17884 819,9

Слайд 19

Захворюванiсть населення

Слайд 20

Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року 2009 2008 абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас. Всього 19787 695,3 19093 676,2 з них дiти до 14 р. вкл. 2263 465,3 2303 460,1 діти-пiдлiтки 835 599,9 783 552,2 дорослi 16689 751,7 16007 733,9

Слайд 21

Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року

Слайд 22

Флюорографiчне обстеження абсолютні дані виконано від плану (%) фактично проведено обстежень план на 2009 рік Всього проф.+ діагн. 13045 12382 105,4 в т.ч. діти-пiдл. 1363 1368 99,6 дорослих 11682 11014 106,1 абсол. дані % від к-сті флюор.обстежень Виявлено хворих осiб: всього 649 5,0 в т.ч. tbc 21 0,2 онко 10 0,1 Інші (вказати ) 618 4,7 пневмонії 357 2,7 Ексуд.плеврити 47 0,4 Інш.несп.захв.ОГК. 214 1,6

Слайд 23

Цитологiчне обстеження: Охоплено жiнок 5632 (абс.число); 51,2 % від плану; пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 років) 46,8%; Неінформативність мазків 4,4 % 8,6 Виявлено 833 хворих, 14,8% до обстежених, у т.ч. (за нозологіями) на Са-2-0,2% дисп.-24-2,9% Ерозії - 144 - 17,3% % ; фіброміоми - 29-3,5% поліпи -21-2,5% ер.ш.м. 144 – 17,3 % ; Кисти яйн. - 15 – 1,8 % ;ендоцервіцити - 196 - 23,5 % ; iншi - 361 – 43,2%

Слайд 24

АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ Малюкова смертність (на 1000 народжених живими): Питома вага померлих поза стаціонаром (%): - 0 Показник Малюкова смертність Неонатальна смертність Постнеонатальна смертність % розтинів 2009 2008 0-6 діб 7-27діб 2009 2008 2009 2008 - 13,8 - - 3,73 - 100

Слайд 25

Рівень обстеження новонароджених на ФКУ (% докількості новонароджених) 99,4 Рівень обстеження новонароджених на гіпотиреоз (%) 99,7 Рівень обстеження новонароджених на муковісцидоз (%) 99,7 Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1-го року (%) 96,3 Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали) 907,2 Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку (%) 55,9 Охоплення 2-разовим УЗ-скринінгом вагітних у терміні до 28 тижнів вагітності (%) 98,7 Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених (на 10 тисяч народжених живими) 0

Слайд 26

Деннi стацiонари МЛ к-ть ліжок Пролік хворих сер. л/д Всього 50 1294 9,9 терапевт. 20 551 10,0 В т.ч сімейн.лікаря педiатр. 6 39 11,2 невролог. 20 680 9,9 гінекологічні iншi (вказати) хірургічні 10 63 9,3

Слайд 27

Cтацiонари вдома МЛ пролік хворих сер. л/д Всього 3438 6,9 терапевт. 989 7,7 педiатр. 374 5,7 Інші (вказати) Сімейні лікарі 1436 7,0 невропатологи 60 6,1 Акушер-гінекол. 72 5,4 хірурги 104 5,7 Отоларинг. 68 4,7 онкологи 60 8,5 урологи 26 5,8 ендокринолог 28 5,2 фтізіатри 60 10,0 Офтальм. 58 7,0 травматолог 47 4,1 дерматолог 56 5,5

Слайд 28

МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА на територiї обслуговування Багатодiтнi сiм'ї: 164 абс.ч., у них дітей 502 абс.ч.; Неповні сім’ї: 254 абс.ч., у них дітей 269 абс.ч.; Дiти-сироти: 4 абс.ч.; Дiти-iнвалiди: 131 абс. ч.; Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.): 85 абс.ч., 38,28 (на 10 тис.відп.нас.); у т.ч. у працездатному віці: 72 абс.ч., 40,74 (на 10 тис.нас.). Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.: : 10 абс.ч., 16,0 (на 10 тис.відп. нас.) На лікування дітей-інвалідів виділено кошті в 68,7 грн. на 1 дитину-інваліда.

Слайд 29

СТАЦIОНАРНА ДОПОМОГА Лiжкова мережа територiї i основнi її характеристики Виконання плану ліжкоднів 101,8% % ліжок спільного перебування матері і дитини у пологовому стаціонарі до усіх пологових ліжок 100,0 Кількість індивідуальних пологових залів 2 Кількість партнерських пологів 149 Блоки лiжкової мережi територiї Кількість ліжок, всього Забезпеч. лiжками на 10 тис. нас. Рiвень госпiталiзації на 100 мешкан. Середня Тривалiсть лiкування (днi) Роботалiжка в роцi (днi) Стаціонарні ліжка 250 87,8 25,8 11,7 344,0 Денні стаціонари у поліклініці 50 17,6 4,5 9,9 256,4

Слайд 30

ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ Поширенiсть 2329,7; захворюванiсть 365,5 (на 100 тис. нас.) – 2008 р. Поширенiсть 2252 ; захворюванiсть 318,8 (на 100 тис. нас.) – 2009р. Вiкова характеристика: Абсол.число 2009 %2009 Абсол.число 2008 %2008 Всього 524 100 500 100.0 в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.) 4 0,8 4 0.8 діти-пiдлiтки - - 1 0.2 дорослi 520 99,2 495 99,0 працезд.насел. 152 x 141 х

Слайд 31

15.3. Вперше виявлено Абсол. число з них виявлено при проф- оглядах із абс.числа: ІІІ – IV ст.захвор. абс.ч. % абс.ч. % занедб. Всього (усі локалізації) 104 19 18,2 38 36,5 у т.ч. візуальні форми, всього 26 13 50,0 3 11,5 з них: губа язик порожнина рота слинні залози мигдалики ротоглотка пряма кишка шкіра 8 6 75,0 - - мол.залоза 6 2 33,3 1 16,7 вульва піхва шийка матки 6 2 33,3 1 16,7 стат. член 1 - - - - яєчко око щитовидна залоза 2 2 100,0 - - меламона 3 1 33,3 1 33,3

Слайд 32

Смертнiсть Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1-го року з часу встановлення діагнозу (померли протягом звітного та попереднього року) 26 осіб, 28,9 % 2009рік 2008рік Всього померло осіб, абс.число 53 42 Смертність на 100 тис.нас. 186,2 148,7

Слайд 33

Вiкова характеристика померлих Спеціальне лiкування з вперше зареєстрованих хворих отримало 65, 62,5 % від усіх вперше зареєстрованих Вікова група Всього 0-14 15-17 18-59 (ч.) 18-54 (ж.) 60 і ст. (ч.) 55 і ст. (ж.) Померло, абс. число 53 - - 9 10 21 13 Пит. вага, % 100 - - 17,0 18,9 39,6 24,5

Слайд 34

ТУБЕРКУЛЬОЗ Активні форми туберкульозу легенів Поширен. (на 100 тис.) Захворюв. (на 100 тис.) 2009 2008 2009 2008 Всього 189,8 145,2 66,7 70,8 у т.ч. дiти (до 14 рокiв) 20,6 20,0 - - пiдлiтки 143,7 141 - 70,5 дорослi 229,7 174,2 85,6 87,1

Слайд 35

Контингент хворих на кінець звітного періоду, абс.число у т.ч. з уперше встанов-леним діагнозом з вперше зареєстрованих хворих виявлено з деструкцією 2009 2008 2009 2008 абс.ч. абс.ч. % % 2009 2008 2009 2008 Всього 54 41 19 20 7 8 36,8 40,0 у т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.) 1 1 - - - - діти-пiдлiтки 2 2 - 1 - - дорослi 51 38 19 19 7 8 36,8 42,1 медпрацівники

Слайд 36

з вперше зареєстрованих хворих виявлено з бактеріовиділенням абс.ч. абс.ч. % % 2009 2008 2009 2008 Всього 6 7 31,6 35,0 у т.ч. дiти (до 14 рокiв) - - пiдлiтки - 1 - 100,0 дорослi 6 6 31,6 31,6 медпрацівники

Слайд 37

Позалегеневий та міліарний туберкульоз Кількість хворих на активні форми туберкульозу в поєднанні зі СНІДом - 0 В туб.вогнищ – 14: проживає 4 дітей, 2 підлітків , 25 дорослих, лікувались стаціон. 16 бацилярн. хворих Контингент хворих на Кінець Звітного періоду, абс.число у т.ч. з Уперше Встанов леним діагнозом Поширен. (на 100 тис.) Захворюв. (на 100 тис.) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Всього 6 9 2 2 21,1 31,9 7,0 7,1 в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.) 1 1 20,6 20,6 діти-пiдлiтки - - - - дорослi 5 9 1 2 22,5 41,3 4,5 9,2 медпрацівники

Слайд 38

Смертнiсть вiд туберкульозу Залишається високим від соток деструктивних форм туберкульозу Зменшилась смертність від 38,9 до 21,1 Заходи: 1.Обов”язкове скерування вперше виявлених хворих на стаціонарне лікування в ЛОФПЦ . 2.Посилити контроль зв дотриманням хворими курсу амбулаторного лікування. 3.Покращити профілактичну роботу. 2009 рік 2008 рік Померло, всього (абс.ч.) 6 11 у т.ч. дітей до 14 років включно - Показник смертності (на 100 тис.нас.) 21,1 38,9 Померло: до 1-го року з моменту лікування (абс.ч.) 2 1 від 1 до 5 років з моменту лікування 1 6 після 5 і більше років з моменту лікування 3 4

Слайд 39

ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ Сифіліс Поширеність/захворюваність Всього, абс.число у т.ч. вперше Поширен. (на 100 тис.) Захворюв. (на 100 тис.) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Всього 71 74 5 1 249,5 262,1 17,6 3,5 в т.ч. вроджений дiти (до 14 рокiв) пiдлiтки дорослi 71 74 5 1 319,8 339,3 22,5 4,6

Слайд 40

Гонорея Поширеність/захворюваність Всього, абс.число у т.ч. вперше Поширен. (на 100 тис.) Захворюв. (на 100 тис.) 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Всього 5 2 5 2 17,6 7,1 17,6 7,1 у т.ч. виявлено при профоглядах 2 2

Слайд 41

ВІЛ / СНІД % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД 100,0% 2009 рік 2008 рік ВІЛ-інфікованих, всього 20 14 з них: дітей до 14 років - - підлітків - - дорослих 20 14 Діагноз СНІДу підтверджено - -

Слайд 42

IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ Зроблено щеплень проти вiрусного гепатиту: всього 18 у т.ч. медичних працiвникiв 18. 2009 рік 2008 рік Кількість випадків інф.геп., всього 10 7 з них: форма А 7 6 форма В 3 1 форма С - - 2009 рік 2008рік Кількість випадків інф.геп. серед медичних працівників, всього - - з них: форма А - - форма В - - форма С

Слайд 43

СЛУЖБА КРОВІ 1. Недостатнє матеріальне заохочення для донорів . 2. Відсутність лейкоцитарних фільтрів. 3. Недостатньо налагоджена співпраця з діючими підприємствами по залученню донорів. 2009 рік 2008 рік Кількість заготовленої крові, л 103,0 85,7 Кількість первинних фракцій, л 199,0 50,0 Використано еритромаси, л 0,9 6,2 Перелито цільної крові, випадків - - Кількість донорів, осіб 265 232 з них безоплатних 265 232

Слайд 44

Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі ЛПЗ міста, виявлених під час захисту звітів за 2008 рік. 1. Випадків немовлячої та материнської смертності впродовж 2009 року не було. 2. Збільшувалась народжуваність(з 9,5 до 10,2) зменшилася загальна смертність (з 8,1 до 7,9), збільшився природній приріст (з +1,4 до +2,3). 3. Проводилась активна робота по ранньому виявленню, лікуванню та диспансерному спостереженню хворих на туберкульоз : збільшилась кількість виявленя хворих на туберкульоз при профілактичних оглядах; зменшилась смертність від туберкульозу (з 38,9 у 2008 році до 21,0 у 2009 році), зменшився відсоток деструктивних форм (з 40% у 2008 році до 36,8% у 2009 році). 4. Покращилася інформаційна просвітницька профілактична робота (організація круглих столів, зустрічі з молоддю, виступи перед робітниками підприємств, статті в місцевій газаті) з питань ВІЛ- інфекції /СНіДУ внаслідок чого збільшилась кількість осіб, які отримали консультації та пройшли тестування в кабінеті “Довіра” . 5. Проведені поточні ремонти в ЛОР – відділенні, гінекологічному, частково хірургічному та реанімаційному відділеннях за рахунок позабюджетних коштів. 6. Поновлено медичну апаратуру за рахунок державного бюджету, а саме: апарат ШВЛ системи Іvent 201, відсмоктувач хірургічний, кисневий концентратор Oxymat 3. 7. З метою економії тепло та енергопостачання продовжено заміну вікон у новому корпусі лікарні, а саме: встановлено нові вікна на другому та розпочато на третьому (у пологовому відділенні) поверсі.

Слайд 45

ОЦIНКА РОБОТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ МІСТА в 2009 р. Основні недоліки, проблеми у роботі ЛПЗ міста у 2009 році та заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2010 році Основні недоліки, проблеми ЛПЗ міста у 2009 році: Незважаючи на позитивні результати проведеної роботи по профілактиці туберкульозу показник виявлених хворих з деструкцією залишається вищим за обласний (36,8%). Продовжує зростати кількість ВІЛ – інфікованих (14 осіб у 2008 році і 20 осіб у 2009 році). Залишається високим показник вперше виявлених випадків онкологічних захворювань у ІІІ-ІV стадії. Потребує подальшого оновлення медична апаратура та санітарний автотранспорт. Незавершена робота по повному задіянню “Клініки дружньої до молоді”.

Слайд 46

Заходи щодо покращання стану охорони здоров’я у 2010 році: Здійснювати постійний контроль за якістю надання медичної допомоги населенню міста. Продовжити роботу по ранньому виявленю, лікувальнню та диспансерному спостереженню хворих на туберкульоз. Посилити контроль за дотриманням хворими призначеного курсу амбулаторного лікування. На виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ- інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, розробити заходи по залученню населення до проходження добровільного консультування і тестування на ВІЛ- інфекцію /СНІД. Організувати проведення масової санітарно-освітньої та профілактичної роботи серед населення міста з метою покращення та раннього виявлення онкологічних захворювань. Проводити оновлення медичної апаратури за рахунок позабюджетних та спец коштів. Провести поточні ремонти в урологічному і терапевтичному відділеннях із благочинних спонсорних надходжень. З метою тепло та енергозбереження продовжити заміну вікон на ІІІ і ІV поверхах нового корпусу. Провести влаштування вальмового даху над новим корпусом лікарні.

Слайд 47

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина