X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Підсумки роботи лікарні за 2011р

Завантажити презентацію

Підсумки роботи лікарні за 2011р

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“Підсумки роботи установи за 2011р.”

Слайд 2

В лікарні наявні: 1. Статут – перереєстрований 30 квітня 2002р. №13813. Взято на облік у Залізничному районі м. Львова 8 лютого 2010р. за №01996645. 2. Ліцензія на медичну практику №603818 серія АГ від 31 жовтня 2011р. №40. Безтерміново. 3. Ліцензія на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів №533494 серія АВ реєстраційний №86. Термін дії до 05.08.2015р. 4. Акредитаційна категорія – вища. Лікарня проакредитована в 2011р. Термін дії – 3 роки. 5. Свідоцтво про атестацію лабораторії №РЛ941/07. Термін дії до 02.04.2012

Слайд 3

Установа обслуговує 66 600 населення, з них дорослого – 55 000, дитячого – 11 600. Упродовж 2006-2011 років спостерігається позитивна динаміка демографічних показників: зниження смертності з 8,58 на 1 тис. населення у 2006р. до 7,62 у 2011р. (м.Львів, 2011р. – 8,45) ріст народжуваності з 8,53 на 1 тис. населення у 2006 році до 9,49 у 2011р. (м.Львів, 2011р. – 10,2) виражена позитивна динаміка природного приросту населення з (–0,05) у 2006р. до 1,87 у 2011р. (м.Львів, 2011р. + 1,76)

Слайд 4

Слайд 5

Трудовий потенціал лікарні Укомплектованість штатами лікарні

Слайд 6

З таблиці і діаграми видно, що забезпеченість закладу охорони здоров’я лікарями та середнім медичним персоналом становить 100%, зокрема в лікарні працює 200 лікарів, з них 16 молодих спеціалістів, 381 середній медичний працівник, з них 13 молодих спеціалістів. Такий стан справ свідчить про те, що лікарня має можливість працювати повноцінно, надаючи широкий спектр медичної допомоги мешканцям міста.

Слайд 7

Враховуючи загальну кількість працівників, плинність кадрів в лікарні невелика. Серед звільнених найбільших відсоток припадає на працівників пенсійного віку, працівників, які були прийняті тимчасово на час відсутності основних працівників і на неповні ставки посад.

Слайд 8

Наступна діаграма наочно демонструє процентне співвідношення лікарів, які працюють на повне і неповну ставку. Зокрема в лікарні працює 6 лікарів на 0.25 ставки, 30 – на 0.5 ставки, 15 – на 0.75. Отже, на неповну ставку працюють 51 лікар, що становить 25.5% від загальної кількості лікарів. Отже, питання забезпечення повної зайнятості основних працівників лікарні і надалі залишається актуальним.

Слайд 9

Звернення громадян 2010р. Звернення – 37. Скарги – 9. Подяки – 8. вирішено позитивно – 18, дано розяснення – 19. 2011р. - Звернення – 85. Скарги – 11. Подяки – 11. вирішено позитивно – 19, дано розяснення – 66.

Слайд 10

ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Слайд 11

Слайд 12

ВИДАТКИ НА МЕДИКАМЕНТИ В тому числі: оплата ліків для пільгових категорій населення за 2011 р. складає 393,1 тис. грн.

Слайд 13

ВИДАТКИ НА ХАРЧУВАННЯ В тому числі : оплата молока для працівників з шкідливими умовами праці складає 51,9 тис. грн. за 2011р.

Слайд 14

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (тис. грн.)

Слайд 15

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Слайд 16

БЛАГОЧИННІ ВНЕСКИ, ГРАНТИ, ДАРУНКИ, СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА

Слайд 17

СТРУКТУРА РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Слайд 18

Слайд 19

ВИДАТКИ НА ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Слайд 20

Робота стаціонарних відділень 3-ої КМКЛ м. Львова у 2011 році

Слайд 21

Ліжковий фонд лікарні Станом на 01.01.2012р.: Пологове відділення – 100 ліжок; Гінекологічне відділення №1 – 50 ліжок; Гінекологічне відділення №2 – 50 ліжок; Терапевтичне відділення – 40 ліжок

Слайд 22

Виконання плану ліжко-днів

Слайд 23

Тривалість середнього ліжко-дня

Слайд 24

Середнє число днів роботи ліжка

Слайд 25

Основні показники роботи терапевтичного відділення

Слайд 26

Пологове відділення Пологове відділення лікарні розраховане на 100 ліжок. Структура пологового відділу приведена у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 10.05.2007р. №234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»: акушерське відділення - 50 ліжок, відділення патології вагітності - 50 ліжок. Функціонує 8 індивідуальних пологових зали (з них 3 – сімейного типу). З 2010р. всі 50 післяпологових ліжок переведені у режим спільного перебування матері та дитини.

Слайд 27

В роботі пологового відділу впроваджені сучасні перинатальні технології – проведення партнерських пологів, сумісне перебування матері та дитини, участь членів родини у догляді за дитиною в післяпологовому періоді. Рішенням Координаційної Ради МОЗ України із впровадження заходів галузевої програми «Підтримка грудного вигодовування в Україні на 2006 – 2010рр..» від 29.12.2010р. пологовому відділенню лікарні надано статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

На протязі останніх 5 років відсоток проведених кесаревих розтинів утримується в межах 14-16%. В 2011р. цей показник незначно зменшився - на 0,1%.На першому місці в структурі показів до проведення операцій кесаревого розтину – наявність рубця на матці – 154 операції, що складає 31.3%. Збільшується кількість вагітних, яким проводиться третій кесарів розтин, що є абсолютним показом до операції (у 2011р. таких жінок було 16), вагітностей, які настали внаслідок допоміжних репродуктивних технологій на фоні тривалого лікування непліддя (32 вагітних); кількість жінок з рубцевими змінами шийки матки внаслідок проведеної діатермоконізації з приводу дисплазій.( 17вагітних). Впровадження в діяльність пологового відділу наказів МОЗ України від 27.12 2006р. №900 «Дистрес плода при вагітності та під час пологів» та №903 «Синдром затримки розвитку плода», №716 від14.11.2007р. «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» розширило покази до оперативного родорозрішення вагітних з вказаною патологією та, відповідно, до зростання кількості операцій кесаревого розтину. Разом з тим проведено розродження 8 жінок з рубцем на матці через природні родові шляхи.

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

В структурі перинатальної смертності переважають випадки антенатальної загибелі плоду, в 2011р. їх було 10 – 3,3%о. Причиною антенатальної загибелі плода у всіх 10 випадках була антенатальна асфіксія плода.

Слайд 35

У 2011р. відбулися 2 випадки інтранатальної загибелі плода: -хлопчик 3600г 55см. Клінічний д-з: І Вагітність 41 тиж. І запізнілі пологи. Великий плід. Хоріонамніоніт. Інтранатальна загибель плода. Амніотомія. Родостимуляція довенно окситоціном. Порожнинні акушерські щипці. Епізіотомія. Ручна ревізія стінок порожнини матки. Епізіоррафія. Патологоанатомічний д-з: Інтранатальна асфіксія плода. Плацентарний хоріонамніоніт. Випадок визнаний невідворотнім. – дівчинка 2980г 52 см. Клінічний д-з: І Вагітність 40 - 41 тиж. І термінові пологи. Анемія ваг-х. Багатоводдя. ОГА. Гострий інтранатальний дистрес плода. Інтранатальна загибель плода. Передчасний розрив н/п оболонок. Порожнинні акушерські щипці. Епізіотомія. Ручне відділення та видалення посліду.Ручна ревізія стінок порожнини матки. Епізіоррафія. Патологоанатомічний д-з: Інтранатальна асфіксія плода. Оболонкове прикріплення пуповини. Випадок визнаний відворотнім, лікарю оголошена догана. Випадки перинатальної смерті детально розібрані на патологоанатомічних конференціях за участю лікарів пологового відділу та жіночих консультацій, працівників кафедр акушерства і гінекології №2 та педіатрії та неонатології ФПДО ЛНМУ ім.. Д. Галицького, патологоанатомів. За 2011р. проведено 7 патологоанатомічних конференцій.

Слайд 36

Померло 7 немовлят, із них 2 дітей недоношені. Показник ранньої неонатальної смерті – 2,3‰ (2010р. – 1,0‰). В структурі ранньої неонатальної смертності за 2011р. : - 3 випадки – множинні вади розвитку; - 1 випадок – синдром меконіальної аспірації; - 3 випадки – тяжка асфіксія при народженні.

Слайд 37

Відділення новонароджених Народилося за 2011р. 3085 живих дітей, з них передчасно - 52 (1,7%). Народилося хворими і захворіло 9,9% дітей проти 8,7% у 2010р. Відзначається зростання захворюваності новонароджених по основних показниках за рахунок важких випадків: важка патологія при народженні, яка призвела до зростання ранньої неонатальної смертності (2,3‰ проти 1‰ у 2010р), а також важких випадків, що були переведені в інші стаціонари (170 — 5,5% проти 4% у 2010р.).

Слайд 38

Вакцинація БЦЖ проведена 2834 новонародженим, що складає 92,2% (показник по пологових будинках м. Львова у 2011р. – 88,3%).

Слайд 39

Гінекологічні відділення

Слайд 40

Виконання плану ліжко-днів

Слайд 41

Середній ліжко-день

Слайд 42

Кількість порожнинних операцій

Слайд 43

В обох відділеннях збільшилась кількість проведених порожнинних операцій. За 2011 рік їх проведено 469 (2010р. - 353 порожнинних операцій). Одночасно зросла кількість операцій, проведених лапароскопічним методом: 2009р. – 85, 2010р. – 161, 2011р. – 274. Розширено обсяг оперативних втручань, які виконуються лапароскопічно: впроваджено лапароскопічну тотальну гістеректомію (проведені перші 2 операції без ускладнень). Знизився п/о ліжко-день для лапароскопічних операцій (з 3,3 в 2010 до 3,0 в 2011 році) та для відкритих операцій (відповідно – з 6,5 до 6,1). Спостерігається низький рівень конверсій з лапароскопічного до відкритого доступу - 1,9% .

Слайд 44

Міський центр планування сім’ї

Слайд 45

Центр проводить організаційно-методичну роботу в м. Львові щодо планування сім’ї, аналіз демографічної ситуації, інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань, пов’язаних з охороною репродуктивного здоров’я та зі статевого виховання.

Слайд 46

За 2011 рік у роботі стаціонарної служби лікарні зроблено наступне: У жовтні 2011р. у лікарні проведена Державна акредитація. Рішенням акредитаційної комісії ГУОЗ ЛОДА від 27.12.2011р. лікарні надано вищу атестаційну категорію. У жовтні 2011р. лікарні повторно отримала ліцензію на медичну практику. У ДПВ№1, ДПВ№2, в жіночій консультації, пологовому відділенні лікарні створені «Школи імунізації».

Слайд 47

Проведено вибіркові ремонтні роботи у приміщеннях пологового та гінекологічного корпусів лікарні. У гінекологічному корпусі впроваджені в роботу нові ендоскопічні технології – гістерорезектоскопія, лапароскопічна тотальна гістеректомія, що дозволило розширити обсяг лапароскопічних втручань. Розширено обсяг визначаємих онкомаркерів, впроваджено визначення тріади: PaPP, вільний естріол, хорі нічний гонадотропін в терміні 11 – 13 тижнів вагітності для вагітних та гінекологічних хворих на базі клінічної лабораторії лікарні.

Слайд 48

Робота поліклінічних відділень у 2011 році

Слайд 49

Поширеність та захворюваність населення (на 1 тис. нас.)

Слайд 50

У 2011р. зниження показників поширеності та захворюваності спостерігається серед усіх вікових категорій аселення. В структурі поширеності: 1м. ХСК – 30,3%; 2м. ХОД – 22,8%; 3м. ХО – 9,2%; 4м. ХШКТ – 8,6%. В структурі захворюваності: 1м. ХОД – 48,6%; 2м. ХСК –9,2%; 3м. ХССС – 7,3%; 4м. ХКМС – 7,1%.

Слайд 51

• Спостерігається зниження показника малюкової смертності з 9,5 у 2010р. до 7,9 у 2011р., що є практично на рівні міського показника – 7,8. • Показника малюкової смертності в неонатальному періоді на рівні 2010р. – 3,2 і є нижче міського показника – 6,0.

Слайд 52

Структура причин малюкової смертності: вроджені анамалії розвитку – 2 випадки стани, які виникли в перинатальному періоді – 3 випадки. Померло 5 дітей (в стаціонарі). Під нагляд педіатра діти не надходили.

Слайд 53

Спостерігається зниження показника загальної смертності з 9,12 у 2009р. до 7,62 у 2011р., який є нижче міського показника 2011р. – 8,45. Зменшилась смертність в класі ХСК на 12 вип. ( в т.ч. І.М. на 1вип.) Проте зросла смертність від злоякісних новоутворів на 9 вип., інсультів на 6 вип., травм і отруєнь на 5 вип. Показник смертності осіб працездатного віку також знизився з 2,7 у 2009р. до 2,17 у 2011р. і незначно перевищує міський показник 2011р.– 2,14. Зросла смертність від злоякісних новоутворів на 8 вип., ХСК на 2 вип. Зниження відбулося за рахунок ХОД на 2 вип., травм і отруєнь на 2 вип.

Слайд 54

1. Злоякісні новоутвори (31,0%). 2. Хвороби системи кровообігу (28,7%). 3. Хвороби органів травлення (12,6%). 4. Травми, отруєння (10,3%). 5. Інші (23,5%) Структура смертності осіб працездатного віку 2011р.

Слайд 55

Захворюваність на хвороби системи кровообігу (на 1 тис. дорослого населення) Високі показники захворюваності населення на хвороби системи кровообігу (ХСК) свідчать про належний рівень раннього виявлення захворювань, своєчасне взяття пацієнтів на диспансерне спостереження, що дозволяє попередити виникнення ускладнень від ХСК. Спостерігається чітка тенденція до зниження смертності населення від ХСК з 7,2 у 2009р. до 5,7 у 2011р., що є нижче міського показника 2011р. – 6,5. Показник смертності від ХСК осіб працездатного віку знизився з 1,0 у 2009р. до 0,6 у 2011р. (міський показник 2011р. – 0,6).

Слайд 56

На фоні росту захворюваності на І.М. з 1,3 у 2009-2010рр. до 1,43 у 2011р. (+8вип.) (м. Львів 2010р. –1,44) спостерігається зниження смертності від І.М. з 0,49 у 2009р. до 0,18 у 2010р. (м. Львів 2011р. – 0,27) При значному зниженні захворюваності на інсульти з 1,7 у 2009р. до 1,07 у 2011р.( м. Львів 2010р. –1,31) показник смертності від інсультів коливається: 0,62 у 2009р. - 0,51 у 2010р. - 0,62 у 2011р. , проте залишається нижче міського показника ( м. Львів 2011р. – 0,67)

Слайд 57

Захворюваність на злоякісні новоутвори має тенденцію до зростання з 337,8 у 2009р. до 358,8 у 2011р., проте показник по установі є нижче міського – 393,6 . Зріс відсоток хворих, виявлених при профоглядах з 29% до 29,8%, він є вище міського показника – 28,6%.

Слайд 58

- Значно знизився показник виявлення онкологічних захворювань в занедбаних стадіях з 16,9% у 2009р. до 12,7% у 2011р. і є нижче міського – 16,2%. - Слід відзначити також значне зниження показника занедбаності візуальних форм з 15,5% у 2009р. до 10,2% у 2011р., який також є нижче міського показника – 11,8%.

Слайд 59

Структура онкологічної захворюваності 1.м. Захворювання шкіри - 47 вип. (в т.ч. меланома - 6) – 20,6%; 2.м. Захворювання ГЗ - 28 вип. – 11,8%; 3.м. Захворювання трахеї, бронхів, легень - 20 вип. - 8,8%; 4.-5.м. Захворювання ободової к-ки та шлунка - по 12 вип. – 5,8% Занедбаність візуальних форм 1.м. Захворювання ГЗ - 7 вип. (28вип.) - 25%; 2.м. Захворювання шийки матки - 2 вип. (9вип.) – 22%; 3.м. Меланома - 1 вип. (6вип.) - 16,7%

Слайд 60

- Показник смертності від онкопатології коливається 153,2 – 145,6 – 159,1 (+9 вип.) і є на рівні міського показника – 159,0 - Показник смертності до 1-го року з дня виявлення захворювання зріс з 22,1% у 2009р. до 25,9% у 2011р. та перевищує міський показник – 24,1%.

Слайд 61

Захворюваність на туберкульоз (на 100 тис. нас.) Деструктивні форми туберкульозу (%) - Захворюваність на усі форми туберкульозу та туберкульоз легень знизилась з 60,1 у 2009р. до 43,5 у 2011р. ( м. Львів 2011р. – 42,5 - Під час акції з раннього виявлення туберкульозу та ХОЗЛ обстежено 2063 особи, виявлено хворих на туберкульоз – 7 осіб. - Рівень виявлення деструктивних форм туберкульозу значно знизився з 32,5% у 2009р. до 24,1% у 2011р., і є значно нижче міського показника (35,1%)

Слайд 62

Обстеження на туберкульоз методом мікроскопії мокротиння Під час акції з раннього виявлення туберкульозу та ХОЗЛ у 2011 році обстежено методом мікроскопії харкотиння 140 осіб, хворих на туберкульоз не виявлено.

Слайд 63

Смертність від туберкульозу (на 100 тис. нас.), смертність в працездатному віці (на 100 тис. прац. нас.) - Спостерігається зниження загального показника смертності від туберкульозу з 10,0 у 2009- 2010рр. до 7,5 у 2011р. , який є нижче міського показника – 8,6. - Показник смертності від туберкульозу серед осіб працездатного віку також знизився з 12,5 у 2009-2010рр. до 10,0 у 2011р.

Слайд 64

Аналіз діяльності багатопрофільного денного стаціонару поліклініки (35 ліжок) Зменшення кількості пролікованих хворих пояснюється значним зростанням цін на лікарські засоби протягом останніх 2-х років

Слайд 65

Проліковано хворих у 2011 році

Слайд 66

Добровільне консультування і тестування (ДКТ) на ВІЛ-інфекцію - Кількість осіб обстежених на ВІЛ-інфекцію зменшилась з 3 197 у 2010р. до 1991 у 2011р. - Під час акції з виявлення ВІЛ-інфекції у 2011р. обстежено 114 осіб, виявлено 2 ВІЛ-інфіковані особи.

Слайд 67

Слайд 68

Охоплення дітей профілактичними щепленнями (%) Низький показник охоплення дітей профілактичними щепленнями зумовлені недостатньою кількістю та тривалою відсутністю імунобіологічних препаратів. Отримані імунобіологічні препарати використані в повному об’ємі.

Слайд 69

Забезпеченість імунобіологічними препаратами у 2011р. Відсутність вакцини : Інфанрікс – 8 міс., Пентаксим – 7 міс., АДП -12 міс., АДП-М – 11 міс., ОПВ – 6 міс., КПК – 8,5 міс., БЦЖ ( Росія )– 10 міс., Паротитна – 11 міс., Краснушна – 11 міс.

Слайд 70

З метою покращення стану імунопрофілактики та зменшення кількості відмов від профілактичних щеплень у 2011р. : 1. Складено план заходів по покращенню імунопрофілактики у ДПВ. 2. Відкрито «Школи імунізації» в ДПВ 1, ДПВ 2, жіночій консультації, пологовому відділенні. 3. Проведено 1531 бесіду з батьками. 4. Прочитано в школах, дитячих дошкільних установах – 31 лекцію. 5. Проведено на загальношкільних зборах 16 виступів. 6. Випущено 9 санбюлетенів. 7. Написано учнями 5-10 класів диктанти на тему « Профілактика керованих інфекцій». 8. Проведено семінарське заняття з медичними працівниками по дотриманню вимог наказу МОЗ України від 16.09.2011р. № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні …та від 29.07.1996р. № 233 « Про затвердження інструкції щодо надання медико – санітарної допомоги хворим на туберкульоз». 9. Видано сертифікати вакцина торам, допущеним до проведення профілактичних щеплень. 10. Розповсюджуються серед батьків пам’ятки щодо переваг і значення профілактичних щеплень.

Слайд 71

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ Показник дворазового УЗД обстеження вагітних в терміні до 22 тижнів дещо знизився з 99,6% у 2009р. до 99,4% у 2010-2011рр. (м.Львів 2010р. – 98,9%) Покращилися показники: - раннього взяття на облік вагітних з 96,2% у 2009р. до 99,11% у 2011р. (м. Львів 2010р.– 97,8%) - обстеження вагітних на £FР з 95,3% у 2009р. до 99,04% у 2011р. (м.Львів 2010р.– 98,1%)

Слайд 72

За 2011 рік у роботі поліклінічної служби зроблено наступне: Відкрито амбулаторію сімейної медицини в ж.м. Рясне 2. Створено “Школи імунізації” в ДПВ1, ДПВ2, жіночій консультації. Введено в штатний розпис поліклініки 1.0 посади лікаря-гастоентеролога. Створено оглядовий кабінет та санвузол для осіб з особливими потребами в поліклінічному відділенні. Проведено ремонти в кабінетах завідувача терапевтичних відділень, лікаря-терапевта, ендокринолога, інфекціоніста, дерматовенеролога, в 2-х кабінетах клініко-діагностичної лабораторії.

Слайд 73

Аналіз захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності по службах поліклініки та співробітників лікарні за 2011р.

Слайд 74

Слайд 75

Слайд 76

В структурі первинної інвалідності дорослого населення: - 1 місце займають хвороби серцево-судинної системи (29,6%) - 2 місце – онкозахворювання (15,0%) - 3 місце – хвороби нервової системи (13,4%) - 4 місце – хвороби кістково-м’язевої системи (12,6%) - 5 місце – хвороби органів травлення (8,1%)

Слайд 77

В структурі первинної інвалідності населення працездатного віку: - 1 місце займають хвороби серцево-судинної системи (25,6%) - 2 місце – онкозахворювання (14,3%) та хвороби нервової системи (14,3%) - 3 місце – хвороби кістково-м’язевої системи (11,3%) - 4 місце – хвороби органів травлення (8,9%) - 5 місце – травми (7,7%)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Медицина