X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Невідкладна допомога

Завантажити презентацію

Невідкладна допомога

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організація надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в Україні. Первинне та вторинне обстеження потерпілих при механічних травмах. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану пацієнта Лектор проф. В.М.Криса ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф Навчальна дисципліна “ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ЛЕКЦІЯ Івано-Франківськ - 2014

Слайд 2

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА Програма навчальної дисципліни для студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації (5 рік навчання) Київ – 2013 Програма базується на положеннях Закону України “Про екстрену медичну допомогу” від 5 липня 2012 року № 5081-VI Структурований план підготовки з дисципліни “Екстрена і невідкладна медична допомога” : Всього годин (кредитів) – 45 годин (1,5) Аудиторних – 30 (лекцій – 4 години, практ. занять – 26 годин) Самостійна робота – 15 годин. Підсумковий модульний контроль

Слайд 3

СЛУЖБА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - СТРУКТУРА, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ЕКСТРЕНОЮ ТА НЕВІДКЛАДНОЮ ДОГОСПІТАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ СИТУАЦІЯХ, ЯКІ ЗАГРОЖУЮТЬ ЗДОРОВ’Ю АБО ЖИТТЮ ЛЮДИНИ ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА (ЕМД) Є ОДНІЄЮ ІЗ ЛАНОК ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Слайд 4

Ознайомитись із службою та завданнями ЕМД на тлі “Закону про єдину екстрену медичну допомогу України” та іншими нормативними документами. Освоїти принципи первинного та вторинного обстеження хворих (потерпілих). Освоїти принципи медичного сортування, категорії пацієнтів «завантажуй і їдь». Вивчити початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану пацієнта МЕТА ЛЕКЦІЇ

Слайд 5

І. Рівні медичної допомоги Домедична допомога Комплекс простих екстрених медичних заходів, що надаються потерпілому на місці події та на період його транспортування до медичного закладу Зобов’язані надати домедичну допомогу людині у невідкладному стані особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані. ЗАХОДИ Негайне припинення дії шкідливих факторів із дотриманням особистої безпеки, евакуація потерпілих із зони несприятливих умов; Надання першої медичної допомоги потерпілим залежно від характеру та виду травми, нещасного випадку або захворювання; Організація транспортування потерпілого до лікувального закладу. Визначення

Слайд 6

І. Рівні медичної допомоги Долікарська медична догоспітальна допомога Здійснюється силами фельдшерських бригад ЕМД Типовий склад бригади: фельдшер, медична сестра, водій. В останні десятиліття за рубежем долікарську допомогу надають переважно парамедики - особи з медичною освітою 1-2 рівня акредитації чи без неї, які діють згідно прийнятих алгоритмів. Парамедицина розповсюджена практично в кожній країні світу.

Слайд 7

І. Рівні медичної допомоги Лікарська медична (догоспітальна) допомога Надають лікарські бригади, які мають у своєму розпорядженні необхідну апаратуру, інструментарій, меди-каменти, тощо та наділені теоретичними знаннями і практичними навичками з надання кваліфікованої догоспітальної ЕМД

Слайд 8

ТИПОВИЙ СКЛАД БРИГАДИ ЕМД ТА РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Слайд 9

BLS (Basic life support) – базова підтримка життєдіяльності - надання ЕМД на догоспітальному етапі немедиками (поліцейськими, рятувальниками, пожежниками) чи медиками, які є на місці події; ILS (Immidiate life support) – невідкладна підтримка життєдіяльності в умовах поліклініки, стаціонару, в приватному кабінеті медичними працівниками до прибуття спеціалізованої рятувальної медичної бригади; ALS (Advance life support) – кваліфікована медична (реанімаційна) допомога, яку надають медики та парамедики із залученням необхідної апаратури, медикаментів, інструментарію на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах; МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕМД

Слайд 10

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕМД ATLS (Advance trauma life support) - професійна невідкладна медична допомога при різноманітних травмах на догоспітальному і на ранньому госпітальному періодах (проводять лікарі, рідше фельдшери і медичні сестри, парамедики); ACLS (Advance cardiac life support) - професійна екстрена медична допомога при серцево-судинній патології (проводять лікарі, медичні сестри, парамедики); PALS (Pediatric advance life support) - професійна екстрена медична допомога дітям (здійснюють лікарі, медичні сестри, парамедики).

Слайд 11

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ І НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У липні 2012 року в Україні було прийнято Закон “Про екстрену медичну допомогу”, який вступив у дію з 01.01.2013 року. Головне завдання - наближення якісної невідкладної та екстреної медичної допомоги населенню, а також швидкого доїзду до хворих (потерпілих). На сьогоднішній день регламентовано доїзд до хворого в межах міста до 10 хвилин, в населених пунктах сільської місцевості – до 20 хвилин. У всіх областях були створені Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД та МК). Згідно організаційної структури, їм підпорядковані всі територіальні станції, підстанції ШМД. Відповідно до окремих положень закону, фінансування даної служби здійснюється з обласного та державного бюджетів, тому що міські та районні бюджети на сьогоднішній день можуть фінансувати лише захищені статті – зарплату, паливо, медикаменти.

Слайд 12

В законі передбачено розмежування між екстреною на невідкладною медичною допомогою Екстрена медична допомога Невідкладна медична допомога Всі нещасні випадки, травми, захворювання, які ведуть до раптового погіршення стану пацієнта, відносяться до категорії екстрених випадків і забезпечуються наданням медичної допомоги працівниками ЕМД та МК. В сферу діяльності служби входять також виїзди провідних спеціалістів-медиків в межах області для проведення кваліфікованої консультативної та хірургічної допомоги. Пацієнтам з хронічною патологією догоспітальну медичну допомогу надають дільничні та сімейні лікарі і її називають невідкладною. Доїзд до такої категорії пацієнтів може бути здійснений протягом години.

Слайд 13

! Кожний медичний працівник повинен вважати життя і здоров’я хворого вище своїх особистих інтересів. В основах законодавства України сформульовано права та обов’язки медичного працівника, де у статтях 136, 139 Кримінального кодексу записано, що будь який медичний працівник зобов’язаний за першим покликом прийти на допомогу потерпілому: на вулиці, в дорозі, громадських місцях, вдома, та вміти правильно надати першу медичну допомогу при нещасних випадках та раптових захворюваннях.

Слайд 14

Ненадання без поважних причин допомоги хворому (потерпілому) медичним працівником, який зобов’язаний, згідно з правилами, надати таку допомогу, карається до пятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або виправними роботами на термін до трьох років. Та сама дія, якщо вона спричинила смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на термін до чотирьох років або позбавленням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Слайд 15

ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ Зміствироб-ничоїфункції Назва типової задачі діяльності Шифр типової задачі діяльності Зміст уміння 1 2 3 4 Діагносту-вання невідклад-них станів 1.ПФ.Е.02 За будь-яких обставин, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики обстеження, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, прийняти обґрунтоване рішення та оцінку стану людини, поставити діагноз. Визначення тактики надання екстреної медичної допомоги 3.ПФ.С.09 За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, прийняти обґрунтоване рішення на підставі діагнозу невідкладного стану та в умовах обмеженого часу визначити тактику надання екстреної медичної допомоги. Надання екстреної медичної допомоги 3.ПФ.С.10 За будь-яких обставин, використовуючи знання про людину, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, в умовах обмеженого часу, використовуючи стандартні схеми, надати екстрену медичну допомогу.

Слайд 16

Етапність дій бригади ЕМД та результат її роботи базуються на принципах «платинової півгодини» та «золотої години». «ПЛАТИНОВУ ПІВГОДИНУ» ділять на три десятихвилинки: 10 хвилин – доїзд до місця події; 10 хвилин – оцінка місця події, медичне сортування, діагностичні заходи, надання невідкладної допомоги; 10 хвилин – транспортування потерпілого в стаціонар з продовженням протишокових заходів і моніторингом життєво-важливих органів та систем в кареті ЕМД. «ЗОЛОТА ГОДИНА» включає в себе наступні тридцять хвилин, коли потерпілому в стаціонарі в ургентному порядку проводять необхідні спеціалізовані методи обстеження аж до початку оперативного втручання. ІІІ. АЛГОРИТМ ДІЙ БРИГАДИ ЕМД НА МІСЦІ ПОДІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОТЕРПІЛИХ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

Слайд 17

Існує ще одна концепція «золотої години», яка інтерпретує важкість стану потерпілих з одночасним проведенням первинного медичного сортування Згідно неї, всі пошкодження ділять на три категорії: Незворотні, при яких негайні адекватні втручання не дають позитивного результату (частіше травми, несумісні з життям (у медичному сортуванні - «чорні потерпілі»). Пошкодження, при яких наслідки травми залежать від своєчасного медичного втручання - «червоні потерпілі» . Допомога їм надають першочергово з подальшою госпіталізацією для надання спеціалізованого лікування та можливого оперативного втручання впродовж 1 години (!) з моменту отриманої травми. Пошкодження, при яких надання спеціалізованої медичної допомоги може бути відтерміновано до 1 години без очевидного ризику для життя і здоров’я - «жовті потерпілі»

Слайд 18

3.1. ПІДХІД ДО ПОТЕРПІЛОГО Якщо приймаєте рішення наблизитися до потерпілого, потрібно з’ясувати для себе, що сталося, щоб передбачити механізм травми. Необхідно оглянути місце пригоди, щоб виявити інших потерпілих. Коли вони є, їх також необхідно обстежити і надати медичну допомогу. Варто звертати увагу на всі деталі місця пригоди і постійно контролювати її, оскільки в динаміці можуть виникнути додаткові небезпеки, які змусять медиків рятувати не тільки життя потерпілого, але і особисте. Безальтернативно, пріоритетом залишається власне життя, далі життя пацієнта, а також всіх оточуючих. Необхідно з’ясувати, чи необхідна додаткова допомога і додаткові засоби. У випадку потреби надсилається повідомлення диспетчеру з інформацією про потерпілих, їх кількість, загальний стан та характер ушкоджень з подальшим визначенням кількісного та якісного типу допоміжних бригад ЕМД.

Слайд 19

3.1. ПІДХІД ДО ПОТЕРПІЛОГО Якщо місце події, пов’язане з кримінальними діями, відразу викликають міліцію. Якщо необхідне втручання рятувальників – повідомляють рятувальну службу. Необхідно звернути увагу на все, що може загрожувати особистій безпеці членів бригади: Місце повністю оглянути; При найменшій загрозі визначити, чи існує реальна можливість самостійно, без власного ризику, її усунути; Якщо це неможливо - припинити рух до потерпілого і викликати рятувальників; Підтримувати словесний контакт з потерпілим; З’ясувати, що його турбує і дати рекомендації для само- і взаємодопомоги.

Слайд 20

3.1. ПІДХІД ДО ПОТЕРПІЛОГО При наближенні до потерпілого потрібно з’ясувати, що сталося, щоб передбачити механізм травми і налаштуватися на техніку надання медичної допомоги. Один із медпрацівників або водій повинен оглянути місце пригоди, щоб виявити інших людей. Коли вони є, їх необхідно обстежити і надати медичну допомогу. Необхідно з’ясувати, чи потрібна додаткова допомога або додаткові засоби? При необхідності надсилають повідомлення диспетчеру про: місцезнаходження потерпілих; їх кількість; загальний стан та характер ушкоджень; кількісний та якісний тип допоміжних бригад ЕМД.

Слайд 21

1) Первинний огляд – швидка оцінка стану потерпілого, направлена на виявлення і ліквідацію факторів і станів, які загрожують життю людини в даний момент та відновлення життєво важливих функцій, без котрих неможливо продовжити подальше лікування. Первинний огляд слід проводити максимально швидко. Первинний огляд виявляє наявність свідомості, оцінює стан кровообігу, визначає характер дихання. 2) Вторинний огляд проводять з метою виявлення ушкоджень, які на момент огляду не загрожують життю потерпілого. ОЦІНКУ СТАНУ ПОТЕРПІЛОГО ПРОВОДЯТЬ В ДВА ЕТАПИ

Слайд 22

До потерпілого слід підходити від голови. Візуально оцінюють стан пацієнта в цілому: Роблять первинний висновок про тяжкість хворого і подальший алгоритм допомоги. 3.2. ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД Вік; Стать; Морфологія тіла; Мова. Колір шкіри; Поза; Наявність рухів грудної клітки, кінцівок. Міміка; Стан очей; Видимі ушкодження.

Слайд 23

3.2. ТЕХНІКА ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ

Слайд 24

3.2.1. З’ЯСОВУЮТЬ СТАН ПРИТОМНОСТІ ЗА АЛГОРИТМОМ AVPU Абревіатура Назва Суть А Alert Притомний, дає адекватні відповіді на запитання, може виконати усвідомлені дії за командою рятувальника V Responds to Verbal stimuli Реагує на голос, точніше на гучний звук біля вух P Responds to Pain Реагує на біль (щипок за шкіру в ділянці проекції трапецієвидногомязу, грудного м’яза з поворотом на 180о) U Unresponsive Непритомний.

Слайд 25

ДО ПАЦІЄНТІВ В КОМАТОЗНОМУ СТАНІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ШКАЛУ КОМ ГЛАЗГО 15 - коми немає; 14-13 - оглушення; 12-10 - сопор; 9 8 - легка кома І; 7-6 - середня кома ІІ; 5-4 - глибока кома ІІІ; 3 - термінальна кома IV. Клінічні ознаки Бали Відкривання очей Довільне На мовне звертання На больові подразнення Немає Рухова реакція Виконує команди Цілеспрямована на больове подразнення Нецілеспрямована на больове подразнення Тонічне згинання на больове подразнення Тонічне розгинання на больове подразнення Немає Мова Орієнтованість повна Сплутана Незрозумілі слова Нерозбірливі звуки Немає 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Слайд 26

Після оцінки стану потерпілого забезпечують прохідність дихальних шляхів і визначають частоту дихання та пульсу. Прохідність дихальних шляхів (air vay open) забезпечують за допомогою потрійного прийому Пітера Сафара, а саме: запрокидують голову - прийом № 1; висувають нижню щелепу вперед - прийом № 2; відкривають ротову порожнину - прийом № 3.

Слайд 27

Фельдшер 1 руками фіксує шийний відділ хребта в положенні, в якому застали потерпілого. Якщо положення не забезпечує дихання, повертають потерпілого на спину або на бік - фельдшер 1+фельдшер 2. Лікар розпочинає первинний огляд за методикою А, В, С - час виконання 10 сек ПОДАЛЬШІ ДІЇ БРИГАДИ ЕМД РОЗМЕЖОВУЮТЬ МІЖ ЇЇ УЧАСНИКАМИ

Слайд 28

КРОК А ФЕЛЬДШЕР ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОХІДНІСТЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. ЛІКАР ОЦІНЮЄ НЕОБХІДНІСТЬ РЕВІЗІЇ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ. При наявних виділеннях, сторонніх предметах, слід: розкрити ротову порожнину; вибрати сторонні тіла затискачем чи відсмоктувачем; виконати туалет ротової порожнини і глотки; закинути голову і висунути підборіддя (при підозрі на черепно-мозкову травму голову закидати заборонено). ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД

Слайд 29

ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ Назальні та оральні повітропроводи Ларинеальні маски Ларингеальна трубка

Слайд 30

ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД КРОК В - Оцінка дихання потерпілого. - Підрахунок частоти дихання за 10 сек. ПОКАЗИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ Апное; Ризик аспірації; Загроза або порушення дихання - пошкодження дихальних шляхів, щелепно-лицева травма; Закрита черепно-мозкова травма; Гіпоксія на тлі проведення кисневої терапії; Частота дихання менше 10 або більше 30 за 1 хвилину; Загроза зупинки дихання та серцевої діяльності (травма, сепсис, тяжкі опіки).

Слайд 31

ІНТУБАЦІЯ ТРАХЕЇ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Слайд 32

Якщо дихання патологічне, але не агональне (глибоке і шумне), а також поверхневе – показана киснева терапія (10-15 л/хв). Об’єктивним критерієм є дані пульсоксиметрії: насичення < 92% Одночасно з вирішенням питання про необхідність штучної вентиляції легень і подачі кисню накладають шийний комірець (накладає лікар і фельдшер 2 або водій) і продовжують первинний огляд

Слайд 33

ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД Якщо пацієнт без свідомості, лікар протягом 10 сек визначає наявність пульсу на сонній артерії. При відсутності пульсаціїі лікар приступає до компресії грудної клітки із частотою 100 разів за 1 хвилину. Після 30 компресій фельдшер 1 виконує 2 вдування повітря. Фельдшер 2 готує кардіомонітор і дефібрилятор. КРОК С

Слайд 34

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ ДВОМА РЯТУВАЛЬНИКАМИ

Слайд 35

ОДНОЧАСНО ПІД’ЄДНУЮТЬ ЕЛЕКТРОДИ КАРДІОМОНІТОРУ - ФЕЛЬДШЕР 2 Швидка ЕКГ діагностика Кардіомонітор Дефібрилятор

Слайд 36

Лікар оглядає, чи нема зовнішньої кровотечі. При наявності кровотечі – її зупиняють шляхом притискання рани своєю рукою через стерильну серветку. Якщо у пацієнта травматично ампутована кінцівка – паралельно з оцінкою стану дихання і пульсу йому накладають артеріальний джгут, дотримуючись технічних та часових вимог. Лікар звертає увагу на температуру, колір, вологість шкіри, час відновлення кольору після тиску на нігтьове ложе. Ці дані вкажуть на розвиток шоку.

Слайд 37

Блідість, вологість шкіри, її похолодання на дотик, а також збільшення часу відновлення кольору нігтьового ложа понад 2 сек після стискання вказує на шок важкого ступеня. Фельдшер 2 при ознаках розвитку шоку, зовнішній кровотечі, підозрінні на внутрішню кровотечу встановлює катетер в периферійну вену і налагоджує переливання кровозамінників. Фельдшер 2 виявляє наявність на одязі і тілі пацієнта брелоків, браслетів, жетонів на ланцюжках та медичні маркери, на яких може бути інформація про стан пацієнта, алергію, потребу в конкретних медикаментах (наприклад при діабеті, епілепсії), особливо коли пацієнт без свідомості.

Слайд 38

! При огляді віддають пріоритет! Небезпечному механізму ураження; Зниженню рівня або відсутність свідомості; Дихальній недостатності; Порушенням при первинному огляді; Значним відхиленням при загальному огляді (роблять висновок про важкість пацієнта, його життєздатність, тактику обстеження і лікування).

Слайд 39

ВТОРИННИЙ ОГЛЯД Вторинна оцінка стану пацієнта являє собою обстеження "з голови до п'ят“. Обстеження проводять після виконання невідкладних заходів по відновленню життєво важливих функцій організму. Обстеження голови і шиї починають з заднього нижнього відділу шиї з переходом на поверхню голови, лице і передню поверхню шиї з перевіркою стану ключиць та лопаток. Звертають увагу на будь-які відхилення від норми: припухлість, нерівність, рани, вдавлення, забарвлення шкіри, її температура, вологість, наявність кров'янистих виділень чи виділення спинномозкової рідини з вушного каналу та носових ходів. Якщо відмічається болючість шиї при пальпації або рухах в шиї - накладають імобілізуючий комір. Обстеження грудної клітки проводять методами пальпації та аускультації. Особливу увагу звертають на симетричність дихальних рухів, наявність ознак тупої або проникаючої травм.

Слайд 40

ВТОРИННИЙ ОГЛЯД Обстеження живота починають з пальпації та аускультації, виключають наявність проникаючих поранень та внутрішньочеревних кровотеч. Оглядають геніталії. При необхідності - піхвове обстеження у жінок, ректальне обстеження у всіх пацієнтів. Обстеження кістково-м'язової системи починають з нижніх кінцівок і закінчують обстеженням спини. Необхідно оглянути верхні і нижні кінцівки. Можна не розпізнати окремі переломи, особливо при поєднаних травмах. Інколи залишаються нерозпізнаними переломи кісток тазу до тих пір, поки пацієнт при спробі рухатись не почне відчувати біль. Особливу увагу слід звернути на пошкодження хребта. Таких пацієнтів обов'язково фіксують на довгій транспортувальній дошці.

Слайд 41

КАТЕГОРІЯ "LOAD AND GO» («ЗАВАНТАЖУЙ І ВЕЗИ»") ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ ДО НЕЇ ВІДНОСЯТЬ ПАЦІЄНТІВ, У ЯКИХ серйозний механізм ураження (падіння з висоти, складна автомобільна травма та ін.) або важкий стан при первинному загальному огляді (ампутація частини тіла, важкі дефекти та ін.); при первинному огляді виявлено зниження рівня свідомості; порушення прохідності дихальних шляхів, дихальна недостатність; порушення функції серцево-судинної системи (шок, неконтрольована кровотеча); травмовані діти і вагітні жінки.

Слайд 42

КАТЕГОРІЯ "LOAD AND GO» («ЗАВАНТАЖУЙ І ВЕЗИ»") ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ Вторинне обстеження потерпілих проводять під час руху в салоні автомобіля за принципом «швидке обстеження з голови до п’ят», де на основі огляду, пальпації, перкусії, аускультації відповідних ділянок тіла виявляють додаткові скриті ушкодження, інші патологічні зміни органів та систем потерпілого. Наскільки можливо, проводять їх лікування та корекцію.

Слайд 43

КАТЕГОРІЯ "LOAD AND GO» («ЗАВАНТАЖУЙ І ВЕЗИ»") ПІСЛЯ ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ БРИГАДА ЕМД ГОТУЄ ПОТЕРПІЛОГО ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Слайд 44

Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану пацієнта

Слайд 45

Час від моменту травми, отруєння чи інших нещасних випадків до моменту отримання невідкладної медичної допомоги повинен бути максимально скорочений. Відсутність медичної допомоги протягом першої “золотої” години після травми збільшує летальність серед важко уражених на 30%, до 3-х годин – на 60% і до 6-ти годин – на 90%, тобто кількість загиблих різко зростає. При надзвичайних ситуаціях, особливо коли виникає паніка, необхідно твердо знати, що потрібно робити в першу чергу, а що – в другу. До першочергових завдань належить оцінка стану потерпілого, яку проводять у два етапи.

Слайд 46

ЛЮДИНА НА МІСЦІ НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ НЕ РУХАЄТЬСЯ Що робити? 1. Перевірити здатність потерпілого реагувати: торкнутися або потрясти його за плече, голосно спитати: “ЯК СЕБЕ ПОЧУВАЄТЕ? / ЩО З ВАМИ?”, При підозрі на травму голови або хребта рухають потерпілого лиш у випадку крайньої потреби (загроза вибуху, обвалу, затоплення). 2. При відсутності реакції потерпілого перевертають на спину, при цьому притримують голову, тулуб і ноги (поворот одним блоком). 3. Разом з визначенням стану свідомості оцінюють стан кровообігу. 

Слайд 47

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ ЗАХОДИ  витягування уражених із машин, з-під завалів; гасіння палаючого одягу; введення знеболюючих засобів;  при відсутності пульсу на сонній артерії: Необхідно терміново проводити: зовнішній масаж серця, застосувати дефібрилятор;  звільнення верхніх дихальних шляхів від слизу, крові, сторонніх тіл; надання відповідного положення тілу; ШВЛ рот-до-роту чи рот-до-носу.

Слайд 48

тимчасову зупинку зовнішньої кровотечі; накладання асептичної пов’язки на рани та опіки; накладання оклюзійної пов’язки при відкритому пневмотораксі; імобілізацію ушкодженої кінцівки; надягання протигазу на зараженій місцевості;  застосування антибактеріальних препаратів; застосування антидотів;  часткову санітарну обробку.

Слайд 49

ПЕРША ЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА Під час аварій, незалежно від їх масштабу, як правило, першими для надання першої лікарської допомоги до осередку катастрофи прибувають і починають діяти бригади екстреної медичної допомоги, які обслуговують населення цієї території у повсякденних умовах. Вони надають першу лікарську допомогу потерпілим і евакуюють їх у стаціонарні медичні заклади.

Слайд 50

ПЕРША ЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА при відсутності пульсу - масаж серця, дефібриляція; відновити прохідність дихальних шляхів; штучна вентиляція легень; зупинити зовнішню кровотечу; боротьба із шоком - анальгетики, кровозамінники. іммобілізація переломів; торакоцентез при напруженому пневмотораксі; оклюзійна пов’язка при відкритому пневмотораксі; інгаляція кисню, боротьба з набряком легень;  промивання очей, якщо у них потрапили ОР; промивання шлунку зондом при отруєнні.

Слайд 51

За даними ВООЗ, щорічно в світі на дорогах гине 250 тисяч чоловік і 1 млн. отримують поранення, а в Україні біля 70 тисяч чоловік отримують політравми, біля 50% яких закінчуються летально. Аналіз досвіду розвинених країн світу довів, що застосування стандартів лікування (протоколів, уніфікованих медичних технологій тощо) дозволив на 25-35 % підвищити ефективність лікування.

Слайд 52

Перший пік летальності припадає на час травмування, коли смерть настає протягом перших секунд і хвилин від моменту травми. У більшості випадків такі ушкодження фатальні. В цей період гине близько 60% травмованих внаслідок: Пошкодження головного мозку. Високого пошкодження спинного мозку. Пошкодження серця. Пошкодження аорти чи магістральних судин. Другий пік летальності припадає на час від декількох хвилин до годин з моменту травми. На цьому етапі основні причини смерті: Субдуральна та епідуральна гематоми. Гемопневмоторакс. Розрив селезінки, печінки. Перелом кісток тазу та інші травми з великою втратою крові. Третій пік летальності виникає через декілька днів та тижнів з моменту травми від розвитку поліорганної недостатності та сепсису. ПІКИ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОЇ ЛЕТАЛЬНОСТІ

Слайд 53

КІЛЬКІСНИЙ ХАРАКТЕР ТРАВМ Ізольована травма - окреме пошкодження ділянки тіла або органу. Множинна травма - декілька пошкоджень однієї анатомо-функціональної ділянки. Поєднана травма – пошкодження різних анатомо-функціональних ділянок. Комбінована травма – пошкодження організму кількома травмуючими факторами. Політравма - множинні і поєднані чи комабіновані ушкодження, при яких виникає травматична хвороба. Обов'язковою умовою для застосування терміну "політравма" є наявність травматичного шоку, а одне з ушкоджень чи їх поєднання являють загрозу для життя та здоров'я потерпілого. ТЕРМІНОЛОГІЯ ТЕМИ

Слайд 54

На догоспітальному етапі надають невідкладну допомогу: зупиняють кровотечу, забезпечують прохідність дихальних шляхів та штучну вентиляцію легень, при зупинці серця роблять непрямий масаж, здійснюють транспортну іммобілізацію та знеболення. На госпітальному етапі проводять боротьбу із шоком, яка включає стабілізацію гемодинаміки, знеболення, надійну іммобілізацію, оксигенотерапію, корекцію порушених функцій. ЛІКУВАННЯ ПОЛІТРАВМИ

Слайд 55

Своєчасність - проведення повноцінної діагностики протягом першої години перебування у стаціонарі. Безпека для життя - діагностичні заходи не повинні загрожувати життю потерпілого. Синхронність проведення лікувальних та діагностичних заходів передбачає поєднання невідкладних лікувальних маніпуляцій (зупинка кровотечі, боротьба з шоком) і діагностичних заходів. Оптимальність обсягу діагностики повинна бути реалізована відповідно до принципу оптимальної доцільності. ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Слайд 56

Обстеження потерпілого на наявність переломів та іммобілізація переломів

Слайд 57

Ускладнення при транспортуванні хворого без іммобілізації Механізм пошкодження променевого нерва

Слайд 58

a – іммобілізація шиною Крамера при переломі кісток гомілки b – іммобілізація шиною Дітеріхса при переломі стегнової кістки Транспортна іммобілізація Завдання транспортної іммобілізації – знерухомлення суглобів вище і нижче від місця перелому

Слайд 59

Зупинити артеріальну кровотечу артеріальним джгутом і зафіксувати час накладання. Оцінити стан життєдіяльності організму (пульс, свідомість, прохідність дихальних шляхів, ефективність зовнішнього дихання). Забезпечити правильне положення тіла. Потерпілих з травмами хребта укласти на тверду поверхню, при переломах кісток тазу - із зігнутими в кульшових суглобах та розведеними ногами. Не закидати голову при травмі шийного відділу хребта! Дотримуватися правила "чотирьох катетерів“: - носовий катетер для подачі кисню; - зонд в шлунок для евакуації його вмісту; - внутрішньовенний катетер для інфузійної терапії; - катетер в сечовий міхур для вимірювання діурезу. АЛГОРИТМ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ У ТРАВМОВАНИХ

Слайд 60

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ Після огляду визначають пріоритети лікування залежно від життєвих функції і механізмів пошкодження. Відсутність точного діагнозу не є причиною для невиконання плану лікування. Для оцінки ситуації НЕ ВАЖЛИВИЙ детальний анамнез. “ABCDE” підхід при лікуванні потерпілих з травмами A - Прохідність дихальних шляхів; B - Дихання і вентиляція; C - Контроль кровообігу; D - Неврологічний статус; E - Обстеження.

Слайд 61

A - ПРОХІДНІСТЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ Дихальні шляхи перевіряють на прохідність: Чи може пацієнт спілкуватися? Наявність сторонніх тіл в ротовій порожнині. Наявність охриплості, рідини чи крові в роті. Можливість пошкодження спинного мозку при травмах. Обстеження шийного відділу хребта рентгенологічно. Шийний комірець залишають на місці, поки потерпілого не оглянуть спеціалісти.

Слайд 62

В - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ Відсмоктування слизу. Виведення і фіксація щелепи. Оральна чи назальна вентиляція. Уточнити стан дихальних шляхів. Прохідність дихальних шляхів з іммобілізацією шиї. Інтубація пацієнтів, що знаходяться в комі.

Слайд 63

ВАЖКЕ УРАЖЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Слайд 64

ФЛОТУЮЧА ГРУДНА КЛІТКА

Слайд 65

ПІДШКІРНА ЕМФІЗЕМА

Слайд 66

ДРЕНУВАННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ

Слайд 67

C – КОНТРОЛЬ КРОВООБІГУ Геморагічний шок може виникнути у всіх травматологічних хворих з гіпотензією. Негайна оцінка гемодинамічних показників: Рівень свідомості. Колір шкіри. Пульс на всіх кінцівках. Артеріальний і пульсовий тиск.

Слайд 68

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ КРОВООБІГУ Постійний кардіомоніторинг. Зупинка зовнішньої кровотечі. Забезпечити внутрішньовенну інфузію: катетеризують дві великі вени; при потребі катетеризують центральну вену. Декомпресія перикарду при тампонаді серця. Поповнення об’єму циркулюючої крові: мати кровозамінники і кров для переливання; забезпечити потрібний рівень інфузійної терапії; катетер Фолея для контролю виділення сечі. Contraindications of foley catheter (signs of possible urethral injury): 1. Blood at urethral meatus 2. Perineal eccymosis 3. Blood in the scrotum 4. High riding prostate 5. Pelvic Fractures If suspicious of urethral injury---retrograde urethrogram prior to insertion

Слайд 69

D- НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАТУС КОРОТКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД Рівень свідомості. Розмір зіниць і реактивність. Рухова активність. Шкала ком Глазго (визначення і прогнозування серйозності травми).

Слайд 70

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕННЬ ФУНКЦІЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ При пошкодження спинного мозку - шийний комірець. Контроль внутрішньочерепного тиску і неврологічного статусу. Якщо внутрішньочерепний тиск підвищений: - припідняти головний кінець ліжка; - манітол або інші дегідратуючі; - гіпервентиляція; - негайна декомпресія – спинномозкова пункція.

Слайд 71

E - ОБСТЕЖЕННЯ Повний огляд пацієнта. Оглянути спину. Вимірювання ректальної температури. Теплі покривала, комфортна температура в кімнаті для попередження гіпотермії.

Слайд 72

ВТОРИННИЙ ОГЛЯД Збір анамнезу: - Алергія, вживання медикаментів, медична документація, останній прийом їжі, події. Повний огляд від голови до п’ят, включаючи огляд промежини та ректальний огляд. Додаткова оцінка вітальних функцій. Для уточнення діагнозу виконують: - Рентгенографію, лабораторне обстеження, КТ чи МРТ по необхідності; - Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини.

Слайд 73

МОТОЦИКЛЕТНА ПОЛІТРАВМА Що є пріоритетом в даний момент? Які в пацієнта можливі пошкодження? Які втручання потрібно здійснити зараз?

Слайд 74

ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯТИ СПИНУ!!!

Слайд 75

ПОШКОДЖЕННЯ ПОЯСОМ БЕЗПЕКИ

Слайд 76

ЗАКРИТИЙ ПНЕВМОТОРАКС

Слайд 77

НАПРУЖЕНИЙ ПНЕВМОТОРАКС ЯК ЛІКУВАТИ ?

Слайд 78

ГЕМОТОРАКС У ЯКОМУ ПОЛОЖЕННІ ПАЦІЄНТА ЗРОБЛЕНО ЗНІМОК?

Слайд 79

РОЗШИРЕНЕ СЕРЕДОСТІННЯ ПРИ ГЕМОПЕРИКАРДІ

Слайд 80

ДВОБІЧНЕ ПОШКОДЖЕННЯ КРИЖОВО-КЛУБОВОГО І ЛОБКОВОГО ЗЧЛЕНУВАННЯ

Слайд 81

ЕПІДУРАЛЬНА ГЕМАТОМА

Слайд 82

СУБДУРАЛЬНА ГЕМАТОМА

Слайд 83

УЗД ОБСТЕЖЕННЯ ЗАВДАННЯ: ЗНАЙТИ ВІЛЬНУ РІДИНУ!!! Обстежують чотири простори: серцевий, наддіафрагмальний, позаочеревинний та надлобковий. Печінка і нирки в нормі Вільна рідина в просторі Морісона між печінкою і нирками

Слайд 84

ВІЛЬНА РІДИНА У РІЗНИХ ПРОСТОРАХ

Слайд 85

ВИСНОВКИ Найефективніше лікування травм - при злагодженій роботі команди. Повний первинний і вторинний огляди – ключ до виявлення небезпечних для життя пошкоджень. Як тільки виявлено небезпечне для життя пошкодження - слід негайно його усунути. Місце знаходження пацієнта залежить як від його стану так і від можливостей закладу.

Слайд 86

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина