X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Німецький модерн"

Завантажити презентацію

"Німецький модерн"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготувала Шарудило Наталія Німецький модерн. Югенд стиль

Слайд 2

Модернізм — загальна назва напрямів мистецтва кінця XIX — се редини XX ст. Він об'єднав багато експериментальних і авангардист ських течій у літературі, живописі, архітектурі, скульптурі та музиці. Одним із найяскравіших напрямів модернізму був модерн. У Ні меччині він отримав назву югенд стиль.

Слайд 3

Засновниками югедстилю були: О.Екман П.Беренс

Слайд 4

Югендстиль прагнув поєднати художні й ути літарні функції творів мистецтва. Наповнити художнім змістом усі сфе ри діяльності людини. Мета Югендстилю

Слайд 5

Період становлення югендстилю позначений національно- ромактичними захопленнями митців, їхнім інтересом до середньовіч ного й народного мистецтва. Тож для цього етапу розвитку німецької художньої культури є характерною поява художньо-ремісничих май стерень, що протиставляли себе великим промисловим підприємствам: «Німецькі майстерні художніх ремесел» та «Об'єднані художньо- ремісничі майстерні». Характерні риси югендстилю

Слайд 6

Архітектура У музичному мистецтві югендстилю провідну роль відіграла твор чість композитора Р. Вагнера, автора терміна «сукупний твір мисте цтва», що мав бути реалізований у його опері як єдність дії, музики й картини, що пов'язує мистецтво з життям. Дійсно, жоден вид мис тецтва не зміг настільки повно увібрати в себе всі течії свого часу й пе редати їх іншим поколінням, як опери Вагнера.

Слайд 7

В образотворчому мистецтві (живописі, скульптурі, графіці) югендстиль, нерозривно пов'язаний із символізмом, прагнув створи ти власну художню систему, що стала своєрідним переходом від тра диційних форм мистецтва до умовності. Провідними митцями Німеч чини, які творили в югендстилі, є художники Т. Хейне, Г. Фогелер, скульптори М. Клінгер, Г. Обрист. їхні твори сповнені поетики символізму, для якого особливого значення набули лінія й колір предмета, динаміка й плинність форми.

Слайд 8

Художники Т.Хейне Г.Фогелер

Слайд 9

Скульптори М.Клінкер Г. Обрист

Слайд 10

У творчості живописців простежувався вплив традицій примітивного й середньовічного мисте цтва, африканської пластики, а також надзвичай но емоційного живопису голландського художни ка Вінсента ван Гога і його норвезького сучасника Едварда Мунка. Яскравим прикладом німецького експресіонізму в живописі є група «Міст», пред ставники якої (Е. Кірхнер, К. Шмідт-Ротлуфф, Е. Нольде і М. Пехштейн) вважали, що їхні тво ри мають бути, своєрідним містком між сучасніс тю і минулим. У їхньому живописі натура дефор мована, фарби покладені важкою масою.

Слайд 11

Роботи Макса Клінгера

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Культура