X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зовнішня політика і міжнародні звязки незалежної України

Завантажити презентацію

Зовнішня політика і міжнародні звязки незалежної України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України План Правові засади зовнішньої політики України. Співробітництво України з провідними організаціями і країнами світу. Україна і країни близького зарубіжжя. Кириченко В.А.

Слайд 2

Із Заяви Верховної ради України до парламентів і народів світу 5 грудня 1991 р. Україна відповідно до принципів ООН спрямовуватиме свою зовнішню політику на зміцнення миру і безпеки у світі, дотримуючись принципів міжнародного права. Кириченко В.А.

Слайд 3

З “Основних напрямків зовнішньої політики України”. 2 липня 1993 р. Україна здійснює свою зовнішню політику на основі взаємної поваги до інших держав і народів, взаєморозуміння, партнерства, довіри, політичних та економічних інтересів, дотримання міжнародних правових актів, зафіксованих у міжнародних договорах та конвенціях, невтручання у внутрішні справи інших держав, визнання недоторканості й непорушності її кордонів, поваги до гідності і честі народів, громадян країн світового співтовариства. Кириченко В.А.

Слайд 4

Стаття 18 Конституції України. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Кириченко В.А.

Слайд 5

Стаття 106 Конституції України. Президент України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників інших держав. Кириченко В.А.

Слайд 6

Національні інтереси України у міжнародній сфері Стратегічні та геополітичні інтереси полягають у забезпеченні національної безпеки та захисту політичної незалежності. Економічні інтереси пов'язані з інтегруванням економіки України до світового господарства. Регіональні, локальні інтереси полягають у забезпеченні потреб внутрішнього розвитку. Кириченко В.А.

Слайд 7

багатовекторність; прогнозованість і стабільність; збереження позаблокового статусу; зміцнення міжнародного миру і стабільності. Принципи зовнішньої політики України Кириченко В.А.

Слайд 8

Завдання зовнішньої політики України утвердження та розвиток України як незалежної демократичної держави; забезпечення стабільності міжнародного становища країни; збереження територіальної цілісності України та недоторканості її кордонів; входження національного господарства у світову економічну систему для його повноцінного економічного розвитку; захист прав та інтересів громадян України за кордоном; налагодження дипломатичних та економічних стосунків із країнами світу; поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера. Кириченко В.А.

Слайд 9

Пріоритети зовнішньої політики України гарантія національної безпеки; створення сприятливих умов для нормального функціонування національної економіки, у тому числі пошук нових ринків для українських товарів; сприяння науково-технічному прогресу в Україні, розвитку науки, освіти і культури; участь у вирішенні глобальних проблем людства; інформаційна функція; зміцнення зв’язків з українською діаспорою. Кириченко В.А.

Слайд 10

Напрямки реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України розширення та поглиблення співробітництва з міжнародними та європейськими економічними та політичними структурами; зміцнення стратегічного партнерства з Росією та США; збереження та поглиблення партнерських відносин з сусідніми країнами, де головним є розв'язання усіх територіальних суперечок, налагодження нормального двостороннього і багатостороннього співробітництва у всіх сферах; налагодження стабільних взаємовигідних економічних і політичних зв'язків з країнами Сходу, Азії, Африки та Латинської Америки. Кириченко В.А.

Слайд 11

Етапи зовнішньої політики України Серпень 1991 – середина 1994 р. Етап утвердження України у світовому співтоваристві та формування основ зовнішньої політики держави. З середини 1994 р. Етап зміцнення міжнародного авторитету України. Зовнішня політика України набула нових рис та стала концептуально визначеною, багатовекторною, прагматичною та зваженою, прогнозованою та більш активною, зорієнтованою на забезпечення процесів динамізації ринкових перетворень в Україні. Кириченко В.А.

Слайд 12

Виступ Президента України Віктора Ющенка на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Нью-Йорк, 2006 р. “Міжнародний авторитет і імідж України будуть визначати два основних чинники: перший – як ми вирішуємо внутрішні проблеми; другий – наскільки активно й осмислено, з урахуванням національних інтересів ми будемо адаптуватися до реалій сучасного світу.” Л.Кучма, Президент України Кириченко В.А.

Слайд 13

Завдання української дипломатії Захист інтересів громадян України за кордоном. Інтеграція України у світовий економічний простір. Європейська інтеграція. Інтеграція в євроатлантичні структури. Ініціативна регіональна політика. Співпраця з закордонним українством. Кириченко В.А.

Слайд 14

Організації, членом яких Україна уже є Організація Об'єднаних Націй Україна є однією з країн-засновниць ООН у 1945 р. Членство України в ООН сприяє збереженню миру і міжнародної безпеки, попередженню загрози застосування сили. Під егідою ООН Україна приймає участь у миротворчих операціях, культурних і наукових місіях, надає гуманітарну допомогу країнам і народам, які цього потребують Кириченко В.А.

Слайд 15

Організації, членом яких Україна уже є Рада Європи Україна стала 37 членом Ради Європи 9 листопада 1995 р. Членство у Раді Європи сприяє подальшому розвитку парламентської демократії, розвитку правової сфери і забезпечення принципу верховенства права, розвитку системи органів самоуправління, захисту прав людини в Україні. Контроль з боку Ради Європи є важливим чинником, який стримує деякі недемократичні дії влади і сприяє становленню демократичного суспільства у нашій державі. Кириченко В.А.

Слайд 16

Організації, членом яких Україна уже є Організація з безпеки і співробітництва в Європі Україна приєдналася до ОБСЄ 30 січня 1992 р. Метою участі України в ОБСЄ є зміцнення європейської оборони та співробітництво з країнами Європи в економічній, гуманітарній та інших сферах. Кириченко В.А.

Слайд 17

Організації, членом яких Україна уже є Світова організація торгівлі Україна вступила до СОТ 5 лютого 2008 р. Вступ України до СОТ створює сприятливі умови для нарощування експорту, інтеграції країни у світову економіку, дає можливість врегулювати торговельні конфлікти та захиститися від необгрунтованих дій партнерів і конкурентів. Кириченко В.А.

Слайд 18

Організації, членом яких Україна уже є Співдружність Незалежних Держав Україна є однією з країн-засновниць СНД 8 грудня 1991 р. У межах Співдружності Україна здійснює співробітництво з колишніми союзними республіками СРСР в політичній, економічній, екологічній, гуманітарній та культурних сферах. Кириченко В.А.

Слайд 19

Організації, членом яких Україна уже є Організація Чорноморського економічного співробітництва Україна входить до ОЧЕС з 1998 р. Метою участі України в Організації є лібералізація та гармонізація зовнішньої торгівлі, створення зон вільної торгівлі з країнами, які входять до ОЧЕС, повніше врахування конкретних економічних і політичних інтересів. Кириченко В.А.

Слайд 20

Організації, членом яких Україна уже є Неформальне регіональне об'єднання Грузії, України, Азербайджану, Молдови Україна входить до ГУАМ з моменту створення у1997 р. В рамках ГУАМ Україна прагне до реалізації своїх планів щодо ідеї євразійського транспортного коридору, до більш тісного співробітництва з сусідами на рівноправній та взаємовигідній основі, до взаємоповаги і довіри між країнами в дусі добросусідства. Кириченко В.А.

Слайд 21

Організації, до вступу у які Україна готується Європейський Союз З 1998 р. набрала чинності Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Євросоюзом. Цілями співробітництва України з ЄС визначено: розвиток політичного діалогу; сприяння розвитку торгівлі, інвестицій; створення умов для взаємовигідного співробітництва в усіх галузях; підтримка зусиль України по зміцненню демократії, розвитку її економічного потенціалу і завершенню переходу до ринкової економіки. Кириченко В.А.

Слайд 22

Організації, до вступу у які Україна готується Організація Північноатлантичного Договору НАТО Україна розглядає НАТО як найбільш ефективну структуру колективної безпеки в Європі, хоч при цьому не схвалює силових дій Альянсу. Неядерний статус України дозволив їй будувати відносини з країнами НАТО на якісно новій основі. Кириченко В.А.

Слайд 23

Україна - Росія Головним пріоритетом у відносинах України з Росією є зміцнення стратегічного партнерства з одночасним зменшенням залежності від російських енергоносіїв. Кириченко В.А.

Слайд 24

Чинники, які впливають на взаємовідносини України та Росії тенденційність підходу російського керівництва до членства Росії в СНД; небажання частини впливових російських політиків примиритися з суверенітетом України; розбіжності щодо суми боргу України за спожиті російські енергоносії; відмінність підходу двох держав до розширення НАТО на схід. Кириченко В.А.

Слайд 25

Україна - США У відносинах з США Україна прагне до довгострокового, взаємовигідного і рівноправного співробітництва. Відносини України з США не спрямовані проти будь-якої третьої країни. Кириченко В.А.

Слайд 26

Дилема для України Україна опинилася перед вибором: або інтеграція в Євроатлантичні структури, або з Росією в СНД. Кириченко В.А.

Слайд 27

Висновок Україна впевнено заявила про себе на міжнародній арені. Головними принципами її зовнішньої політики є демократизм, миролюбність, ядерне роззброєння, розширення економічного співробітництва. Україна намагається реалізувати стратегію багатовекторності зовнішньої політики. Стратегічними партнерами України проголошені США, Росія, Польща та ще цілий ряд держав. Проте підтримувати рівнозначні відносини з основними своїми партнерами виявилося досить складно, хоча було досягнуто значних успіхів у двосторонніх відносинах. Добрі економічні та політичні зв'язки склалися між Україною і більшістю держав європейського континенту. У той же час відносини зі США характеризуються нестабільністю. Є проблеми у відносинах з ЄС і НАТО, зумовлені невиконанням Україною узятих на себе зобов'язань. Кириченко В.А.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України