X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Закарпатське обласне управління Міжгірський професійний ліцей РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ Підготувала Чикальська О.Д., викладач історії Міжгірського професійного ліцею 2012 рік

Слайд 2

МЕТА: Схарактеризувати рух Опору та його течії. Розкрити внесок руху Опору в перемогу над фашизмом. Закріплювати навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, вміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах. Виховувати учнів в дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.

Слайд 3

РУХ ОПОРУ це національно - визвольний рух народів, окупованих Німеччиною та її союзниками в роки Другої світової війни. Боротьба набирала різних форм: від духовного опору до збройної боротьби.

Слайд 4

Слайд 5

Течії Руху Опору в Україні (1941-1944 рр.)

Слайд 6

Польський рух Опору Мета Руху – відновлення польської держави, повернення західноукраїнських земель до складу Польщі. Організаційне оформлення–1941-1942рр. Армія Крайова, Армія Людова, батальйони хлопські. (10-20 тис. чол.). Райони дій – Волинь і Полісся. Командуючий Армії Крайової – Т. Бур - Комаровський. Українці також брали участь в антинацистському русі Опору в країнах Європи.

Слайд 7

20 червня 1942 року було створено Український штаб партизанського руху, який очолив Т. Строкач

Слайд 8

Командири партизанських з”єднань М. НАУМОВ Д. МЕДВЕДЄВ С.КОВПАК О.ФЕДОРОВ О. САБУРОВ

Слайд 9

Кінний розвідувальний відділ радянських партизанів. З'єднання Ковпака вирушає в Карпатський рейд Ковпаківські командири на привалі

Слайд 10

АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ / 1. Волею українського народу, Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її Творця й Вождя Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кровавого московсько-большевицького поневолення завзяту боротьбу за свободу, взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Українська Суверенна Держава. Суверенна Українська Влада запевнить українському народові лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. 2. На західних землях України твориться Українська Влада, яка підпорядкується Українському Національному Урядові, що створиться у столиці України — Києві з волі українського народу. Андрей Шептицький Кардинал УГКЦ

Слайд 11

3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Европі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації. Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме на українській землі, боротисьме дальше спільно з Союзною німецькою армією проти московської окупації за Суверенну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі. Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава, хай живе Організація Українських Націоналістів, хай живе Провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера! Слава Україні! Героям Слава! (ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО — в.р.) Провідник Національних Зборів 30 червня 1941 року. Львів'яни в очікуванні проголошення Акту відновлення державності Ярослав Стецько, Голова УДП

Слайд 12

За що бореться Українська повстанська Армія? / Укpaїнcькa Пoвcтaнcькa Аpмiя бopетьcя зa Укpaїнcькy Сaмocтiйнy Сoбopнy Деpжaвy i зa те, щoб кoжнa нaцiя жилa вiльним життям y cвoїй влacнiй, caмocтiйнiй деpжaвi. Знищення нaцioнaльнoгo пoневoлеиня тa екcплyaтaцiї нaції нaцiєю, cиcтемa вiльниx нapoдiв y влacннx, caмocтiйниx деpжaвax - це єдиний лaд, який дacть cпpaведливy poзв'язкy нaцioнaльнoгo i coцiяльнoгo питaння в цiлoмy cвiтi. УПА бopетьcя пpoти iмпеpiялicтiв тa iмпеpiй, бo в ниx oдин пaнyючий нapoд пoневoлює кyльтypнo i пoлiтичнo тa визиcкyє екoнoмiчнo iншi нapoди. Тoмy УПА бopетьcя пpoти СССP i пpoти нiмецькoї "Нoвoї Евpoпи". УПА з yciєю piшyчicтю бopетьcя пpoти iнтеpнaцioнaлicтичниx i фaшиcтiвcькo-нaцioнaл-coцiялicтичниx пpoгpaм i пoлiтичниx кoнцепцiй, бo вoни є знapяддям зaвoйoвницькoї пoлiтики iмпеpiялicтiв. Тoмy ми пpoти pociйcькoгo кoмyнo-бoльшевизмy i пpoти нiмецькoгo нaцioнaл-coцiялiзмy.

Слайд 13

УПА пpoти тoгo, щoб oдин нapoд, здiйcнюючи iмпеpiялicтичнi цiлi, "визвoляв, бpaв пiд oxopoнy, пiд oпiкy" iншi нapoди, бo зa цими лyкaвими cлoвaми кpиєтьcя oгидний змicт - пoневoлення, нacильcтвo, гpaбyнoк. Тoмy УПА бopетьcя пpoти pociйcькo-бoльшевицькиx i нiмецькиx зaгapбникiв, пoки не oчиcтить Укpaїнy вiд ycix "oпiкyнiв" i "визвoлителiв", пoки не здoбyде Укpaїнcькoї Сaмocтiйнoї Сoбopнoї Деpжaви, в якiй cелянин, poбiтник i iнтелiгент мoгтимyть вiльнo, зaмoжньo й кyльтypнo жити тa poзвивaтиcя. УПА бopетьcя зa пoвне визвoлення yкpaїнcькoгo нapoдy з-пiд мocкoвcькo-бoльшевицькoгo яpмa, зa пoбyдoвy УССД без пoмiщикiв, без кaпiтaлicтiв тa без бoльшевицькиx кoмicapiв, енкaведиcтiв i пapтiйниx пapaзитiв. С. Бандера

Слайд 14

В Укpaїнcькiй Деpжaвi влaдa ввaжaтиме зa нaйвищий cвiй oбoв'язoк iнтеpеcи нapoдy. Не мaючи зaгapбницькиx цiлей тa пoневoлениx кpaїн i пpигнoблениx нapoдiв y cвoїй деpжaвi, нapoдня влaдa в Укpaїнi не витpaчaтиме чacy, енеpiii тa кoштiв нa твopення aпapaтy гнoблення. Укpaїнcькa нapoдня влaдa вci екoнoмiчні pеcypcи тa вcю людcькy енеpгiю cпpямyє нa пoбyдoвy нoвoгo деpжaвнoгo пopядкy, cпpaведливoгo coцiяльнoгo лaдy, нa екoнoмiчне бyдiвництвo кpaїни тa кyльтypне пiднеcення нapoдy. В лaвax УПА бopютьcя yкpaїнcькi cеляни, poбiтники тa iнтелiгенти пpoти гнoбителiв; зa УССД; зa нaцioнaльне й coцiяльне визвoлення; зa нoвий деpжaвний пopядoк тa нoвий cycпiльний лaд. Р. Шухевич

Слайд 15

Запитання до документа 1. Яка мета боротьби УПА? 2. Який ідеал Української держави вбачали провідники УПА? 3. Чи можливо було в тих умовах досягнути проголошену мету?

Слайд 16

"Партизанська іскра" діяла в тилу німецько-фашистських військ з кінця 1941 р. по лютий 1943 р. Її керівниками були директор середньої школи В. С. Моргуненко, учень 10-го класу, П.К. Гречаний, учні Д.Г. Дяченка, Д.Н. Попика та ін. "Партизанська іскра" налічувала 30 членів організації і 40 чол. залучила до підпільної роботи. Вони приймали по радіо зведення Радінформбюро, поширювали антифашистські листівки, здійснювали диверсії на залізниці, на лініях зв'язку, проводили агітацію серед населення Миколаївської області. В. Моргуненко

Слайд 17

Присяга члена підпільної організації "Набат", що діяла у Кременчуцькому районі Полтавської області. 1943 р. Із фондів Держархіву Полтавської області, ф.П-105, оп. 1, спр. 225, арк. 119-119 зв. Керівник підпільної комсомольсько-молодіжної групи у м. Полтава Ляля Убийвовк. Із фондів Держархіву Полтавської області, ф.П-105, оп. 1, спр. 3, арк. 66.

Слайд 18

В кінці вересня 1942 року в місті Краснодоні Ворошиловградської області створена організація «Молода гвардія». В штаб увійшли Іван Туркенич, Олег Кошовий, Іван Земнухов, Сергій Тюленін, Віктор Третьякевич. Пізніше Люба Шевцова і Уляна Громова.

Слайд 19

Готуючись до бойових дій на кінець грудня 1942 року моло- догвардійці добули різними способами 15 автоматів, 80 гвинтівок, 300 гранат, 15000 патронів, 65 кг. вибухових речовин. Зрада не дала можливості закінчити ці приготування. 15-16 квітня 1943 року було кинуто в шурф шахти 72 герої Краснодону – 11 комуністів-підпільників, 49 молодогвардійців – І. М. Громову, О.О. Дубровіна, І. О. Земнухова, С.Г. Тюленіна. Четверо було розстріляно - О.В. Кошового, Л.Г. Шевцову, В.Ф. Суботіна, Д. І. Огурцова.

Слайд 20

Радянські партизани й підпільники України внесли гідний вклад у перемогу над нацистами . Зорганізовані в 60 партизанських з’єднань, 2 тис. партизанських загонів і груп, численних підпільних організаціях, вони ні вдень, ні вночі не давали спокою фашистам. За ратні подвиги у боротьбі проти гітлерівців партизани й підпільники України одержали понад 63,5 тис. урядових нагород. 95 партизанів і підпільників України удостоєні звання Героя Радянського Союзу, а С. Ковпак і О. Федоров стали двічі Героями Радянського Союзу. Медаллю «Партизанові Вітчизняної війни» I ступеня нагороджено всього 56 883, а II ступеня — 70 992 осіб.

Слайд 21

Висновок Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни поєднував у собі боротьбу як проти нацистської окупації, так і за відновлення української держави. Радянський і націоналістичний партизанський та підпільний рухи наближали час перемоги. Однак вони залишались на різних політичних позиціях, тому радянські війська й партизани та УПА перебували в стані відкритої війни, що послаблювало рух Опору.

Слайд 22

УВІКОВІЧНЕННЯ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ Пам’ятник С.А. Ковпаку в м. Путивль Пам”ятник партизанам-ковпаківцям в Яремче Пам”ятник “Партизанська сім!”я в с. Єліне на Чернігівщині

Слайд 23

ПАМ”ЯТНИКИ ГЕРОЯМ УПА Пам'ятний знак на честь УПА в Харкові Героям буковинського куреня Чернівці Борцям за волю України в Івано-Франківську

Слайд 24

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/09/22/55820/view_print/ http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/30/44396/ http://historical-club.org.ua/druga-svitova-vijna http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_держава_(1941) http://waralbum.ru/48150 http://uateka.com/uk/article/personality/politics/629 http://uk.wikipedia.org/wiki/Медаль_«Партизанові_Вітчизняної_війни» http://www.info-works.com.ua/referats/istoria_ukraini/2164.html http://www.tour.sumy.ua/vijna.php http://nnm.ru/blogs/IrinkaSTR/roman_shuhevich/ http://cbs.at.ua/chukhevych.htm http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2418 http://russianpobeda.ucoz.ru/index/izvestnye_partizany/0-16 Історія України 10-11 класи. Наочний довідник. (О.В.Гісем, О.О. Мартинюк.-К.;Х.; Веста, 2007. -Історія України. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Розробки уроків. Харків, 2011. http://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятний_знак_УПА_(Харків) http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Young_Guard.jpg http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Young_Guard.jpg http://ukrmap.su/uk-uh11/1070.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України