X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Культурний розвиток України в умовах Незалежності

Завантажити презентацію

Культурний розвиток України в умовах Незалежності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація відкритого уроку з історії України в 11 класі вчителя історії НВО № 5 ім. С.Єфремова м.Хмельницького Томусяк С.П. 2012 рік

Слайд 2

Мета уроку: ознайомити учнів з новими тенденціями в культурному житті України; розкрити фактори національно-культурного відродження, мовного статусу республіки; оцінити активну діяльність інтелігенції, а також проаналізувати труднощі розвитку культури; розвивати вміння пояснювати, аналізувати, критично оцінювати історичні події, самостійно здобувати історичну інформацію за темою; відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитись до думок інших; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Слайд 3

План уроку:

Слайд 4

Культура - це по-перше, індикатор суспільного розвитку (відображає стан морального здоров'я суспільства, рівень економічних і політичних свобод, характеризує його духовний потенціал); по-друге, синтезатор суспільного досвіду (сягаючи корінням у традиції попередніх поколінь, органічно поєднує позитивний досвід минулого із сучасним, враховує тенденції майбутнього); по-третє, стабілізатор суспільних процесів (активізує або гальмує суспільні процеси в різних сферах життя, намагаючись забезпечити суспільну гармонію при переході до нових орієнтирів, пріоритетів, шкали цінностей); по-четверте, інтегратор суспільних сил (культура має здатність об'єднувати людей незалежно від їхньої світоглядної та ідеологічної орієнтації, національної належності в певні соціальні спільноти, а народи — у світову цивілізацію).

Слайд 5

перегляд, переосмислення та переоцінка донедавна панівних поглядів, орієнтирів, настанов поведінки; повернення традиційних цінностей національної культури, відтворення релігійних і національних форм світосприйняття; проникнення та адаптація на національному ґрунті нової системи цінностей, які характерні для духовно-куль турного життя західної цивілізації.

Слайд 6

Слайд 7

Закон України "Про освіту" (1991 р.). Програма "Освіта (Україна XXI століття"), 1993 р. Закон України "Про загальну середню освіту" (1999 р.). Постанова Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання ”(2000 р.). Освіту визнано пріоритетною сферою розвитку суспільства.

Слайд 8

доступною, гуманною, незалежною від політичних партій, незалежною від громадських та релігійних організацій.

Слайд 9

забезпечувати рівні можливості для всіх людей, мати зв'язок з національною культурою і традиціями, відповідати світовому рівневі.

Слайд 10

Слайд 11

Основні тенденції розвитку освіти Позитивні Негативні • поступове утвердження у сфері освіти української мови; • демократизація навчального процесу; • зв'язок освіти з національною історією, культурою і традиціями; • поява навчальних закладів різних видів і форм власності; • орієнтація реформ в освіті на європейські зразки з урахуванням національної специфіки. • обмеженість державного фінансування освітніх закладів ; • недостатня матеріально-технічна база; • падіння соціального престижу педагогічної діяльності і як наслідок загострення кадрової проблеми ; • помилки в проведенні реформ .

Слайд 12

План уроку:

Слайд 13

План уроку:

Слайд 14

Слайд 15

Відродження релігійного життя, виникнення значної кількості релігійних общин. Реставрація та відновлення функціонування давніх, спорудження нових храмів. Збільшення набору до духовних закладів освіти

Слайд 16

Ознаки сучасного розвитку релігії в Україні 1. Помітне зростання релігійного чинника в суспільному житті. 2. Посилення релігійності населення. 3. Швидке збільшення кількості релігійних громад. 4. Поліконфесійність, розширення спектра конфесій,напрямів і тлумачень. 5. Глибокий розкол у православ’ї. 6. Політизація релігійної сфери, між церковні конфлікти. 7. Територіальна нерівномірність поширення релігійних організацій. 8. Відродження та активізація діяльності церков національних меншин. 9. Поява в релігійному спектрі країни значної кількості нетрадиційних культів.

Слайд 17

Проблема у релігійній сфері в сучасній Україні 1. Глибокий розкол у православ’ї: 2. Політизація в релігійній сфері, перш за все виникнення партій: Українська християнсько-демократична партія (1990р), Українська християнська партія жінок (1991р). 3. Конфлікт між православними та греко-католиками,та всередині православної конфесії, причини: поділ сфер впливу, боротьба за лідерство, майно, культові приміщення. 4. Велика кількість релігійних течій :баптисти, католицизм, протестанти.

Слайд 18

Суперечливі і неоднозначні процеси в культурній сфері сучасної України Висновки Позитивні риси Негативні риси • ПОДОЛАННЯ САМОІЗОЛЬОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ • ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ НАРОДУ • РОЗКРІПАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ • ВІДНОВЛЕННЯ І ПОШИРЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ • ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОГМАТІВ ТА СТЕРЕОТИПІВ РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ • ПОЯВА НОВИХ ЖАНРІВ, ТИПІВ, НАПРЯМКІВ МИСТЕЦТВА І ЗАГАЛОМ КУЛЬТУРИ • «ПОВЕРНЕННЯ» ЕМІГРАНТСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА БАТЬКІВЩИНУ, ЗВ'ЯЗОК ІЗ ДІАСПОРОЮ • НЕОБДУМАНЕ РУЙНУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ • ЗАЛЕЖНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ВІД ПРИМХІВ РИНКУ, КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ • ЗГОРТАННЯ ДО МІНІМУМУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ • ЗВУЖЕННЯ ПОЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ КУЛЬТУРИ • ПОШИРЕННЯ І ЗАСИЛЛЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ • КРИМІНАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ • АГРЕСИВНІСТЬ ДЕЯКИХ РЕЛІГІЙНИХ СЕКТ • ПОЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ

Слайд 19

Тенденції розвитку позитивні негативні

Слайд 20

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України