X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Призначення й використання основних функцій табличного процесора

Завантажити презентацію

Призначення й використання основних функцій табличного процесора

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НВК "Школа-гімназія "Сихівська" Функції в Microsoft Excel

Слайд 2

Запис функцій Функції в Microsoft Excel призначені для автоматизації обчислень Використати функцію можна тільки у формулі Після імені функції у круглих дужках вказують значення її аргументів: ім’я функції(аргументи)

Слайд 3

Аргументи функції Аргументами функції можуть бути константи, адреси, діапазони, інші функції та вирази. Якщо функція має кілька аргументів, їх розділяють символом «;». Наприклад, функція POWER(A1;B1) обчислює результат піднесення числа з клітинки A1 до степеня, записаного у клітинці B1

Слайд 4

Бібліотека функцій

Слайд 5

Категорії функцій Назва категорії Призначення Фінансові Обчислення фінансових показників, що використовуються в інвестиційній та банківській сфері Дата і час Обробка дат і значень часу Математичні Функції, що використовуються в математиці Статистичні Обчислення статистичних показників для наборів значень Посилання та масиви Створення та обробка адрес клітинок і діапазонів Робота з базою даних Реалізація деяких простих засобів вибирання даних із тих, які використовуються в системах керування базами даних Текстові Обробка текстових рядків Логічні Обробка логічних виразів, які мають значення «істина» або «хибність» Інформаційні Визначення типу й формату даних, а також наявності помилок у клітинках і їхнього типу

Слайд 6

Мова В українській версії Microsoft Excel 2003 назви функцій такі самі, як і в англійській версії, тобто основані на англійських словах, Більшість назв функцій у російській версії перекладені російською

Слайд 7

Математичні функції SIN(число) — sin x; COS(число) — cos x; TAN(число) — tg x ; ASIN(число) — arcsin x; ACOS(число) — arccos x; ATAN(число) — arctg x ; ABS(число) — ; EXP(число) — ex; LN(число) — ln x; LOG(число;основа) — логарифм заданого числа за заданою основою; RND() — випадкове число, яке більше нуля або дорівнює йому та менше одиниці; ROUND(число;кількість_розрядів) (рос. ОКРУГЛ) — округлення числа до заданої кількості десяткових розрядів; MOD(число;дільник) (рос. ОСТАТ) — остача від ділення числа на дільник; SUM(число1;число2;...) (рос. СУММ) — підсумовує набір чисел; PRODUCT(число1;число2;...) (рос. ПРОИЗВЕД) — повертає добуток чисел.

Слайд 8

Статистичні функції MAX(число1;число2;...) (рос. МАКС) — повертає максимальне значення з набору чисел або діапазону; MIN(число1;число2;...) (рос. МИН) — повертає мінімальне значення з набору чисел або діапазону; AVERAGE(число1;число2;...) (рос. СРЗНАЧ) — повертає середнє арифметичне, обчислене за діапазоном значень або набором чисел; COUNTIF(діапазон;критерій) (рос. СЧЕТЕСЛИ) — обчислює кількість непорожніх клітинок у діапазоні, значення яких дорівнює другому аргументу.

Слайд 9

Логічні функції OR(a,b) (рос. ИЛИ) — повертає значення a АБО b; AND(a,b) (рос. И) — повертає значення a І b; NOT(a) (рос. НЕ) — повертає значення, протилежне значенню a ; IF(лог_вираз;значення_якщо_істина;значення_якщо_хибність) (рос. ЕСЛИ).

Слайд 10

Інформаційні функції ISBLANK(посилання) (рос. ЕПУСТО) — повертає TRUE, якщо посилання вказує на порожню клітинку, і FALSE в інших випадках; ISERROR(значення) (рос. ЕОШИБКА) — повертає TRUE, якщо значення є помилкою, і FALSE в інших випадках; ISNUMBER(значення) (рос. ЕЧИСЛО) — повертає TRUE, якщо значення є числом, і FALSE в інших випадках; TYPE(значення) (рос. ТИП) — визначає тип даних указаного значення: число = 1, текст = 2, логічне значення = 4, помилка = 16, набір значень = 64.

Слайд 11

Текстові функції CONCATENATE(текст1;текст2;....) (рос. СЦЕПИТЬ) — з’єднує кілька текстових рядків в один; FIND(шуканий_текст;текст_перегляду;поч_позиція) (рос. НАЙТИ) — повертає позицію, з якої починається перше входження шуканого тексту в текст перегляду, починаючи із вказаної позиції; LEFT(текст;кількість_знаків) (рос. ЛЕВСИМВ) — повертає задану кількість символів з початку тексту; LEN(текст) (рос. ДЛСТР) — повертає кількість символів у тексті; MID(текст;поч_позиція;кількість_знаків) (рос. ПСТР) — повертає задану кількість знаків з тексту, починаючи із вказаної позиції; REPLACE(старий_текст;поч_позиція;кількість_знаків;новий_текст) (рос. ЗАМЕНИТЬ) — замінює задану кількість символів рядка; RIGHT(текст;кількість_знаків) (рос. ПРАВСИМВ) — повертає вказане число символів з кінця тексту.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика