X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Принципи створення та киристання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки

Завантажити презентацію

Принципи створення та киристання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Принципи створення та використання електронних посібників на заняттях інформатики та комп’ютерної техніки План виступу: 1. Вступ. 2. Електронні посібники, як сучасна технологія в освіті 3. Загальні вимоги до розробки електронного посібника 4. Етапи створення навчальних електронних посібників 5. Інструментальні засоби створення електронного посібника 6. Переваги та недоліки використання електронних посібників в навчальному процесі 7. Форми роботи при використанні електронних посібників та інших комп’ютерних технологій 8. Висновки

Слайд 2

Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті  засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять. К.Ушинський

Слайд 3

Інформаційні технології, які використовуються в навчальному процесі Електронні бібліотеки Гібридні бібліотеки Електронні посібники Довідково-пошукові системи Internet Віртуальні лабораторії Мультимедійні презентації Інтерактивні тести

Слайд 4

Функції, які має поєднувати електронний посібник підручник викладач довідково-інформаційний посібник консультант тренажер контролююючий засіб

Слайд 5

Системний підхід Використання системного підходу до розробки електронних навчальних посібників дозволяє зробити серйозний крок на шляху переходу від пізнавальної до прагматичної моделі освіти і сприяє рішенню проблем створення посібників нового покоління, що дають можливість: збільшити кількість користувачів, підвищити наочність представлення матеріалу, використовувати електронний посібник тривалий час, звести до мінімуму витрати на пошук і підбір літератури, здійснювати контроль отриманих знань.

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

№ покоління Роки, століття Елементна база ЕОМ Основні характеристики ЕОМ Перше покоління Кінець 40-х – початок 50-х років ХХ століття -Вакуумні електронні лампи. -Комп’ютерні програми потрібно було писати в машинних кодах. -Як носії інформації використовувалися перфострічки, перфокарти. -Дуже великі габарити машин (важила така машина десятки тонн). - Невелика швидкодія – декілька тисяч операцій за секунду. -Велика енергоємність. -Трудомісткість програмування. Друге покоління Кінець 50-х – початок 60-х років ХХ століття -Напівпровідникові елементи (транзистори, діоди). -З’явилися мови програмування високого рівня та програмне забезпечення. - Як носії інформаціїі застосовувалися магнітні стрічки. -Користувач працював безпосередньо за пультом керування. - Розміри комп’ютера зменшилися. - Споживання електроенергії зменшилося. - Швидкодія машин досягла сотень тисяч операцій за секунду. - Збільшилася ємність запам’ятовуючих пристроїв. Третє покоління Кінець 60-х – початок 80-х років ХХ століття -Інтегровані пристрої (інтегральні мікросхеми, чіпи). -Використовувалися термінали (клавіатура, дисплей). -Магнітні носії інформації витіснили паперові. -Розвинулось програмне забезпечення. -Швидкодія зросла до кількох мільйонів операцій за секунду. -Складати програми стало можливим простим користувачам, а не тільки спеціалістам-електронщи-кам завдяки мовам програмування високого рівня. Четверте покоління 80-ті роки ХХ століття -Великі інтегральні схеми. -Розробка однокристальних процесорів (мікро-процесорів). -Поява персональних комп’ютерів. -Перший 4-розрядний мікропроцесор містив 2250 транзисторів і виконував 60 тис. операцій за секунду. - Пізніше збільшилась швидкодія до мільярда операцій за секунду. -Збільшилась ємність оперативної памяті. -Поліпшилась зручність у користуванні. -Крім ПК, використовувалися також обчислювальні машини-мейнфрейми для виконання складних робіт. П’яте покоління 90-ті роки ХХ століття -Надвеликі інтегральні схеми. -Розробка багатопроцесорних систем. -Комп’ютери-сервери, периферійна техніка. -Операційні системи з графічним інтерфейсом. -Швидкодія від 1млрд. до 1 трильйона операцій за секунду. -Комп’ютери були з’єднані в мережі. -Прикладні програми використовуються в різних сферах.

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

методичні рекомендації з вивчення курсу; теоретичний матеріал; практикум для вироблення умінь і навичок застосування теоретичних знань із прикладами виконання завдань і аналізом найчастіше вживаних помилок; віртуальний лабораторний практикум; довідковий матеріал; глосарій; систему тестування і контролю знань.

Слайд 13

Попередній етап: Вибір навчального курсу Визначення рівня загальної підготовки та рівня комп’ютерних знань Написання тексту навчального курсу Підбір ілюстративного і довідкового матеріалу Створення ескізів інтерфейсу Написання сценарію програми та окремих блоків Різні варіанти представлення навчального матеріалу

Слайд 14

Рекомендації для підготовчої роботи по створенню електронного посібника Створити електронну версію в текстовому редакторі: Інструментальні засоби Формульний редактор Вставка зображень Структурування матеріалу Гіпертекстові посилання Збереження тексту в HTML-форматі

Слайд 15

Слайд 16

Основний етап зміст курсу форма представлення матеріалу: - гарнітура шрифту, - графічні зображення, - апаратні засоби Безпосередня робота зі створення навчального курсу:

Слайд 17

Завершальний етап Тестування навчального курсу Доопрацювання електронного посібника Реєстрація мультимедіа-курсу як інтелектуальної власності Тиражування Супровід курсу Дотримання Закону про електронні документи та електронний документообіг

Слайд 18

Інструментальні засоби створення електронного посібника Використання Web-броузерів Мова розмітки гіпертексту HTML HTML-конвертери Текстові редактори Блокнот, NotePad, WordPad Графічні редактори FrameMaker Web Publisher HTML-редактори ( наприклад, FrontPage)

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Максимальний зв’язок з робочою програмою викладача Швидкість оновлення Ефективність проведення контролю Підвищення наочності Покращення продуктивності заняття Міжпредметні зв’язки Логічність подання матеріалу Нижча вартість, ніж підручника Дистанційне навчання

Слайд 22

Вивчення (або повторення) теми заняття Застосування мультимедійних засобів (презентацій) Використання Internet для науково-дослідних завдань і гурткової роботи Проведення опитувань, тестувань, тематичного оцінювання Самостійна робота студентів

Слайд 23

В и с н о в к и Електронні посібники є складними програмними продуктами Електронний посібник розробляється як відкрита система Ефективність використання ЕП в учбовому процесі Основа електронної бібліотеки коледжу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика