X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття інформації та способи її подання

Завантажити презентацію

Поняття інформації та способи її подання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Поняття інформації та способи її подання

Слайд 2

Ознайомитися з поняттям інформації, даних, інформаційного повідомлення, видами повідомлень, способами подання повідомлень, способами оцінювання кількості інформації, одиницями вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт; Сформувати поняття про інформаційні процеси та їх види, поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини; Засвоїти правила техніки безпеки в кабінеті інформатики

Слайд 3

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Поняття про інформацію, її носії та способи подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Способи подання й кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання обсягу даних . Одиниці вимірювання кількості інформації. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, подання, обробка і передавання інформації.

Слайд 4

Інформатика Термін інформатика виник на початку1960-х років у Франції і використовувався для позначення різних автоматизованих процесів. Сам термін походить від двох французьких слів information - інформація та automatique – автоматика.

Слайд 5

Інформатика – це наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, пошуку, зберігання, опрацювання, передавання та використання в різних галузях діяльності людини.

Слайд 6

Інформація Інформація – це дані та відомості, представлені в різних формах . Для забезпечення тривалого зберігання інформації в компактній формі використовують носії. Носій – матеріальний об'єкт, на якому зберігається повідомлення.

Слайд 7

Слайд 8

Повідомлення та сигнали Інформація існує у вигляді повідомлень. Повідомлення передаються за допомогою сигналів. Слово сигнал має спільний корінь з sign, що в перекладі означає “знак, символ”. Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела, приймача і каналу зв'язку між джерелом і приймачем.

Слайд 9

Джерело повідомлення Приймач повідомлення Інформаційне повідомлення канал зв'язку

Слайд 10

Види повідомлень

Слайд 11

Способи подання й кодування повідомлень Мова – знакова система для подання та обміну повідомленнями. Кодування – процес перетворення за певними правилами одного набору даних на інший зі збереженням змісту інформації. Алфавіт – скінчений впорядкований набір символів довільної природи, за допомогою яких подають (кодуються) повідомлення.

Слайд 12

Двійкове кодування Для опрацювання даних за допомогою комп'ютера використовують двійкове кодування, в якому використовують двійковий алфавіт, що складається з двох символів {0, 1}. Набір даних, що отримується за певними правилами в результаті двійкового кодування, називається двійковим кодом.

Слайд 13

Одиниці вимірювання інформації Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт. Однорозрядний двійковий код, який може набувати значення 0 або 1, називається бітом. Це найменша порція інформації. Байт – восьмирозрядний двійковий код (набір з 8 нулів та одиниць, тобто 8 бітів), за допомогою якого можна закодувати один символ (літеру). Наприклад, 10110100 чи 00101110 1 байт = 23 = 8 бітів

Слайд 14

Одиниці вимірювання інформації 1 Кбайт (кілобайт)=210 байти=1024 байти 1 Мбайт (мегабайт)=210 кілобайти=1024 Кбайти 1 Гбайт (гігабайт)=210 мегабайти=1024 Мбайти 1 Тбайт (терабайт)=210 гігабайти=1024 Гбайти 1 Пбайт (петабайт)=210 терабайти=1024 Тбайти

Слайд 15

Система числення Система числення – система запису чисел за допомогою певного набору знаків. Для запису числа у двійковій СЧ використовується представлення цього числа за допомогою степенів n числа 2. 2510=16+8+1=24+23+20=1*24+1*23+0*22+0*21+1*20=110012

Слайд 16

Система числення

Слайд 17

Інформаційні процеси Процес – певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Інформаційні процеси – це сукупність послідовних дій, які виконують з інформацією для отримання якогось результату.

Слайд 18

Інформаційні процеси

Слайд 19

Виконайте завдання Переведіть число 5610 у двійкову СЧ. Переведіть число 11011102 у десяткову СЧ. Вкажіть, у яких видах представлено інформацію: Стаття в газеті Музичний диск Інформаційний випуск новин Виставка картин Відеокасета Медичний довідник Лист.

Слайд 20

Заповніть таблицю

Слайд 21

Дайте відповідь на питання До яких інформаційних процесів належать наступні приклади: Записи в щоденнику Археологічні розкопки Телефонна розмова Читання енциклопедії Розв'язування задачі Радіопередача

Слайд 22

Завдання додому 1. Опрацювати § 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.6. 2. Підготувати повідомлення на тему: “ Новини зі світу комп'ютерної техніки ”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика