X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Облік основних засобів

Завантажити презентацію

Облік основних засобів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Удосконалення власного мовлення

Слайд 2

Що таке мова , мовлення. Основні поняття “культура мови” та “культура мовлення”. Ознаки культури мови та мовлення. Методи та шляхи удосконалення мовленнєвої компетенції . План

Слайд 3

Слайд 4

Мо ва — система звукових і графічних знаків , що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування . Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Мо вна но рма — сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми — унормованість, обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність.

Слайд 5

НАЗВА НОРМ ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 1.Орфоепічні нормиправильноївимови 2.Акцентуаційні нормиправильногонаголошування 3.Морфологічні нормиправильноговживаннявідмінковихзакінчень,родів, чисел,ступенівпорівнянняіграматичнихформ 4. Лексичні нормиправильногослововживання 5.Синтаксичні нормиправильноїпобудовиреченьісловосполучень,уживанняприйменників,сполучників 6. Стилістичні нормиправильноговідборумовнихзасобівзалежновідмети ісферимовлення 7. Графічні нормипередаваннязвуківізвукосполученьнаписьмі 8. Орфографічні норминаписанняслів 9. Пунктуаційні нормивживаннярозділовихзнаків

Слайд 6

Культу ра мо ви — рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Наука про культуру мови — окрема галузь мовознавства, яка, використовуючи дані історії літературної мови, граматики,лексикології, стилістики, словотвору, виробляє наукові критерії в оцінці мовних явищ. Мо влення — це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Слайд 7

Слайд 8

Основні причини недостатнього рівня культури мовлення: 1. Більшість сучасних учнів мало читає, у тому числі художніх текстів; окремі мовці не володіють навичками швидкого і осмисленого читання, у них слабо розвинені почуття естетичного задоволення від спілкування з книжкою. 2. Вік технократії виробив у багатьох людей байдужість до гуманітарних наук, зокрема до мови як предмета шкільної програми.

Слайд 9

3. Відсутність в окремих людей навичок користування довідковою літературою (словниками, довідниками та ін.). 4. Одним із найефективніших засобів формування загальнонародної мовленнєвої культури є добрий зразок. Це не тільки твір класика, сучасного майстра художнього слова, а й передусім мова батьків - у сім'ї, вихователя - у дитячому садку, вчителя - у школі. 5. Недопустимість «модних віянь» у мовленнєвій практиці суспільства ще не означає цілковитої відсутності таких віянь, отже, і можливості потрапити під їх вплив окремих мовців.

Слайд 10

Шляхи удосконалення  мовлення: - шанувати мову, якою спілкуємося, і людей, з якими спілкуємося; - багато читати - творів різних стилів; - незалежно від сфери своєї діяльності стежити за змінами норм, які фіксуються у нових виданнях словників, правописних збірниках та ін.; - критично і творчо ставитися до написаного і промовленого слова, звіряючи його з усталеними нормами і з практикою визнаного зразка; - не захоплюватися «модними» тенденціями, які властиві окремим виданням, деяким авторам або соціальним чи професійним групам людей.

Слайд 11

 Українська мова, —  Знає цілий світ, —  Як трава шовкова,  Мов калини цвіт.  Не соромся, доню,  Нею говорить.  Від Карпат до Дону  Мова ця дзвенить.  Не соромся, сину,  Мовонька твоя,  Як під небом синім  Пісня солов’я.  Українська мова -  То великий дар.  Мовою твоєю  Створений «Кобзар».

Слайд 12

Спілкуйтесь українською! Презентацію підготувала студентка ІІ-А бух. Вітюк Тетяна Миколаївна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика