X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
крим право

Завантажити презентацію

крим право

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Норми права Виконав курсант 1-го курсу Балтабаєв Р.М.

Слайд 2

Поняття норми права Термін «норма» походить від лат. norma (загальне правило, зразок). При цьому більш розповсюдженим у латинській мові було розуміння норми як мірила, на що вказують похідні терміни: normalis (прямий), normaliter (по прямій лінії), normo (відміряти). Сьогодні норма сприймається насамперед як правило поведінки загального характеру. Воно, у свою чергу, може мати різний зміст. Правила можуть бути поділені на два різновиди: нормативні твердження, які встановлюють дозволи та вимоги на кшталт правил гри у шахи («білі повинні ходити першими»), та імперативи або інструкції, котрі містять відповідні веління безумовного характеру («рух на червоне світло світлофору заборонено»).

Слайд 3

Норма права - це закріплене обов’язкове правило поведінки загального характеру, що визначає зразок належної чи дозволеної поведінки або наслідки його порушення, ефективна дія якого забезпечується державою.

Слайд 4

Норма права – це загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки, визнане державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу.

Слайд 5

Загальні ознаки норми права а) це правила поведінки, які регулюють суспільні відносини та впорядковують соціальні зв’язки, визначаючи її межі за допомогою критеріїв «дозволено» та «не дозволено»; б) норми зумовлені суспільними інтересами та рівнем соціально-економічного та культурного розвитку; в) вони є результатом людської діяльності, створюються та реалізуються завдяки волі та свідомості,

Слайд 6

г) соціальні норми мають загальний характер, який виявляється в тому, що їх вимоги поширюються на невизначене коло осіб та на невизначену кількість випадків. При цьому вони є не персоніфікованими (адресати їх звернення не називаються поіменно) та невичерпними (мають необмежений термін дії та не втрачають своєї сили після реалізації); ґ) норми є типовими зразками поведінки, що набули визнання в суспільстві, а також склалися внаслідок їх неодноразового, одноманітного повторення; д) вони спрямовані на забезпечення стабільності й порядку в суспільстві, передбачуваної поведінки учасників суспільних відносин.

Слайд 7

Специфічними ознаками норм права: а) вони є первинними, вихідними складовими права, «цеглинками», з яких побудована його система. Водночас правові норми самі мають особливу структуру, однак детальніше про неї йтиметься нижче; б) правові норми регулюють суспільні відносини, які є найбільш значущими для існування та функціонування соціуму. Відносини, які підлягають правовій регламентації, мають відповідати певним критеріям: - бути значущими; - піддаватися контролю, оскільки право регламентує тільки зовнішні відносини людей або обмежує їх зовнішню свободу; - потребувати впливу держави шляхом закріплення прав і обов’язків їх учасників, а також встановлення юридичних санкцій;

Слайд 8

в) правові норми закріплюють зразок правомірної поведінки особи та визначають наслідки його порушення. Норма може містити не лише модель правомірної поведінки, а й закріплювати ознаки неправомірних діянь (дій чи бездіяльності) у вигляді складів правопорушень; г) вони мають офіційний характер, ухвалюються уповноваженими на це державними органами; ґ) їх обов’язковість підтримується можливістю застосування державно-правового примусу як засобу гарантування їх виконання; д) вони мають специфічні джерела свого закріплення, що є офіційно визнаними державою. Норма права має набути формального вираження у відповідному документі.

Слайд 9

Класична – є безпосереднім і самостійним регулятором суспільних відносин. Спеціалізована - приписи нетипового характеру, що не мають властивостей та ознак притаманних класичній моделі норми права.

Слайд 10

За функціями Регулятивні – здійснюють правове регулювання суспільних відносин шляхом наділення їх учасників правами і покладанням на них юридичних обов’язків Охоронні - здійснюють правове регулювання суспільних відносин шляхом встановлення складів правопорушень і закріплення санкцій

Слайд 11

За предметом правового регулювання конституційні трудові кримінальні цивільні екологічні адміністративні

Слайд 12

За характером впливу на особу Заохочувальні — норми, що встановлюють заходи заохочення поведінки, яка схвалюється суспільством. Рекомендаційні — норми, що встановлюють варіанти бажаної для суспільства поведінки суб'єктів.

Слайд 13

Норми права по субординації в правовому регулюванні Норма матеріального права — норма, що є первинним регулятором суспільних відносин: містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по суті. Норма процесуального права — норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: встановлює послідовність процедур вирішення справи по суті.

Слайд 14

Гіпотеза Саме гіпотеза містить юридичні факти, з якими пов’язується виникнення, зміна або припинення правових відносин. Таким чином, необхідною умовою реалізації суб’єктом своїх прав і обов’язків є комплекс життєвих обставин, які роблять норму обумовленою різноманітними випадками реального життя. У зв’язку з цим гіпотеза включає адресата й умови застосування норми, тобто обставини часу, місця, обстановки, способу, засобів здійснення поведінки.

Слайд 15

Санкція — це частина норми права, яка містить вказівки щодо юридичних наслідків порушення правила, зафіксованого в диспозиції. Мета санкції — створення несприятливих наслідків для правопорушника.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика