X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформатика та інформація

Завантажити презентацію

Інформатика та інформація

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформація та інформаційні процеси Заняття 2 Інформатика та інформація

Слайд 2

Питання, що розглядаються у презентації Зрозумілість інформації Інформація, що не має вказаних властивостей Властивість невичерпаності інформації Передача інформації Джерело інформації Канали передачі інформації Приймачі інформації Приклади передачі інформації Наука інформатика Поняття інформації Повідомлення Фіксація та передача повідомлення Накопичення та розповсюдження інформації Властивості інформації Вірогідність інформації Повнота інформації Цінність інформації Exit

Слайд 3

Зведений слайд (прод.) Приймачі інформації Приклади передачі інформації: Питання для самоконтролю: Exit

Слайд 4

Наука інформатика Інформатика - динамічна наука, що інтенсивно розвивається та суттєво впливає на розвиток інших наук і технологій. Інформатика - це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби одержання, зберігання, обробки, передачі, опрацювання, використання, захисту інформації та управління інформаційними процесами. Інформатика (інформаційна автоматика) сформувалась як наука завдяки розвитку комп'ютерної техніки. Головна функція інформатики полягає у розробці методів і засобів перетворення інформації. Основними завданнями інформатики є: дослідження інформаційних процесів; розробка нових інформаційних технологій; створення апаратно-програмного забезпечення. Exit

Слайд 5

Поняття інформації Поняття «інформація» в інформатиці є одним із основних (як, наприклад, «пряма» в геометрії, «число» в арифметиці тощо). Тому дати йому точне означення неможливо, його можна лише пояснити або описати. Інформація - це відомості про об'єкти навколишнього світу, які сприймаються людиною, твариною, рослинним світом або спеціальними пристроями і підвищують їх рівень інформованості. Exit

Слайд 6

Повідомлення Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення бувають усними, письмовими, у вигляді малюнків, жестами, спеціальними знаками (азбука Морзе, світлові сигнали і прапорці) та багато іншого. За допомогою повідомлень проводиться обмін інформацією між людьми, між людьми і машинами, між машинами; обмін сигналами у тваринному і рослинному світі, від клітини до клітини, від організму до організму тощо. Повідомлення – це спосіб передачі інформації. Exit

Слайд 7

Фіксація та передача повідомлення Повідомлення можуть фіксуватися у вигляді малюнка або тексту на скелі, папірусі, пергаменті. З виникненням писемності повідомлення стали передаватися у вигляді письма і друкованих текстів: газет, журналів, книг. Для передачі повідомлень почали використовувати телефон і радіо. Exit

Слайд 8

Накопичення та розповсюдження інформації Різноманітну інформацію люди (і машини) збирають, обробляють, зберігають і передають іншим людям (і машинам) для використання. Таким чином здійснюються основні процеси накопичення, обробки і розповсюдження інформації. З розвитком цивілізації до відомостей про природу додалася інформація про створені машини, апарати, прилади, технологічні процеси, наукові відкриття... Написані романи, повісті, вірші. Створені картини, скульптури, архітектурні ансамблі... Винайдено кіно і телебачення, телефакс і супутниковий зв'язок... Приклади інформації: класний журнал містить інформацію про учнів (прізвища, імена, по батькові, дату народження, адресу, дані про успішність тощо); телевізор передає інформацію про новини у політичному і громадському житті нашої країни і за кордоном; супутник автоматично збирає і передає на Землю інформацію про стан атмосфери і космічного простору. Exit

Слайд 9

Властивості інформації Інформація має різні властивості, кожна наукова дисципліна розглядає ті її властивості, які їй найбільше важливі. З точку зору інформатики більш важливими вважаються вірогідність, повнота, цінність, зрозумілість інформації. Властивості інформації: вірогідність (правдивість), повнота, цінність (актуальність, своєчасність), зрозумілість. Exit

Слайд 10

Вірогідність інформації Вірогідність інформації - інформація з такою властивістю правдива, відповідає істинному стану речей, надає відомості про подію, яка мала місце або може відбутися. «Сьогодні буде дощ», «Вчора я їв вареники», «На канікулах поїду до Києва» - це приклади вірогідної інформації. Exit

Слайд 11

Повнота інформації Повнота інформації - інформація з такою властивістю надає об'єм відомостей про предмет обговорення, достатній для прийняття правильного рішення. «На обід були: борщ, котлети і компот», «Я живу в Україні, у місті Конотопі Сумської області, на вулиці Вишневій, будинок 27, квартира 93» - це приклади повної інформації. Exit

Слайд 12

Цінність інформації Цінність інформації - інформацію з такою властивістю можна використати, тому що вона надходить вчасно, коли в ній є потреба. її називають ще актуальністю або своєчасністю. «Поїзд до Києва відходить через 15 хвилин» - це приклад цінної (своєчасної) інформації. Exit

Слайд 13

Зрозумілість інформації Зрозумілість інформації - інформація з такою властивістю зрозуміла і завдяки цьому може бути використана. Попередні приклади інформації мають властивість ясності. Але не завжди так буває. Наприклад, дворічній дитині буде незрозумілою правдива і повна інформація: «Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів». Exit

Слайд 14

Інформація, що не має вказаних властивостей Відсутність однієї з вказаних раніше властивостей робить інформацію некорисною і навіть шкідливою. Наприклад: «Завтра о шостій годині ранку настане кінець світу» - інформація має властивості ясності, своєчасності, повноти. Відсутня тільки вірогідність. Можна уявити, якої біди може наробити така «інформація»! Exit

Слайд 15

Властивість невичерпаності інформації Інформація має цікаву особливість - нею можна ділитися з ким завгодно і скільки завгодно разів, а її не стає менше. Якщо попередні властивості залежать від того, хто створює інформацію, тобто вони є суб'єтивними, то властивість невичерпаності об'єктивна і не залежить не від кого. Насправді, якщо ви мали, скажімо, яблуко, і пригостили їм свого товариша, то після цього він має яблуко, а ви вже не маєте. З інформацією справа інша: якщо ви володієте якоюсь інформацією і передаєте її комусь, ви не позбавляєтеся її. Exit

Слайд 16

Передача інформації Інформаційні процеси відбуваються при передачі інформації від джерела до приймача за допомогою каналу передачі, Схема передачі інформації (у загальному вигляді): Джерело інформації Канал передачі інформації Приймач інформації Exit

Слайд 17

Джерело інформації Джерелом інформації можуть бути природні об'єкти (планети, зірки, люди, тварини, рослини, поля, луки, ліси, гори...), книжки, газети, журнали, малюнки, наукові експерименти, конструкторські розробки, випробовування нових матеріалів і приладів тощо. Exit

Слайд 18

Канали передачі інформації Каналами передачі можуть бути світлові, звукові, електричні сигнали та електромагнітні хвилі тощо. Для передачі інформації на значні відстані використовують технічні досягнення: телефон, телетайп (передача текстів), телефакс (передача зображень документів), модем (передача комп'ютерних сигналів). Exit

Слайд 19

Приймачі інформації Приймачами (споживачами) інформації можуть бути люди, тварини, рослини, різного роду знаряддя, прилади і машини. Exit

Слайд 20

Приклади передачі інформації: гучномовець (джерело) через звукові хвилі (канал передачі) розповідає останні вісті слухачам (приймачам); на магнітофоні з касети-джерела переписується музика на касету-приймач по електромагнітному каналу передачі. Exit

Слайд 21

Питання для самоконтролю: 1. Що таке інформатика? 2. Яка головна функція інформатики? 3. Що розуміється під терміном «інформація»? 4. Що розуміється під терміном "повідомлення"? 5. Які основні процеси виконуються з інформацією? 6. Які властивості повинна мати інформація? 7. Яку інформацію можна назвати вірогідною? 8. Яку інформацію можна назвати повною? 9.Яку інформацію можна назвати цінною? 10. Яку інформацію можна назвати зрозумілою? 11. Що означає невичерпаність інформації? 12. Які об'єкти беруть участь у передачі інформації? 13. Що може бути джерелом інформації? 14. Які засоби служать каналами передачі інформації? 15. Що може бути приймачем інформації? Exit

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика