X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформатика на уроці: методологія та дидактика уроків з використанням комп`ютерів.

Завантажити презентацію

Інформатика на уроці: методологія та дидактика уроків з використанням комп`ютерів.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформатика на уроці: методологія та дидактика уроків з використанням комп`ютерів.

Слайд 2

Комп'ютер повинен сприяти активному залученню учнів до навчального процесу, розумінню та засвоєнню учнями навчального матеріалу, підтримувати інтерес до пізнавальної діяльності.

Слайд 3

Основні завдання використання комп'ютера в навчальному процесі забезпечення індивідуалізації навчального процесу; підвищення наочності навчального процесу; пошук потрібної інформації; розвиток інформаційної культури учнів; підвищення ефективності задач, що вирішуються.

Слайд 4

Основні прийоми організації навчальної діяльності засобами комп'ютера регулювання пізнавальної активності учнів; взаємозв'язок та співробітництво вчителя та учнів; керування навчальною діяльністю.

Слайд 5

Використання комп`ютерно орієнтованих засобів навчання на уроках з різних базових дисциплин 1) Універсальне ППЗ , яке можна використовувати на уроці з будь- якого предмета: - Програма генерації та проведення тестів; - Програма розробки презентацій Microsoft Power Point (може бути використистана для узагальнювання уроків, уроків підготовки до тематичної атестації тощо); - Програма створення кросвордів 2) Повний шкільний курс з предметів ( програми, дані яких можна використати в підготовці до звичайних уроків); 3) Спеціальне ППЗ

Слайд 6

Навчальні комп`ютерні програми

Слайд 7

Навчальні комп`ютерні програми

Слайд 8

Навчальні комп`ютерні програми

Слайд 9

Навчальні комп`ютерні програми

Слайд 10

Мультимедійні засоби Важливою умовою активізації роботи під час узагальнення матеріалу та повторення є внесення в нього елементів нового. Ця загальнопедагогічна вимога має пряме відношення до використання мультимедійних засобів навчання. Важливість їх застосування саме й полягає в тому, що вони вносять в урок "цікаву новизну", яка за своїм змістом і формою викладу дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також по-новому його з'ясувати, викликати в учнів нові образи, уточнити нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.

Слайд 11

Internet –технології у школі. Web - ресурси загальноосвітніх шкіл України. Серед існуючих сайтів середніх загальноосвітніх шкіл України можливо виділити три типи Web – сторінок: І тип - орієнтовані загалом на учнів і вчителів даної школи Характеризується наявністю форумів , розкладів занять , інформації про успішність учнів , психологічної служби , шкільної газети ; ІІ тип - орієнтовані на сторонніх відвідувачів та випускників Надання методичних матеріалів, інформації про самоврядування, новин, а також інформації про випускників школи ; ІІІ тип - сторінки у вигляді "візитних карток". Такі Web-сторінки відрізняються від наведених вище відсутністю вкладених сторінок та невеликим обсягом наведеної інформації. Як правило, це поштова та електронна адреси, загальна інформація про керівний склад та профіль навчального закладу. Деякі з них містять фотографічні зображення будівлі школи та її емблему.

Слайд 12

Програми тестування Перевірка знань та вмінь учнів, оцінювання їх досягнень є невід'ємною частиною процесу навчання. Порівняльний аналіз різних форм контролю та оцінки знань та вмінь показує, що найбільш повно критеріям якості при визначенні рівня знань відповідає тестування, а враховуючи необхідність оперативного тестування та обробки даних, значить і комп'ютерне тестування.

Слайд 13

Структура системи Тестування та оцінювання Створення тестів Адміністрування ADSoft Tester

Слайд 14

Класифікація інформаційних ресурсів Internet навчального призначення за типом комунікації

Слайд 15

Дистанційна освіта в Україні Дистанційна освіта- форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується в основному за технологіями дистанційного навчання. Характерні риси дистанційної освіти: гнучкість (навчання у зручний час і у зручному місці); модульність (навчальна програма формується з курсів-модулів); паралельність (навчання здійснюється одночасно з іншим напрямком); велика аудиторія (одночасне звернення до багатьох джерел інформації великої кількості учнів); економічність (зниження витрат на підготовку фахівців) ; технологічність ( використання нових досягнень ІТ); соціальна рівність (рівні можливості одержання освіти); нова роль викладача (наставник-консультант); позитивний вплив на учня (підвищення творчого та інтелектуального потенціалу учня).

Слайд 16

Метод проектів Головне завдання школи - виховання вільних громадян, яке має складатися з системи цільових проектів. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв` язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання , а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей

Слайд 17

Учнівські проекти мультимедійний електронний посібник навчальна програма для вивчення певної теми шкільна веб- сторінка тематичний сайт шкільний електронний журнал

Слайд 18

Міжпредметні проектіи з використанням телекомунікації Мета телекомунікаційних проектів, крім спілкування людей - дослідження певних проблем, обговорення цікавих тем, погодження методів та способів діяльності , які спрямовлені на досягнення спільного результату. Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп`ютерної телекомунікації. Специфіка ТП полягає передусім у тому, що вони за своєю суттю завжди міжпредметні.

Слайд 19

Міжнародні та регіональні програми, що запроваджують телекомунікаційні проекти EuroSchoolNet Orilla Orilla GLOBE I*EARN ( International Education End Resourse Network - Міжнародна освітня мережа взаємодопомоги ) “Сучасна школа” (компанія ”Майкрософт Україна”)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика