X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформаційні технології навчання

Завантажити презентацію

Інформаційні технології навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Інформація – відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, про події, що їх сприймають людина і живі організми, машини та інші системи. Інформація – відображення навколишнього світу за допомогою знаків та сигналів.

Слайд 3

Інформаційна діяльність – діяльність людини, яка пов’язана з процесами отримання, перетворення, нагромадження, зберігання, передавання та подання інформації.

Слайд 4

Інформаціологія – наука про всі інформаційні явища, мікро й макродинамічні процеси безмежного Всесвіту. Галузі інформаціології: Інформономія; Інформологія; Інформатика.

Слайд 5

Інформономія – наука про закони інформації; Інформологія – дисципліна про технології, телекомунікації, маршрутизації і передавання інформації з використанням нейрорецепторних, провідних, теле, радіо і супутникових каналів зв’язку; Інформатика – комплексна наукова і інженерна дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, всі аспекти проектування, створення, оцінювання, функціювання комп’ютерних систем оброблення інформації, їх застосування і вплив на різні галузі соціальної практики.

Слайд 6

Інфоматизація – сукупність різних чинників, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства.

Слайд 7

За способом відображення: звукова текстова числова графічна комбінована

Слайд 8

Керуючись законодавством України доцільно визначити такі види інформації: статистична масова державних органів та органів місцевого та ройонного самоврядування інформація про особу довідково-енциклопедичного характеру соціологічна науково-технічна.

Слайд 9

Об’єктивність Достовірність Повнота Актуальність Корисність Однозначність Зрозумілість Надлишковість

Слайд 10

Інформація – це нематеріальна субстанція, але вона передається за допомогою матеріальних носіїв; Інформація залежить не тільки від знаків та символів, а й від їх взаємного розташування; Інформація повинна відповідати вимозі розпізнання; При передавання інформації з однієї точки простору в іншу вона не зникає в початковій точці.

Слайд 11

Кодування – операція заміни знаків або групи знаків однієї знакової системи в знаки або групи знаків іншої знакової системи при збереженні тієї інформації, яка за допомогою цих знаків подається.

Слайд 12

В технічних пристроях збереження, обробка і передача інформації, як правило, для кодування використовують двійковий код, що складається з двох знаків (0, 1) і виражають логічні значення так (1), чи ні (0).

Слайд 13

Один двійковий розряд несе мінімальну інформацію, яка прийнята за одиницю кількості інформації і отримала назву біт (binary digit - bit). Таке кодування в комп’ютері називається двійковим кодуванням, а логічні послідовності нулів та одиниць – машинною мовою.

Слайд 14

Отже, алфавіт машинної мови складається з двох цифр або розрядів (0 та 1). Ν розрядами можна закодувати 2ⁿ значень. У середині 60-х років склався стандарт одиниці виміру інформації – байт. 1 байт = 2³ біт = 8 біт

Слайд 15

1 Кілобайт (Кб) = 2¹º байтів = 1024 байтів 1 Мегабайт (Мб) = 2¹º Кб = 1024 Кб 1 Гігабайт (Гб) = 2¹º Мб = 1024 Мб 1 Терабайт (Тб) = 2¹º Гб = 1024 Гб

Слайд 16

ІС – взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, які використовуються для зберігання, обробки й подання інформації в інтересах досягнення поставленої мети.

Слайд 17

Інформаційне забезпечення Технічне забезпечення Математичне й програмне забезпечення Організаційне забезпечення Правове забезпечення

Слайд 18

ІТ – процес, що використовує сукупність засобів і методів, обробки й передачі даних (первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу або явища (інформаційного продукту)

Слайд 19

ПК – загальнодоступна і універсальна щодо застосування настільна або переносна ЕОМ, основна технічна база будь-якої інформаційної технології.

Слайд 20

Програмою називається послідовність команд, за якою комп’ютер обробляє дані. Комп’ютерна програма - запис алгоритму розв’язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє комп’ютер

Слайд 21

Програмний засіб – програма або сукупність програм на носії даних із програмною документацією, розроблених відповідно до стандартів та інших нормативних документів і придатних для використання за своїм призначенням.

Слайд 22

Програмне забезпечення – це набір програм, які керують діями комп’ютера при його використанні для розв ’язування певної задачі.

Слайд 23

Операційні системи Сервісні програми Інструментальні мови і системи програмування Прикладні системи

Слайд 24

Операційна система – сукупність програмних засобів, що забезпечують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачами. Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм.

Слайд 25

Інструментальні мови і системи програмування слугують для розроблення програм. Прикладні системи призначені для розв’зання задачі чи класу задач або для надання користувачеві певних послуг.

Слайд 26

Прикладні системи ще називають пакетами прикладних програм. Групи ППП: методоорієнтовані проблемоорієнтовані загального призначення

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика