X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Як зробити урок хімії цікавим

Завантажити презентацію

Як зробити урок хімії цікавим

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Як зробити урок хімії цікавим та ефективним Уміє вчити той, хто вчить цікаво Альберт Ейнштейн  

Слайд 2

Слайд 3

Центр інноваційної освіти Потоваришуйте з учнями Ніколи не переказуйте того, що можна прочитати в підручнику Використовуйте різноманітні методики Максимально поєднуйте теорію з практикою Давайте учням цікаві домашні завдання Намагайтесь проводити уроки надворі Проводьте кожен урок так, ніби проводите його востаннє

Слайд 4

Умови для створення цікавого уроку Щукіна Г.І.

Слайд 5

Практичне застосування в педагогічній діяльності

Слайд 6

«Вогонь з льоду» «Добування амоніаку» «Хімія рятує життя»

Слайд 7

КАУЧУК ПОЛІСТИРОЛ ІЗОМЕРІЯ

Слайд 8

1. Які органічні сполуки називають насиченими вуглеводнями (алканами)? 2. Які назви алканів вам ще відомі? 3. Наведіть загальну формулу алканів. 4. Яка формула алкану, що містить 6 атомів Карбону? ….. 130 атомів Карбону? ……. Раз! Два! Три! Продано! Вам пропонується назвати по одній властивості найпростішої органічної сполуки – метану. Учні відповідають ланцюжком, отримуючи жетони по 1 балу за кожну вірну відповідь. Раз! Два! Три! Продано! Аукціон хімічних знань Насичені вуглеводні

Слайд 9

Редактор тестів MyTestX

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Інтерактивні методи проводять дослідження, спостерігають, порівнюють; об’єднуються в пари, розподіляють обов’язки, складають план дій; систематизують, роблять узагальнюючі висновки Організація дослідницької діяльності

Слайд 13

Інтерактивні методи Алгоритм діяльності учнів Позиція: “я вважаю, що…” Обґрунтування “тому, що ….” Приклад “наприклад…” Висновок “отже… таким чином…”

Слайд 14

Поєднайте : назву органічної сполуки і її хімічну формулу А: метан 1: С3Н8 Б: етан 2: СН4 В: пропан 3: С4Н10 Г: бутан 4: С2Н6

Слайд 15

Використання мультимедійних засобів навчання

Слайд 16

Металевий зв’язок і кристалічна гратка Металічна кристалічна гратка + + + + У вузлах ґраток – атоми й катіони металу, між вузлами – відносно вільні електрони. Металевий зв’язок – це хімічний зв’язок, утворений за рахунок усуспільнення валентних електронів усіх атомів металевого кристала, що зв'язуються. У результаті утворюється єдина електронна хмарина кристала, що легко зміщається під дією електричної напруги. Металевий зв’язок не має спрямованості й насичуваності. Він зберігається й у розплавах металів. + +

Слайд 17

Благородних у вільному вигляді Ag, Pt, Au Середньої активності у вигляді оксидів і сульфідів Активних у вигляді солей Сульфідні руди: PbS, FeS2, MoS2, ZnS Хлоридні руди: NaCl, KCl, KCl∙NaCl∙MgCl2, KCl∙MgCl2∙6H2O Оксидні руди: Fe3O4, Al2O3, NiO, MoO3 Карбонатні руди: CaCO3, CaCO3∙MgCO3, FeCO3, Ca(HCO3)2 Знаходження металів у природі

Слайд 18

Взаємодія лужного металу з водою 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Слайд 19

Горіння магнію 0 0 +2 -2 2Мg + O2 = 2MgO

Слайд 20

Загальні способи одержання металів 1. Найактивніші (K, Ca, Mg, Na) відновлюють електролізом. Електроліз – окисно-відновна реакція під дією постійного електричного струму. 2NaCl = 2Na + Cl₂ На катоді: Na⁺ + e⁻ = Na° - відновлення катіонів. На аноді: Cl⁻ - e⁻ = Cl° - окиснення аніонів.

Слайд 21

Використання опорних схем, конспектів, підручників Використання опорних схем, таблиць, конспектів, підручників:

Слайд 22

Результати спостережень запишіть у таблицю: Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. Хлориди Проблема вмісту нітратів у продуктах харчування Реагенти Ознаки реакцій Рівняння реакцій HCl i AgNO3             NaCl i AgNO3             Na2SO4i AgNO3         Речовини Ознаки порівняння         Хімічна формула         Агрегатний стан         Колір         Блиск         Запах         Пластичність         Розчинність у воді        

Слайд 23

Застосування хімічного експерименту Спонукає до успішного засвоєння теоретичного матеріалу; формує уміння й навички використання хімічних знань при роботі з хімічними речовинами та обладнанням; удосконалює мислення, спостережливість та допитливість.

Слайд 24

Слайд 25

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія