X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
С-реактивний протеїн як основний маркер васкулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій

Завантажити презентацію

С-реактивний протеїн як основний маркер васкулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

С-реактивний протеїн як маркер васкулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра внутрішніх хвороб №2 Зав. кафедрою: д. мед. н, професор Візір Вадим Анатолійович Полякова Г. В., Садомов А. С.

Слайд 2

За даними офіційної статистики МОЗ на 1 січня 2011 року в Україні зареєстровано 12 млн. 122 тис. 512 хворих на АГ, що складає 32,2% дорослого населення країни. Спостерігається стійке зростання поширеності АГ – на 170% у порівнянні з 2000 роком, що дає повне право вважати цю патологію найбільш поширеною неінфекційною пандемією у світі та соціально значущою проблемою в Україні.

Слайд 3

вивчити взаємозв’язок між показниками васкулярного ремоделювання та рівнем С-реактивного протеїну у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, асоційовану з атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій. Мета дослідження

Слайд 4

Критерії включення у дослідження: - наявність ГХ II стадії; - вік більше 18 років; - згода пацієнта на участь у дослідженні. Критерії виключення: - вторинна артеріальна гіпертензія; - супутня ішемічна хвороба серця; - гострі порушення мозкового кровообігу в анамнезі; - онкологічні захворювання; - хронічна серцева недостатність III-IV функціонального класу (за класифікацією NYHA); - клапанні вади серця; - цукровий діабет; - інша важка соматична патологія, яка супроводжується зміною досліджуваних параметрів і здатна, таким чином, вплинути на результати дослідження; - вагітність та лактація; - відмова пацієнта від участі в дослідженні.

Слайд 5

Клінічна характеристика обстежених осіб Хворі на ГХ, асоційовану з ОСУ БЦА середній вік - 52,22±0,9 років Контрольна група середній вік - 50,45±1,15 років

Слайд 6

Методи дослідження 1. Загальноклінічне обстеження. 2. Допплерографія з візуалізацією брахіоцефальних артерій. 3. Оцінка пружньоеластичних властивостей артерій еластичного та м’язового типу. 4. Вивчення ендотеліальної функції за допомогою імпульсно хвильової допплерографії плечової артерії. 5. Визначення ліпідного спектру сироватки крові біохімічним методом. 6. Імуноферментне визначення сироваткового вмісту СРП. 7.Статистична обробка даних.

Слайд 7

Асоціація динаміки рівня С-реактивного протеїну з величиною товщини інтимо-медіального сегменту каротид і порушенням розтяжимості аорти у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з атеросклеротичним ураженням брахіоцефальних артерій.

Слайд 8

Спряженість сироваткової концентрації С-реактивного протеїну з величиною швидкості розповсюдження пульсової хвилі по плечовій артерії і порушенням ліпідного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій.

Слайд 9

Аналіз стандартизованих -коефіцієнтів продемонстрував, що параметри жорсткості аорти при гіпертонічній хворобі з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій визначаються насамперед тяжкістю дисфункції судинного ендотелію та станом імунозапальних процесів (за рівнем С-реактивного протеїну (СРП), поряд із традиційними показниками, такими як вік та пульсовий АТ. У ході дисперсійного аналізу було встановлено, що рівень СРП згідно з розрахованим коефіцієнтом детермінації статистично значущо визначав майже половину сукупної варіації величини швидкості розповсюдження пульсової хвилі по аорті (ШРПХао) (р 0,001). Визначено дуже високе значення показника F-відносини 39,3 і наявність тісного достовірного функціонального взаємозв'язку між рівнем СРП та ШРПХао, про що свідчить показник розрахованого емпіричного кореляційного відношення (0,7). Статистично значущим виявився вплив тяжкості прозапальної активації на ізобаричну розтяжимість аорти, що вказує на взаємозв'язок між тяжкічтю прозапальних процесів при гіпертонічній хворобі та здатністю аорти до варіабельності діаметру.

Слайд 10

Необхідно відзначити результати оцінки впливу показника СРП, що розглядається як незалежний чинник, на відгук результативних перемінних товщини інтимо-медіального сегменту каротид (ТІМС) та жорсткості стегнової артерії (Кс). Як свідчать отримані нами дані, СРП мав досить сильний вплив на рівень Кс, коефіцієнт детермінації для якого склав 0,58, що дозволяє достовірно стверджувати, що майже 60% дисперсії регульованого показника (Кс) за відсутності будь-якого запального процесу визначається рівнем СРП при F = 53,6 (p

Слайд 11

Висновки Встановлено, що С-реактивний протеїн обумовлює тяжкість судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій. 2. Визначення сироваткового рівня СРП може використовуватись як маркер васкулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу.

Слайд 12

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Хімія