X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток металургійних виробництв в Україні

Завантажити презентацію

Розвиток металургійних виробництв в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Сучасна металургія посідає одне з чільних місць у народному господарстві країни і є матеріальною базою всього комплексу важкої індустрії України. Найдавніший гірничо-металургійний комбінат знайшли археологи в районі села Новозванівка на території Бахмутської улоговини. Тут близько 4 тисяч років тому добували мідну руду й виплавляли метал.

Слайд 3

– центри чорної металургії – центри переробної металургії Кривий Ріг Дніпродзержинськ Запоріжжя Новомосковськ Нікополь Алчевськ Краматорськ Донецьк Маріуполь Єнакієве Луганськ Харцизськ Макіївка Львів Київ Харків І. Придніпровський (1/2) ІІ. Донецький (1/3) ІІІ. Приазовський (1/6) ІІІ. І. ІІ. Дніпропетровськ

Слайд 4

У складі металургійного комплексу (металургійної промисловості, металургії) України – підприємства з видобутку і збагачення руд чорних і кольорових металів, нерудних матеріалів, з виробництва чавуну, сталі, прокату, труб сталевих, метизів, феросплавів, вогнетривів, коксу, з виробництва твердосплавної, вуглецевої, напівпровідникової продукції, з переробки ломів і відходів, виробництва ряду видів хімічної продукції, великий комплекс підприємств допоміжного призначення, а також науково-дослідні та проектні організації.

Слайд 5

ВИРОБНИЦТВО ПРОКАТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ В УКРАЇНІ

Слайд 6

Частка металургії у ВВП країни складає близько 38%, у промисловому виробництві − 27,3%, експорті – 34,2%. Частка металургії в податкових платежах у всі рівні бюджетів становить 38%. Як споживач продукції та послуг суб'єктів природних монополій металургія використовує від загальнопромислового рівня 32% електроенергії, 25% природного газу, 10% нафти і нафтопродуктів, її частка у вантажних залізничних перевезеннях – 20%.

Слайд 7

МІСЦЕ УКРАЇНИ СЕРЕД ІНШИХ КРАЇН СВІТУ ЗА ВИПЛАВКОЮ СТАЛІ (2005 р.)

Слайд 8

Металургія у структурі промисловості України становить 35,1%, тоді як у структурі світової промисловості − 34,3%. В Україні існує значний науково-дослідний і конструкторський потенціал щодо металургійного виробництва – це наявність спеціалізованих наукових установ, як самостійних, так і інтегрованих у підприємства.

Слайд 9

Найпоширенішою формою організації виробництва в чорній металургії є комбінати. Специфічні риси розміщення характерні для якісної металургії, а саме виробництво феросплавів (сплави заліза з легованими металами) та електросталей, які одержують як у доменних печах, так і електротермічним способом відповідно на металургійних комбінатах повного циклу або на переробних заводах. Феросплави електротермічним способом виплавляють на спеціалізованих заводах. Дешева енергія і наявність легуючих металів є основними факторами розміщення таких заводів.Виробництво електросталей зорієнтовано на райони з достатньою кількістю електроенергії й металевого брухту.

Слайд 10

Доменна піч

Слайд 11

Димовий газ Димовий газ Повітря Повітря Шлаки Чавун

Слайд 12

колошник шахта розпар заплічики фурма фурма горн шлаки чавун завантажувач шихти розподілювач шихти димовий газ шахта

Слайд 13

Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe 3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO 3FeO + CO2 FeO + CO Fe + CO2 Fe + C = Fe3C 3Fe + 2CO Fe3С + CO2 СaCO3 = CaO + CO2 СaO + SiO2 = CaSiO3

Слайд 14

Сталевар біля мартенівської печі Шлаки – відходи виробництва

Слайд 15

Схема роботи мартенівської печі Продукти горіння Завантажувальні вікна Ванна Газ Повітря і кисень Регенератори 1700-1900оС

Слайд 16

Si + 2FeO = SiO2 + 2Fe +Q 2Fe + O2 = 2FeO + Q Mn + FeO = MnO + Fe + Q 2P + 5FeO = P2O5 + 5Fe + Q C + FeO = CO + Fe - Q 2C + O2 = 2CO

Слайд 17

Україна повністю забезпечує себе власною залізною рудою, коксом, марганцем та іншими допоміжними матеріалами. Залізні руди збагачують на Південному, Криворізькому, Центральному, Північному та Інгулецькому гірничозбагачувальних комбінатах. В Україні є сприятливі умови для освоєння прогнозованих за пасів залізних руд (понад 20 млрд. т) — здебільшого залізистих квар цитів у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоград ській, Одеській і Вінницькій областях. Марганцеворудною базою чорної металургії України є Нікопільський район Придніпровського марганцеворудного басейну.

Слайд 18

Видобуток руд Пуста порода Магнітний залізняк (магнетит) Fe3O4 Якість залізних руд: багаті руди: >50% руди; середні руди: 20-50% руди; бідні руди: < 20% руди. Збагачення руд – відокремлення від пустої породи

Слайд 19

Флюси і вогнетривкі глини є складовою частиною металургій ного галузевого комплексу. Вогнетривкі глини видобувають у Ча-сів'ярському, Новорайському і Веселинівському родовища (Доне цька обл.), високоякісні флюсові вапняки й доломіти — у Донець кій (Докучаєвську, Комсомольську, Первомайську), Дніпропетров ській областях і в Автономній Республіці Крим.

Слайд 20

Флюсові вапняки Видобуток вапняків Флюси

Слайд 21

В Україні металургійні заводи розміщені в Донбасі, Приазов'ї поблизу джерел палива, а також у При дніпров'ї — біля родовищ залізних руд і марганцю та джерела во допостачання — Дніпра. Більшість металургійних підприємств України мають повний цикл виробництва, най більші з них "Криворіжсталь", "Азовсталь", "Запоріжсталь" і "Дні-проспецсталь".

Слайд 22

“Азовсталь” вночі 11

Слайд 23

Для кольорової металургії характерним є комплексне використання рудної сировини та її висока здатність комбінуватися з іншими галузями промисловості. На розміщення підприємства кольорової металургії впливають сировинний та енергетичний фактори. До джерел сировини тяжіють виплавлення ртуті, нікелю, рідкісних металів. Алюмінієве, титаново-магнієве і цинкове виробництво розміщуються в місцях одержання дешевої електроенергії. У структурі виробництва кольорових металів України провідне місце посідає алюмінієва промисловість, що складається з виробництва глинозему і алюмінію. Основною алюмінієвою рудою є боксити, запаси яких на Україні невеликі. Промислове значення мають Високопільське (Дніпропетровська обл.) і Смілянське (Черкаська обл.) родовища.

Слайд 24

Доменний цех

Слайд 25

Найбільші родовища алунітів є в Закарпатській області (Берегівське і Беганське). Алюмінієва промисловість в Україні має новий великий глиноземний завод, збудований в Миколаєві, який працює на бокситах Гвинеї, Запорізький завод, завод алюмінієвих сплавів у Свердловську (Луганська обл.). Сировиною для одержання магнію в Україні є потужні родовища калійно-магнієвих солей Прикарпаття (у Стебнику, Калуші), мілководні водойми Приазов'я і Причорномор'я (Сиваш), що містять у розчиненому вигляді багато сполук магнію та інших солей. у Калуші збудовано магнієвий завод у виробничому об'єднанні "Оріана”, у Запоріжжі – магнію і титану.

Слайд 26

Найбільш відсталі в своєму розвитку області — Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Закарпатська. Металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний потенціал країни, характеризується техноло гічною відсталістю. Надмірне перевантаження в структурі економіки галузей важкої індустрії Донецько-Придніпровського економічного району призвело до серйозних соціально-економічних диспропорцій: металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний потенціал країни, характеризується техноло гічною відсталістю.

Слайд 27

Подальший розвиток чорної і кольорової металургії стримується через брак енергоносіїв і води, особливо в Донбасі. Можливості для екстенсивного розвитку металургії вичерпано; належить її докорінно модернізувати. Дефіцит енергоресурсів зумовлює потребу енергозбері гаючих технологій. Екологічна проблема має розв'язува тися за рахунок часткової територіальної деконцентрації виробництва й технологічної перебудови промисловості. Перед металургією країни у перспективі стоять невідкладні завдання перегляду її структури на користь найрента-бельніших виробництв, докорінного поліпшення якості і збільшення ефективних виробів металопродукції.

Слайд 28

Дякуємо за увагу! учениць 10-Б класу Рус Олени Тімченко Ірини

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія