X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нафта. Склад, властивості нафти

Завантажити презентацію

Нафта. Склад, властивості нафти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Нафта. Склад і властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Мета нашого уроку – повторити і закріпити наявні у вас знання про природні джерела вуглеводнів, розглянути походження, з’ясувати склад і особливості одного із природних джерел вуглеводнів – нафти, розглянути основні наукові принципи й технологічні процеси переробки нафти (первинна і вторинна, риформінг); показати цінність нафти як вуглеводневої сировини та широку сферу використання нафтопродуктів і їх величезне значення в економіці країни.

Слайд 2

План роботи круглого столу та його завдання: Конкурс «Мозкова атака», бесіда за питаннями, той хто швидший отримує 1 бал.; Виступи науковців за питаннями: (попередня підготовка учнів) - Історичні етапи дослідження нафти - Теорії походження нафти - Склад нафти, її види, нафтові родовища - Екологічне забруднення нафтовими продуктами Первинна перегонка нафти (перегонка); Методи вторинної переробки: крекінг, риформінг, застосування нафтопродуктів, детонаційну стійкість бензину; Конкурс «Ерудит» - виконання командами цікавих завдань, що потребують логічного та креативного мислення; Виконання Л. д. «Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів»; Конкурс «Зустрічне запитання» - скласти по 2-ва запитання іншій команді; Конкурс «Хто швидкіший» - команді потрібно дати відповіді на всі питання тесту і розповісти іншим.

Слайд 3

Конкурс «Мозкова атака», бесіда за питаннями, той хто швидший отримує 1 бал.; Питання Назвіть природні джерела вуглеводнів? Як можна використовувати природні джерела вуглеводнів? Для чого використовували природний газ у 19 ст.? Чим відрізняються за складом та використанням природний та супутній нафтовий гази, складіть порівняльну таблицю? (індив .картка) Які родовища природного газу на Україні вам відомі, покажіть на контурній карті? (індив. картка)

Слайд 4

Джерела вуглеводнів Нафта Природний газ Кам'яне вугілля Буре вугілля Торф

Слайд 5

Чим відрізняються за складом та використанням природний та супутній нафтовий гази, складіть порівняльну таблицю? У природному газі містяться вуглеводні з невеликою відносною молекулярною масою. Він має такий приблизний склад (за об'ємом): 80—90 % метану, 2-—3 % його найближчих гомологів — етану, про пану, бутану і невеликий вміст домішок — сірководню, азоту, бла городних газів, карбон (IV) оксиду і парів води. За запасами природного газу перше місце у світі належить Росії, де відомо понад 200 родовищ. Природний газ широко використовують як дешеве паливо з висо кою теплотвірною здатністю (при спалюванні 1 м3 виділяється до 54 400 кДж енергії). Це один із кращих видів палива для побутових і промислових потреб. Крім того, природний газ служить цінною сировиною для хімічної промисловості. . У супутніх газах міститься менше метану 40 %, але більше етану, пропану, бутану і нищих вуглеводнів. Крім того, у них присутні в основному ті самі домішки, що й в інших природних газах, не пов'язаних з поклада ми нафти, а саме: сірководень, азот, благородні гази, пари води, вуглекислий газ. Раніше супутні гази не знаходили застосування, тому при видобу тку нафти вони спалювалися смолоскиповим способом. Сьогодні їх прагнуть уловлювати і використовувати як паливо або цінну хімічну сировину. З супутних газів, а також газів крекінгу нафти шляхом перегонки при низьких температурах одержують індивідуальні вуглеводні. З пропану і бутану шляхом дегідрування одержують ненасичені вуглеводні — пропілен, бутилен і бутадієн, з яких потім синтезують каучуки і пластмаси.

Слайд 6

Нафтова і газова промисловістьНафту і природний газ в Україні видобувають у Передкарпатті, на Лівобережжі та в Причорноморському нафтогазоносному регіоні. Провідне місце належить Лівобережжю. Тут, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях є родовища високоякісної нафти. Вони містять значну кількість попутного природного газу, який використовують для газифікації навколишніх міст і сіл.Нафтові родовища

Слайд 7

« Нафта – не паливо , опалювати можна й асигнаціями.» Д. І. Менделєєв

Слайд 8

Існує кілька теорій походження нафти. Органічна теоріяДуже ймовірно, що нафта утворилася із залишків морських організмів і рослин, що осідали протягом мільйонів років на мор ське дно. Неорганічні речовини служили каталізаторами гниття, яке викликалося анаеробними бактеріями (тобто тими, що жили без доступу повітря). При тектонічних зрушеннях донні органічні шари опинилися в товщі Землі, де на них діяли тиск земної кори t теплота внутрішніх шарів Землі. Донні шари перетворювалися її такий спосіб на суміші вуглеводнів; рідка нафта накопичувалася у вигляді нафтоносних шарів над непроникними для неї гірськими породами. Неорганічна теоріяЗгідно з неорганічною теорією, автором якої є Д. І. Менделєєв, нафта могла утворитися з карбідів металів, що знаходяться в над рах Землі, і води, яка просочилася туди. Запропонована також космічна теорія, за якою нафта могла утво ритися з водню і вуглецю при формуванні нашої планети. Нафта — масляниста рідина темно-бурого або майже чорного кольору з характерним запахом. Вона легша за воду (густина 0,7.4 0,97 г/см3), у воді практично нерозчинна. За складом нафта — складна суміш вуглеводнів різної молекулярної маси, головним чином рідких (в них розчинені тверді і газоподібні вуглеводні). Залежно від переважного вмісту вуглеводнів того чи іншого класу в нафтовій фракції з температурою кипіння 250—300 °С розрізниють такі основні види нафти: метанова нафта, яка складається переважно з нерозгалужених алканів; нафтенова нафта, яка складається в основному з циклічнім неароматичних вуглеводнів — циклоалканів, або нафтенів; змішана нафта, яка включає суміш алканів, нафтенів і ароматичних вуглеводнів. Змішана нафта зустрічається найчастіше. Іноді нафту класифікують за фізичними властивостями, напри клад на легку нафту густиною меншою 0,9 г/мл і більш важку нафту. Усі види нафти мають домішки нітроген- і сульфурвмісних органічних сполук.

Слайд 9

Первинна переробка нафти Мастила,парафін, вазелін, котельне і рідке паливо, гудрон Дизельне і котельне Дизельне і реактивне пальне Пальне для тракторів Моторне пальне Паливо Застосування фракцій Від С20 Вище 300 С18-С25 270—350 150—300 С12-С18 120-240 С8-С14 40—200 С5- С11 С1- С4 Температура кипіння, °С, к-ть карбону мазут газойль гас лігроїн бензин гази Фракції нафти

Слайд 10

Способи переробки нафти Фракційна перегонка нафти. Крекінг. Каталітичний крекінг

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія