X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Корозія металів, захист від корозії

Завантажити презентацію

Корозія металів, захист від корозії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Корозiя металiв.

Слайд 2

1) Корозія металів та захист від неї; 2) Дослідження корозії сталі в різних умовах; 3) Засоби боротьби з корозією.

Слайд 3

Одну з найважливіших проблем, яку покликана розв’язувати хімія, - руйнування металевих конструкцій унаслідок корозії

Слайд 4

Метали в природі найчастіше зустрічаються лише у зв’язаному стані (в окисленій формі). Це оксиди, сульфіди, хлориди, карбонати тощо. А це значить, що на їх відновлення треба витратити енергію, оскільки метали у відновленій формі характеризуються більшим запасом енергії. Таким чином, відновлена форма – це нестійкий стан для більшості металів, вони будуть самочинно переходити у свій природний стан, тобто окиснюватися.

Слайд 5

Ми маємо уявлення про окиснення металів, з яких виготовлені апарати хімічних виробництв, нам також відомо, що окисненню піддаються металеві частини двигунів внутрішнього згорання, сопла літаків, ракет, а в побуті – труби водопостачальних мереж та опалювальних систем, крани, металеві предмети тощо. Звідси робимо висновок: руйнування металів унаслідок їх окиснення завдає великих збитків народному господарству. Розглядаємо види корозії:

Слайд 6

Корозійне руйнування може охоплювати всю поверхню металу - суцільна (загальна) " корозія або окремі ділянки - місцева (локальна) корозія. Залежно від механізму процесу розрізняють хімічну й електрохімічну корозію

Слайд 7

1) хімічна корозія – це окиснення металів, вищих за температуру конденсації води, коли на поверхні металу немає водної плівки. Цей тип корозії в природі практично не зустрічається, але спостерігається в апаратах на різноманітних хімічних виробництвах. Як приклад демонструємо окиснення мідного дроту киснем і згоряння заліза в хлорі. Рівняння окисно-відновних процесів: 2Cu + O2 = 2CuO; 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3;

Слайд 8

2) електрохімічна корозія – це окиснення металів за температур, нижчих за температуру конденсації води; за таких умов на поверхні металу завжди є плівка води. У цьому випадку поряд з хімічними процесами (відщеплення електронів) відбуваються й електричні процеси (перенесення електронів від однієї ділянки до іншої). Як приклад процеси корозії, які відбуваються при контакті заліза із цинком та при контакті заліза із міддю.

Слайд 9

Схема электричного корозiйного процесу

Слайд 10

Хімічна корозія має місце при безпосередній взаємодії металу з агресивними газами і рідинами:   2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3; Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2;   3Fe + 2O2 = Fe3O4; Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2.

Слайд 11

У кислому середовищі: 2HCl = H2 + Cl2 A: Zn – 2e = Zn. K: 2H + 2e = H2. У розчині нагромаджуються іони Zn+2, Cl-. У нейтральному середовищі на катоді відбувається відновлення молекули води за схемою: O2 + 2H2O + 4e = 4OH-.

Слайд 12

2. Кисле середовище – HCl = H+ +Cl-. На аноді (Fe): Fe – 2e = Fe2+. На катоді (Cl): 2H++ 2e = H2. У розчині: Fe2+,Cl-. Сумарне рівняння: Fe + 2HCl = FeCl2 + H2.

Слайд 13

Захист від корозії Для уповільнення корозії металевих виробів до електроліту вводять речовини інгібітори, які називають уповільнювачами корозії, їх застосовують у тих випадках, коли метал необхідно захищати від роз'їдання кислотами. Інгібітори широко застосовують при хімічному очищенні від накипу парових котлів, зніманні окалини з оброблених дета лей, а також при зберіганні та перевезенні хлоридної кислоти у стальній тарі.

Слайд 14

Протекторний захист і електрозахист. Протекторний за хист застосовують у тому разі, коли захищається конструкція (підземний трубопровід, корпус судна), яка перебуває в середовищі електроліту (морська вода, підземні ґрунтові води та ін.). Суть такого захисту поля гає в тому, що конструкцію сполучають з протектором — більш активним металом, ніж метал конструкції, яку захищають. Як протектор для захисту стальних виробів звичайно використовують магній, алю міній, цинк та їх сплави. У про цесі корозії протектор є анодом і руйнується, запобігаючи тим самим руйнуванню конструкції У міру руйну вання протекторів їх замінюють новими. Електрозахист має перевагу над протекторним захистом: радіус дії першого близько 2 000 м, другого — близько 50 м.

Слайд 15

Висновок 1 Електрохімічну корозію викликають, головним чином, домішки інших металів та неметалічних речовин, а також неоднорідність поверхні металу. При електрохімічній корозії (як у випадку контакту різнорідних металів, так і в разі утворення мікро гальванічних елементів на поверхні одного металу) потік електронів направлений від більш активного металу до менш активного (провідника), і більш активний метал ко родує. Швидкість корозії тим більша, чим далі розташовані один від одного в ряду стандартних електродних потенціалів ті, метали, з яких утворився гальванічний елемент(гальванічна пара).

Слайд 16

Висновок 2 Біологічна корозія – це окиснення металу під впливом мікроорганізмів або продуктів їх метаболізму. Цей вид корозії відбувається в ґрунті, застійній та гнилісний воді. Її механізм зводиться до того, що самі мікроорганізми та продукти їх метаболізму провокують електрохімічну корозію.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія