X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Карбонові кислоти. Вищі карбонові кислоти. Ліпіди

Завантажити презентацію

Карбонові кислоти. Вищі карбонові кислоти. Ліпіди

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Карбонові кислоти  1.     Номенклатура та ізомерія карбонових кислот. 2.     Способи одержання карбонових кислот (створення карбоксильної групи). 3.     Фізичні властивості, будова карбоксильної групи. 4.     Хімічні властивості.

Слайд 2

Карбонові кислоти - органічні сполуки, що містять одну або трохи карбоксильних груп -СООН, пов'язаних з вуглеводневим радикалом. Карбоксильна група містить дві функціональні групи - карбоніл >З=О і гідроксил -OH, безпосередньо зв'язані один з одним:

Слайд 3

Номенклатура карбонових кислот Систематичні назви кислот даються за назвою відповідного вуглеводню з додаванням суфікса –ова й слова кислота. Часто використаються також тривіальні назви.

Слайд 4

Номенклатура кислот 1) Тривіальна 2) Замісникова (IUPAC) А) Мурашина (форміатна) Метанова кислота В) Пропіонова Б) Оцтова (ацетатна) Етанова кислота Пропанова кислота Г) Масляна Бутанова кислота Д) Ізомасляна 2-метилпропанова -метилпропанова

Слайд 5

Е) Валеріанова Пентанова кислота Ізовалеріанова 3-метилбутанова кислота -метилбутанова кислота

Слайд 6

Класифікація карбонових кислот Карбонові кислоти класифікують по двох структурних ознаках. По числу карбоксильних груп кислоти поділяються на: одноосновні (монокарбонові) Наприклад: багатоосновні (дикарбонові, трикарбонові й т.д.). По характері вуглеводневого радикалу розрізняють кислоти: насичені (наприклад, CH3CH2CH2COOH); ненасичені (CH2=CHCH2COOH); і ароматичні (RC6H4COOH).

Слайд 7

Ізомерія карбонових кислот · Cтруктурная ізомерія - ізомерія кістяка в углеводородном радикалі (починаючи з C4). - міжкласова ізомерія, починаючи з C2. Наприклад, формулі C2H4O2 відповідають 3 ізомери, що ставляться до різних класів органічних сполук. · Просторова ізомерія Можлива цис-транс ізомерія у випадку ненасичених карбонових кислот. Наприклад:

Слайд 8

Будова карбоксильної групи Карбоксильна група сполучає в собі дві функціональні групи - карбоніл і гідроксил, що взаємно впливають один на одного: Кислотні властивості карбонових кислот обумовлені зсувом електронної густини до карбонільного кисню й викликаної цим додаткової (у порівнянні зі спиртами) поляризації зв'язку О-Н. У водному розчині карбонові кислоти дисоціюють на іони: Розчинність у воді й високі температури кипіння кислот обумовлені утворенням міжмолекулярних водневих зв'язків. Зі збільшенням молекулярної маси розчинність кислот у воді зменшується.

Слайд 9

Функціональні похідні карбонових кислот Карбонові кислоти проявляють високу реакційну здатність. Вони вступають у реакції з різними речовинами й утворять різноманітні сполуки, серед яких велике значення мають функціональні похідні, тобто сполуки, отримані в результаті реакцій по карбоксильній групі.

Слайд 10

Функціональні похідні карбонових кислот  

Слайд 11

1. Утворення солей а) при взаємодії з металами: 2RCOOH + Mg ® (RCOO)2Mg + H2 б) у реакціях з гідроксидами металів: 2RCOOH + NaOH ® RCOONa + H2O 2. Утворення складних ефірів R'-COOR": Реакція утворення складного ефіру з кислоти й спирту називається реакцією етерифікації (від лат. ether - ефір).

Слайд 12

Замість карбонових кислот частіше використають їх галогенангидриди: Аміди утворяться також при взаємодії карбонових кислот (їх галогенангидридів або ангідридів) з органічними похідними аміаку (амінами): Аміди відіграють важливу роль у природі. Молекули природних пептидів і білків побудовані з a-амінокислот за участю амидних груп - пептидних зв'язків

Слайд 13

Дана реакція оборотна. Зворотний процес - розщеплення складного ефіру при дії води з утворенням карбонової кислоти й спирту - називають гідролізом складного ефіру. Гідроліз у присутності лугу протікає необоротньо (тому що утворений негативно заряджений карбоксилат-аніон RCOO– не вступає в реакцію з нуклеофильним реагентом - спиртом). Ця реакція називається омиленням складного ефіру. Ефіри нижчих карбонових кислот і нижчих одноатомних спиртів мають приємний запах квітів, ягід і фруктів. Ефіри вищих одноосновних кислот і вищих одноатомних спиртів - основа природних восків. Наприклад, бджолиний віск містить складний ефір пальмітинової кислоти й мірицилового спирту (мірицилпальмітат) CH3(CH2)14–CO–OCH2(CH2)29CH3. Складні ефіри Складні ефіри - сполуки із загальною формулою R–COOR', де R й R' - вуглеводневі радикали. Складні ефіри можуть бути отримані при взаємодії карбонових кислот зі спиртами (реакція етерифікації). Каталізаторами є мінеральні кислоти.

Слайд 14

Слайд 15

Жири Жири - складні ефіри гліцерину й вищих одноатомних карбонових кислот. Загальна назва таких сполук - тригліцериди або триацилгліцерини, де ацил - залишок карбонової кислоти -C(O)R. До складу природних тригліцеридів входять залишки насичених кислот (пальмітинової C15H31COOH, стеаринової C17H35COOH) і ненасичених (олеїнової C17H33COOH, лінолевої C17H29COOH). Жири містяться у всіх рослинах і тваринах. Тваринні жири (баранячий, свинячий, яловичий і т.п.), як правило, є твердими речовинами з невисокою температурою плавлення (виключення - риб'ячий жир). Жири складаються головним чином із тригліцеридів насичених кислот. Рослинні жири - масла (соняшникове, соєве, бавовняне й ін.) - рідини (виключення - кокосове масло). До складу тригліцеридів масел входять залишки ненасичених кислот.

Слайд 16

Продукт гідрогенізації масел - твердий жир (штучне сало, саломас). Маргарин - харчовий жир, складається із суміші гідрогенізованних масел (соняшникового, кукурудзяного, бавовняного й ін.), тваринних жирів, молока й смакових добавок (солі, цукру, вітамінів й ін.). Жирам як складним ефірам властива оборотна реакція гідролізу, що кеаталізується мінеральними кислотами. При участі лугів гідроліз жирів відбувається необоротньо. Продуктами в цьому випадку є мила - солі вищих карбонових кислот і лужних металів. Натрієві солі - тверді мила, калієві - рідкі. Реакція лужного гідролізу жирів, і взагалі всіх складних ефірів, називається також омиленням.

Слайд 17

Установка для отримання води очищеної з кондуктометричним датчиком для контролю якості води очищеної

Слайд 18

Інтегральні і диференціальні криві титрування при потенціометричній фіксації точки еквівалентності

Слайд 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія