X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану

Завантажити презентацію

Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану

Слайд 2

Бесіда Назвіть причину використання метану як палива. Назвіть види хімічного зв’язку в молекулі метану. Чому молекула метану має не пласку, а тетраедричну будову? Обчисліть масову частку Карбону й Гідрогену в молекулі метану. Чому число атомів Гідрогену в молекулах вуглеводнів парне? Які ланцюги можуть утворювати один з одним атоми Карбону? Які речовини називаються ізомерами?

Слайд 3

Серед написаних на дошці речовин укажіть ізомери:

Слайд 4

Гомологи метану Розгляньте отримані молекули. Чим відрізняються отримані моделі молекул за складом і будовою?

Слайд 5

Гомологія — це явище існування подібних за будовою та властивостями органічних речовин, що відрізняються на групу −CH2. Група −CH2 називається гомологічною різницею. Речовини, що подібні за будовою й відрізняються одна від одної на одну або кілька груп −CH2, утворюють гомологічні ряди. Речовини, що входять в один гомологічний ряд, називаються гомологами.

Слайд 6

Загальна формула гомологів метану — CnH2n+2. Завдання. Для вуглеводню складу C4H10 складіть формули двох найближчих гомологів і можливих ізомерів.

Слайд 7

Номенклатура алканів Ознайомлення з міжнародною номенклатурою органічних сполук IUPAC У структурній формулі вуглеводню знаходимо головний ланцюг. Головний ланцюг — це найдовша безперервна послідовність атомів Карбону. Частинки, що не ввійшли до головного ланцюга, — замісники. Головний ланцюг нумерується з того кінця, який ближче й де більше замісників.

Слайд 8

В основу назв і головного ланцюга, і замісників покладено корінь, що вказує на кількість атомів Карбону в головному ланцюзі: У назві головного ланцюга алканів до кореня додається суфікс -ан. У назві вуглеводневих замісників до кореня додається суфікс -ил.

Слайд 9

Назва насиченого вуглеводню: номер атома головного ланцюга, біля якого є замісник, — назва замісника + назва головного ланцюга + суфікс -ан. Наприклад:

Слайд 10

Якщо до головного ланцюга приєднано кілька однакових замісників, то в назві цифрою вказується положення кожного з них, а перед назвою замісника ставляться префікси: ди- (два замісники), три- (три замісники), тетра- (чотири замісники) і т. д. Наприклад:

Слайд 11

Якщо два однакові замісники перебувають біля одного атома головного ланцюга, то в назві його номер пишеться двічі. Наприклад:

Слайд 12

Якщо до головного ланцюга приєднано кілька різних замісників, то в назві вони перелічуються за абеткою. Наприклад:

Слайд 13

Увага! У цьому випадку важливо уважно перевіряти правильність вибору головного ланцюга. Наприклад: у сполуці вибираючи головний ланцюг, слід урахувати, що радикал C2H5 містить два атоми Карбону, і лише після цього вибирати головний ланцюг.

Слайд 14

Слайд 15

Складаючи структурну формулу за назвою, спочатку слід написати головний ланцюг, потім пронумерувати його (у довільному порядку), потім до головного ланцюга «приєднати» замісники. Наприклад:

Слайд 16

Тренувальні вправи Дайте назви за номенклатурою IUPAC ізомерам C5H12. Складіть структурні формули речовин за їх назвами: а) 3-етилгептан; б) 2,4-диметилгексан; в) 2-метил-4-етилгептан; г) 3,3-диметил-5-етилоктан.

Слайд 17

Домашнє завдання Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Творче завдання. Скласти ізомери гексану, записати їх структурні формули, дати назви за номенклатурою.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія