X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ БУДОВИ ТА ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ

Завантажити презентацію

МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ БУДОВИ ТА ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ БУДОВИ ТА ФУНКЦІЙ КЛІТИНИ

Слайд 2

Мета: ознайомитися з основами структурно-хімічного рівня організації живої клітини, відмітити особливості хімічного складу рослинної та тваринної клітин, а також проаналізувати зв’язок між хімічною будовою важливих органічних і неорганічних сполук клітини і функціями, які вони виконують.

Слайд 3

Вміст в клітині хімічних сполук (в % на сиру масу)

Слайд 4

Серед неорганічних речовин переважає вода, що є універсальним розчинником, в якому здійснюються всі біохімічні реакції в клітині. Крім того вода підтримує теплову рівновагу клітини і організму в цілому завдяки високій теплоємності та теплопровідності. У зв’язку з цим всі живі організми на 2/3 складаються з води.

Слайд 5

Мінеральні речовини клітини знаходяться у вигляді іонів, причому найбільш важливі катіони – це К+, Na+, Ca2+, Mg2+, а аніони – Cl-, HCO3-, H2PO4-.

Слайд 6

Білки Білки – це полімери, мономерами яких є амінокислоти, що з’єднуються між собою пептидними зв’язками (–NH–CO–). Залежно від функції їх ділять на декілька груп:

Слайд 7

Слайд 8

Білки: 1. Каталітичні, або ферментативні: ферменти забезпечують прискорення біохімічних реакцій в клітині у тисячі та мільйони разів. Життя залежить від складної сукупності біохімічних реакцій, що каталізуються специфічними ферментами, без яких неможливе було б протікання процесів обміну речовин – метаболізм.

Слайд 9

Структурні білки приймають участь в утворенні мембран, органел, тканин, а також структурних зв’язків між ними, тобто виконують пластичну функцію. Наприклад, колаген є найбільш розповсюдженим білком в міжклітинній речовини сполучної тканини тварин, який механічно зміцнює тканини і впливає на ріст, міграцію, диференціацію, секреторну та синтетичну активність різних клітин; тубулін і актин входять до складу елементів цитоскелету клітини; міозин є основним білком м’язового волокна міоцитів і т.д.

Слайд 10

Регуляторні білки – це гормони білкової природи, які беруть участь у регуляції і координації багатьох метаболічних процесів живих організмів. Наприклад, інсулін активізує утилізацію глюкози клітинами, а глюкагон гальмує цей процес. Рецепторні білки розпізнають сигнали, що надходять із зовнішнього середовища до клітини, перетворюють їх і передають до необхідного відділу клітини. Наприклад, дія гормонів на певні клітини обумовлена роботою деяких білків-рецепторів та білків-переносників на мембрані цих клітин.

Слайд 11

Транспортні білки здатні переносити окремі речовини між клітинами або через плазмалему в середину клітини. Наприклад, білки-переносники транспортують різноманітні речовини через біомембрани, а гемоглобін еритроцитів переносить кисень в крові. Захисні білки приймають участь в імунних реакціях організму, створюють його захисні покриви, оболонки органів і клітин, регулюють рН. Наприклад, імуноглобуліни, які є антитілами, беруть участь в інактивації сторонніх білкових структур (антигенів); фібриноген забезпечує процес згортання крові.

Слайд 12

Рухові білки, наприклад, міозин та актин, приймають участь у скороченні м’язів. Енергетична функція білків пов’язана з можливістю використання молекул білків в енергетичному обміні. При розщепленні 1 г білка виділяється 17,6 кДж енергії, однак треба зазначити, що з усіх органічних молекул в клітині з метою виділення енергії білки розщеплюються в останню чергу. Багато з білків є токсинами, наприклад, зміїна отрута має фермент ліпазу, яка руйнує оболонку еритроцитів.

Слайд 13

Вуглеводи Моносахариди Олігосахариди Полісахариди

Слайд 14

Слайд 15

Функції вуглеводів: Моносахариди, зокрема глюкоза, є важливим джерелом енергії, і розщеплюються за умов термінової потреби енергії в клітині. Встановлено, що 60% енергії організм отримує при розпаді вуглеводів, а при розщепленні 1 г вуглеводів виділяється 17,6 кДж енергії. Крохмаль і глікоген, які містяться в клітині як включення у вигляді зерен, виконують запасаючу функцію.

Слайд 16

Деякі вуглеводи, які входять до складу оболонок клітини, зокрема, целюлоза та хітин, а також рибоза та дезоксирибоза, які приймають участь в утворенні нуклеїнових кислот (рибоза – до складу РНК, а дезоксирибоза – до складу ДНК виконують структурну, або будівельну функцію. Гліцеральдегід та дигідрогксиацетон, які є тріозами, відіграють роль проміжних продуктів в процесах дихання та приймають участь у фотосинтезі. Багато вуглеводів та їх похідних міститься у різноманітних секретах (слизі), забезпечуючи виконання захисної функції завдяки антисептичним властивостям та запобіганню від механічних ушкоджень.

Слайд 17

Гідрофільні полісахариди також сприяють підтриманню водного балансу клітин. Так, наприклад, фруктоза, що міститься в зелених частинах рослин, плодах і меду, приймає участь у підтриманні тургору рослинних клітин; в медицині фруктоза застосовується при харчуванні хворих на цукровий діабет

Слайд 18

Ліпіди це нерозчинні у воді жири та жироподібні органічні сполуки, які можна вилучити з клітини тільки органічними розчинниками. Хімічно це дуже різноманітна група сполук, що представляє складні ефіри жирних кислот і спирту гліцеролу (гліцерину). З них найбільш поширеними в клітині є нейтральні жири, воски, стероїди, фосфоліпіди.

Слайд 19

Слайд 20

Нуклеїнові кислоти: Молекули ДНК є найбільш великими біополімерами. ДНК несе в собі генетичну інформацію, яка визначає специфічність білків, тобто послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. ДНК міститься у ядрі і мітохондріях тваринної і рослинної клітин, а у рослин також й в хлоропластах. складається з одного полінуклеотидного ланцюга знаходиться в ядерцях ядра, цитоплазмі, рибосомах, мітохондріях і пластидах. РНК буває рибосомною (рРНК), транспортною (тРНК) та інформаційною, або матричною (мРНК, іРНК) ДНК РНК

Слайд 21

Слайд 22

Порівняльна характеристика ДНК та РНК

Слайд 23

ДНК

Слайд 24

РНК рРНК тРНК мРНК

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія