X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перетворення графічних функцій

Завантажити презентацію

Перетворення графічних функцій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 3 Функція. Квадратична функція Поняття квадратичної функції. Графік функції y=x2+n. Графік функції y=(x+m)2 Графік функції y=(x+m)2+n. Графік функції y=ax2 Графік функції y=a(x+m)2+n Графік функції y=ax2+bx+c Властивості квадратичної функції Найпростіші перетворення графіків функцій Розв’язування вправ. Самостійна робота Розв'язування вправ

Слайд 2

Пункт 4.2. Пригадайте Яке перетворення графіка функції у=х2 слід здійснити, щоб отримати графік функції : а) у=х2+4; б) у=х2-3. Яке перетворення графіка функції у=х2 слід здійснити, щоб отримати графік функції: а) у=(х-6)2; б) у=(х+3)2 Яке перетворення графіка функції у=х2 слід здійснити, щоб отримати графік функції: а) у=2х2; б) у=1/3·х2? Перетворення графіків функцій

Слайд 3

Пункт 4.2. Перетворення y=f(x) y=f(x)+n Ми дослідили, що додавання до значень функції у=х2 певного числа n приводить до утворення нової функції у=х2 +n. Графік функції у=х2 +n, отримують внаслідок паралельного перенесення графіка початкової функції (у=х2) вздовж осі ординат на |n| одиниць вгору або вниз, залежно від знака n. Перетворення графіків функцій Графік функції y=f(x)+n отримують унаслідок паралельного перенесення графіка функції y=f(x) вздовж осі 0у на |n|одиниць вгору, якщо n>0, і вниз, якщо n

Слайд 4

Пункт 4.2. Графіком, наприклад, функції є крива, яку отримують унаслідок паралельного перенесення графіка функції вздовж осі ординат на 3 одиниці вниз. Перетворення графіків функцій

Слайд 5

Пункт 4.2. Перетворення y=f(x) y=f(x+m) Відомо, що додавання до значень аргументу функції у = х2 певного числа m приводить до утворення нової функції у = (х + m)2, графік якої отримують унаслідок паралельного перенесення графіка першої функції вздовж осі абсцис на |m|одиниць вліво чи вправо, залежно від знака m. Перетворення графіків функцій Графік функції y=f(x+m) отримують унаслідок паралельного перенесення графіка функції y=f(x) вздовж осі 0x на |m|одиниць вліво, якщо m>0, і вправо, якщо m

Слайд 6

Пункт 4.2. Перетворення y=f(x) y=f(x+m) Приклад. Графік функції можна отримати внаслідок паралельного перенесення графіка функції вздовж осі абсцис на 3 одиниці вправо . Перетворення графіків функцій

Слайд 7

Пункт 4.2. Перетворення у = f(x) у = kf(x). Ми з'ясовали вплив значення коефіцієнта а на форму графіка функції у = ах2. Аналогічно коефіцієнт k впливає на форму графіка функції у = kf(x). Перетворення графіків функцій Графік функції у = kf(x) отримують унаслідок розтягнення графіка функції у = f(x) вздовж осі ординат у k разів, якщо k>1, або внаслідок відповідного його стиснення, якщо 0 < k < 1.

Слайд 8

Пункт 4.2. Перетворення у = f(x) у = kf(x). Перетворення графіків функцій

Слайд 9

Пункт 4.2. Перетворення у = f(x) у = — f(x). В ході вивчення теми, було встановлено, що графіки функцій у = 2x2 і у=—2x2 симетричні відносно осі абсцис, бо при одних і тих самих значеннях x значення відповідних функцій відрізняються лише знаком. Точки, абсциси яких рівні між собою, а ординати — протилежні числа, симетричні відносно осі абсцис. Перетворення графіків функцій Графік функції у = - f(x) отримують унаслідок симетрії графіка функції у = f(x) відносно осі абсцис.

Слайд 10

Пункт 4.2. Перетворення у = f(x) у = — f(x). Графік функції у = - х2 + 4 можна отримати із графіка функції у = х2 - 4 симетрією відносно осі 0х. Перетворення графіків функцій

Слайд 11

Пункт 4.2. Перетворення у = f(x) у = |f(x)|. За означенням модуля числа, для всіх невід'ємних значень f(x) виконується рівність |f(x)|=f(x). Отже, в цьому випадку графіки функцій у = f(x) і у = |f(x)| збігаються. Якщо f(x) < 0, то |f(x)|=- f(x), тобто за цієї умови графік функції у = |f(x)| збігається з графіком функції у = - f(x). З цього випливає, що всі точки графіка функції у = |f(x)| розміщені над віссю Ох або на цій осі. Перетворення графіків функцій Щоб отримати графік функції у = |f(x)|, треба ту частину графіка функції у = f(x) , яка лежить над віссю абсцис або на ній, залишити без змін і доповнити її другою частиною, яку отримують унаслідок симетрії відносно осі абсцис тієї частини графіка функції у = f(x) , яка лежить під цією віссю.

Слайд 12

Побудова. Будуємо графік функції у = х2 – 4. Частину цього графіка, що розміщена над віссю Ох, залишаємо без змін. Під віссю Ох розміщена частина графіка цієї функщї, обмежена точками —2 і 2. Будуємо симетричну їй частину відносно цієї осі. Графіком функції у = |x2-4| є крива, зображена на рисунку внизу. Перетворення графіків функцій Приклад. Побудувати графік функції у = |x2-4|.

Слайд 13

Пункт 4.2. Запитання для самоперевірки 1. Що потрібно зробити з графіком функції у = 2(х + 5), щоб отримати графік функції у= 2х? 2. Яке перетворення графіка функції f(x) = 4х - 1 слід здійснити, щоб отримати графік функції f(x) = 4х + 2? 3). Графіки яких функцій симетричні відносно осі абсцис: а) у = (х- З)2-2; б) у = (3-х)2 + 2; в) у = - (х - З)2 + 2; г) у = (х + З)2 + 2? 4). Як побудувати графік функції y=|2x-1|? Перетворення графіків функцій

Слайд 14

Графіки функцій, зображених на рисунках, побудовано за допомогою шаблона у=х2. Задайте кожну з цих функцій формулою.

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія