X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перерізи багатогранників

Завантажити презентацію

Перерізи багатогранників

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електронна енциклопедія «Перерізи багатогранників» Лисенко Вадим Сергійович

Слайд 2

Актуальність Актуальність теми роботи, обумовлена загальною комп'ютеризацією суспільства. Разом з традиційними навчальними посібниками почали використовуватися, так звані, електронні підручники, зручні і для домашнього навчання, і для використання в школі.

Слайд 3

Електронні навчальні засоби Електронна енциклопедія Учитель Учень Електронні навчальні засоби істотно підвищують якість візуальної інформації, вона стає більш яскравою, а як відомо, чим цікавіше представлений матеріал, тим цікавіше його вивчати. Тому можливості електронних засобів навчання не обмежуються тільки викладом і демонстрацією матеріалу, вони покликані зацікавити учня.

Слайд 4

Менша вартість Підвищення якості візуальної інформації Екологіч-ність Переваги електронних засобів навчання Також електронні засоби навчання мають низку переваг над традиційними: вони підвищують якість візуальної інформації, вони набагато екологічні, та деякі з них коштують дешевше.

Слайд 5

Мета роботи Створення інтерактивної електронної енциклопедії «Перерізи багатогранників», яку можна використовувати на уроках математики та для самостійного навчання. Метою роботи було створення інтерактивного електронної енциклопедії «Перерізи багатогранників», яку можна використовувати на уроках інформатики, математики та для самостійного навчання. Також цей навчальний засіб повинен містити якомога більше видів викладання матеріалу та перевірки знань учня.

Слайд 6

Завдання Вивчити, провести аналіз літератури та розробити довідкову інформацію з теми роботи. Створити презентації для кожної з категорій фігур Розробити тест для самоперевірки вивченого матеріалу та контрольної перевірки знань за темою. Провести практичну роботу по використанню підручника на уроках математики. Для досягнення мети роботи здійснювалося вирішення наступних основних завдань: Вивчити та провести аналіз літератури з теми роботи. Створити лекції та презентації, розробити практичні та самостійні роботи. Розробити тест для перевірки вивченого матеріалу. Провести практичну роботу по використанню енциклопедії на уроках математики.

Слайд 7

Поетапний опис створення електронної енциклопедії Розробка структури, складання дидактичного наповнення енциклопедії Розробка дизайну, створення анімаційних роликів,  компоновка Верстка сторінок енциклопедії Розробка файлу автоматичного запуску у форматі *exe підготовчий організаційний практичний заключний На підготовчому етапі було розроблено структуру та дидактичне наповнення енциклопедії. На організаційному етапі – розроблено дизайн слайдів, створено анімаційні ролики. На практичному етапі була реалізована верстка сторінок енциклопедії І на заключному етапі було створено файл автоматичного у форматі *exe

Слайд 8

Верстка Перед тим, як починати верстку сторінок енциклопедії, потрібно підготувати структуру навчальному ресурсі, наприклад на папері. Таким чином буде видно яка загальна кількість сторінок та яким чином вони пов’язані між собою. Після структурування робиться загальний ескіз кожної сторінки, тим часом осмислюючи як це буде втілюватися у коді самого навчальному ресурсі. Це дуже полегшить безпосереднє зв’язування сторінок та подальшу роботу над проектом. Структура навчального ресурсі досить проста. Він містить головну сторінку-заставку, яка розгалужується на 9 сторінок до відповідних елементів дидактичного наповнення курсу.

Слайд 9

Структура Дидактичне наповнення навчального ресурсу складається з: Опису та поетапної побудови перерізів Тетраедру Паралелепіпеду Піраміди Призми, у яких наведено опис на продемонстровано поетапну побудову перерізів багатогранників. Завдань для самостійної роботи, призначених для самостійного засвоєння матеріалу; Тестових завдань, пристосованих для самоконтролю і саме тому дуже корисних для індивідуальних занять. Теоретичного довідкового матеріалу, який містить теоретичні відомості з досліджуваної теми. Списку рекомендованої літератури та Інтернет джерел, які нададуть можливість отримати додаткову інформацію особливо зацікавленим учням.

Слайд 10

Таким чином, Енциклопедія Розвиває Абстрактне мислення Навички творчого пошуку рішення за допомогою інтуїції та підсвідомості Просторове бачення Навчання за цим засобом розвиває в учнях: Абстрактне мислення Навичку творчого пошуку рішення за допомогою інтуїції та підсвідомості Просторове бачення

Слайд 11

Енциклопедія Перешкоджає формуванню формалізму у мисленні учнів Створенню стереотипів, що заважають творчому мисленню Та в свою чергу перешкоджає: Сформування формалізму у мисленні учнів Створення стереотипів, що заважають творчому мисленню

Слайд 12

Загальний показник типів пам'яті Результати апробації Створений електронний навчальний ресурс було апробовано на заняттях міжшкільного факультативу та групових заняттях учнів 10 класів. Результати апробації виявили зростання показнику об'єму уваги учнів, показнику пізнавального інтересу та показників пам'яті учнів.

Слайд 13

Висновки для самостійної роботи учнів необхідна на практичних заняттях корисна для викладача зручна Тема енциклопедії «Перерізи багатогранників» входить в курс математики 10 класу. У зв'язку з цим розглянуті і описані основні розділи і поняття повністю відповідають програмі та розташовані в такому порядку, щоб енциклопедією зручно було користуватися. Таким чином, можна сказати, що результатом роботи стала електронна енциклопедія, яка є: необхідна для самостійної роботи учнів корисна на практичних заняттях зручна для викладача

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія