X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Програмно-методичне забезпечення використання географічного майданчика

Завантажити презентацію

Програмно-методичне забезпечення використання географічного майданчика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Програмно-методичне забезпечення використання географічного майданчика Грінченко О.І., старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін

Слайд 2

Програма з географії про формування учнівських компетенцій У процесі вивчення загальної географії учні набувають навчально-пізнавальної, соціальної та комунікативної компетенцій: орієнтуватися на місцевості; визначати азимут, … описувати за власними спостереженнями погоду… . (практичні роботи) передбачають спостереження за сезонними змінами погоди, режимом водойм … , систематичне використання … місцевого краєзнавчого матеріалу. Курс 8-го класу є завершальним для шкільної природничо-географічної освіти, тому значна увага під час його викладання приділяється … поглибленню й узагальненню … знань з фізичної географії.

Слайд 3

Місце географічного майданчика у змісті освіти За сучасними програмами з фізичної географії (та інших шкільних предметів) передбачається проведення практичних занять на географічних (комплексних ) майданчиках. Під час роботи на географічному майданчику насамперед поглиблюються знання програмного матеріалу, формується діалектико – матеріалістичний світогляд, розвитку  спостережливості та  аналітичного мислення учитель має можливість пов’язувати теоретичний матеріал з практикою, що забезпечує ґрунтовність знань учнів.

Слайд 4

Географічний майданчик в школі спеціально обладнаний майданчик для спостережень і практичних занять з фізичної географії.  проводяться практичні роботи, передбачені навчальною програмою. знаходяться астрономічні і метеорологічні прилади.

Слайд 5

Використання географічного майданчика На географічному майданчику проводиться систематичні спостереження за погодою у своїй місцевості, висотою Сонця над горизонтом в різні пори року, тривалістю дня і ночі, практичні заняття з основ топографії (орієнтування на місцевості, вимірювання відстаней, складання плану місцевості та ін.), деякі теми " Атмосфера” і "Клімат”. Крім цього географічний майданчик використовується для проведення занять метеорологічного, географічного, топографічного та інших гуртків, з факультативних курсів. Організація шкільного географічного майданчика має велике практичне прикладне і виховне значення.

Слайд 6

Обладнання географічного майданчика та його використання стовп-висотомір висотою до 10 м (служить для визначення висоти інших предметів) з флюгером; майданчик в 1 м² (для вироблення уявлення про квадратну міру); кубічний метр (з дерев'яних брусків - для вироблення уявлення про кубічну міру); майданчик в 1 ар; гномон (для показу напряму істинного і магнітного меридіанів і магнітного відмінювання і для орієнтування за Сонцем); покажчик Полярної зірки (для визначення широти місцевості та орієнтування); азімутомер (для тренування у визначенні азимутів); коло напрямів з ромбічним кільцем ( для розвитку просторових уявлень і вироблення навички орієнтування); вертикальний кутомір (для визначення широти місця і висоти Сонця); сонячний годинник (для визначення справжнього сонячного часу і для визначення довготи місця); покажчик сторін горизонту (для позначення місцевого меридіана і паралелі); метеорологічна будка (гігрометр і термометри); дощомір (опадомір); снігомірна рейка; нефоскопіческое кільце (для визначення відсотка хмарності, напрямку і швидкості руху хмар); типові форми рельєфу (гори, рівнини) і ящик з піском для відтворення з вологого піску різних форм рельєфу; куточок орієнтування по місцевим ознаками (пень з добре видимими річними кільцями, стовбур берези, стовбур хвойного дерева, квартальний стовп); грунтовий розріз і типи грунту; куточок для демонстрації результатів роботи зовнішніх сил; краєзнавчий куток (розміщені місцеві гірські породи, корисні копалини та зразки деревних порід)

Слайд 7

Географія Математика Фізика Астрономія Інтеграція спостережень на географічному майданчику у зміст шкільних предметів

Слайд 8

6 клас. Визначення напрямів та відстаней на місцевості, на плані та карті. Орієнтування на місцевості.Поняття про азимут. Практичні роботи № 4, 5 Зображення нерівностей земної поверхні на плані, карті та на місцевості. Шкала висот і глибин. Практична робота №1(на місцевості) Спостереження за висотою Сонця над горизонтам, погодою, сезонними змінами в природі. Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Форми рельєфу суходолу. Температура земної поверхні та повітря … Атмосферний тиск. Вітер. Водяна пара, вологість повітря. Види опадів…

Слайд 9

6 клас. Тема: Атмосфера. Температура земної поверхні та повітря. Її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Атмосферний тиск. Вітер. Постійні та змінні вітри. Водяна пара. Вологість повітря. Хмарність. Опади . Практична робота № 8. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Слайд 10

Обробка результатів спостережень

Слайд 11

8 клас. Тема: Фізико – географічне положення України. Розташування території України стосовно годинних поясів. Практична робота 4. 8 клас. Тема: Внутрішні води України. Поверхневі води. Характер гідрографії та водного режиму річок. 8 клас. Тема: Кліматичні умови та ресурси Основні кліматичні показники. Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди

Слайд 12

Географічний майданчик на уроках інших предметів (математика, 5 клас). Масштаб та його використання. (геометрія, 8 клас). Розв’язування прямокутних трикутників. (фізика, 8 клас). Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску (астрономія, 11 клас). Сонячний час. Видимий рух Сонця.

Слайд 13

Усвідомлена практична навчальна діяльність сприяє міцному та осмисленому засвоєнню знань Географічні спостереження зближують дітей з природою, привчають уважно приглядатися до неї Закладається багатовимірність географічних образів та просторового мислення Учні збагачують свої знання, через безпосереднє дослідження навколишнього середовища Розкриваються особистісні можливості в індивідуальній своєрідності Формування нового освітнього середовища Через краєзнавчий підхід розвиваються почуття любові до рідного краю

Слайд 14

Спостереження Дослідження Інформаційно-теоретичний аспект Практично – дослідницький аспект

Слайд 15

Навчитися працювати Навчитися пізнавати інтегровані знання конструктивні вміння практичні навички усвідомлені цінності Навчитися жити разом Навчитися досліджувати

Слайд 16

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Географія