X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Поняття про біосферу"

Завантажити презентацію

"Поняття про біосферу"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

В. І. Вернадський (російський вчений)

Слайд 3

Оболонки планети Земля Оболонки планети Земля Літосфера Гідросфера Атмосфера вапняк річки тропосфера базальт моря стратосфера крейда океани озоновий граніт екран кремнезем

Слайд 4

Слайд 5

Оболонки Землі. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом Гідросфера – водяна оболонка Землі. Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід.

Слайд 6

Поняття “біосфера” У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів. Е.Зюсс Ж.Б.Ламарк

Слайд 7

В.І.Вернадський Особливо значним є внесок В.І.Вернадського у розробку цілісного вчення про біосферу та її еволюцію в ноосферу — нову, вищу стадію біосфери, пов'язану з виникненням і розвитком у ній людства, котре починає здійснювати визначальний вплив на хід процесів у охопленій його діяльністю сфері Землі. Крім рослин і тварин, В. І. Вернадський включає сюди і людство, вплив якого на геохімічні процеси відрізняється від впливу інших живих істот, по-перше, своєю інтенсивністю, що збільшується з ходом геологічного часу; по-друге, тим впливом, яке діяльність людей робить на іншу живу речовину.

Слайд 8

Межі біосфери Біосфера займає нижню частину атмосфери, верхній шар літосфери і всю гідросферу. Загальна товщина біосфери ~17км. Углиб літосфери організми проникають ~на 6-7км, в гідросфері живі організми проникають ~ на 11км. У атмосфері біосфера займає тільки тропосферу.

Слайд 9

Атмосфера Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом. Атмосфера має кілька шарів: тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара; стратосфера; ноносфера – там “жива речовина” відсутня. Переважні елементи хімічного складу атмосфери: N2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%).

Слайд 10

Гідросфера Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин. Переважні елементи хімічного складу гідросфери: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, C. Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про тім, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить N, P, Si, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану.

Слайд 11

Літосфера Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. В даний час земною корою прийнято вважати верхній шар твердого тіла планети, розташований вище сейсмічної границі Мохоровичича. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральної, являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус. Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази. Переважні елементи хімічного складу літосфери: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K.

Слайд 12

Колообіг азоту в біосфері Вміст вільного азоту в атмосфері становить 79%. З атмосфери його частина надходить у воду та ґрунт. З ґрунту в рослини потрапляє завдяки бульбочковими бактеріями. З рослинами потрапляє до тварин. Азот розпадається на простіші речовини і виділяються в навколишнє середовище з видихуваними газами, потом, сечею та ін.

Слайд 13

Колообіг вуглецю в біосфері Вуглець входить до складу всіх органічних сполук. Автотрофи здатні фіксувати СО2 і синтезувати різні оранічні речовини. Ці речовини в подальшому передаються по ланцюгах живлення гетеротрофам. З продуктами життєдіяльності знов включається в біогеохімічні процеси. На колообіг СО2 значно впливає господарська діяльність людини.

Слайд 14

Біосфера – це сфера Де живі всі живуть. І мікроби, риби, птахи Дихають, рухаються, ростуть. Найголовніший в сфері житель – Це ти, людина Зроби життя прекрасніше, чистіше Не на рік, а на століття! Отже, в біосфері речовини весь час рухаються. Так як у ній все взаємо пов'язане.

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія