X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Колообіг речовин і енергії як основні системоутворювальні чинники

Завантажити презентацію

Колообіг речовин і енергії як основні системоутворювальні чинники

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Колообіг речовин і енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, енергії та інформації.

Слайд 2

Колообіг речовин і енергії є ландшафтоутворювальними чинниками Колообіг речовин і енергії є ландшафтоутворювальними процесами. оскільки до них залучені всі компоненти ландшафту чи природного середовища. У результаті надмірного антропогенного впливу, надходження в навколишнє середовище продуктів техногенезу у процеси колообігів залучається все більше нових речовин.

Слайд 3

Із надр Землі щорічно видобувають 120-140 млрд тонн корисних копалин, із яких тільки 10% реалізується в необхідну для людей продукцію Так, із надр Землі щорічно видобувають 120-140 млрд тонн коризних копалин, із яких тільки 10% реалізується в необзідну для людей продукцію. Решта видобутих речовин потрапляє в геосистеми і залучається в процеси колообігів.

Слайд 4

Словничок: Біогеохімічний цикл – це незамкнутий і незворотний процес колообігів речовин і потоків енергії між компонентами біосферної цілісності Біогеозімічний цикл – це узагальнююче пояснення колообігів. БЦ включає колообіги хімічних елементів з неорганічної природи через тваринні і рослинні організми назад у неорганічну природу. Відбувається з використанням сонячної енергії і енергії хімічних звязків.

Слайд 5

Вода – найпоширеніша хімічна сполука в біосфері Вода – найпоширеніша хімічна сполука в біосфері. Сумарні запаси води нашої планети становлять приблизно 1,5 млрд км3. Вода може бути у трьох агрегатних станах

Слайд 6

Колообіг води Водяна пара надходить в атмосферу внаслідок випаровування. З атмосфери – випадає у вигляді опадів. У морях і океанах запас води поповнюється завдяки стокам річок, які в них впадають. Морські течі переносять теплу чи холодну воду на певні відстані, впливаючи на клімат певних ділянок суходолу. Потім вода поглинається живими організмами і включається в їхній обмін речовин: р-ції синтезу, гідролізу тощо. Організми виділяють воду в довкілля з продуктами обміну речовин чи у процесі дихання, чи випаровування

Слайд 7

Зміна ланок колообігу води є причиною скорочення запасів прісних підземних вод Також зміна ланок колообігу води є причиною скорочення запасів прісних підземних вод, що ускладнює і без того актуальну проблему її дефіциту

Слайд 8

Карбон входить до складу всіх органічних Алмаз – алотропна видозміна Карбону Карбон входить до складу органічних сполук, що постійно синтезуються, перетворюючись і розщеплюючись усіма організмами. На колообіг карбону впливає господарська діяльність людини, розвиток промисловості, який збільшує концентрацію вуглекислого газу в повітрі., масове вирублення лісів.

Слайд 9

Колообіг Карбону Автотрофи засвоюютьтя вуглекислий газ з атмосфери і синтезують різні органічні речврини, які надходять в ланцюг живлення гетеротрофів. В організмах гетеротрофів карбон накопичується у вигляді солей карбонатної к-ти, синтезованих оргенічних речовин, а поза живими організмами в органічних речовинах грунту, вуглекислому газі та різних осадочних порід(крейда,мармур,вапняк). У наслідок процнсів життєдіяльності (дихання, випаровування, тощо), біогенного розкладання мертвої органіки, хім перетворень осадочниз порід він знову включається в біогеохімічні процеси.

Слайд 10

Оксиген відіграє в біосфері виняткову роль Оксиген відіграє в біосфері виняткову роль. Споживаючи кисень у процесі дихання, організми забезпечують свої енергетичні потреби. Проте молекулярний кисень у надлишку є шкідливим, оскільки здатний окиснювати органічні сполуки клітиною. Тому організми мають свої захисні системи. Атмосферний і розчинений кисень також окиснює і неорганічні сполуки

Слайд 11

Колообіг Оксигену Оксиген утворюється внаслідок фотосинтезу, який здійснюютьзелені рослини і ціанобактерії. Кисню в нижніх шараз атмосфери приблизно 21%. Частина молекулярного кисню під дією ультрафіолетових променів і електричних розрядів перетворюється на озон (алотропну модифікацію кисню) з якого формується озоновий шар.

Слайд 12

Нітроген його вільний вміст в атмосфері становить 79% Вміст вільного газоподібного азоту в атмосфері становить 79%.Нітроген є у скаді сполук. Які можуть бути використані живими огрганізмами і називаються фіксованими

Слайд 13

Колообіг Нітрогену З атмосфери азот надходить у грунт у вгляді оксидів і інших сполук, але основна часнита нітрогену надходить у гркнт і воду внаслідок фіксації атмосферного азот прокаріотами ( азотфіксуючими бактеріями, деяикми ціанобактеріями). З грунтку зелені рослини можуть засвоювати нітроген , або безпосередньо, або за допомогою симбіозу. З сполук нітрногену рослини синтезують білки, які далі входять в ланцюги живлення. В організмах складні сполуки нітрогену розщеплюються до простих і виводяться з пробуктами життєдіяльності.

Слайд 14

Вплив господарської діяльності вносить і вносить кількісні і якісні зміни в колообіги На сучасному етапі багатостороння діяльність людства охоплює всі ланки колообігів і вносить і вносить кількісні і якісні зміни в них, ставлячи під загрозу їхнє безперервне функціонування і нормальну умови життєдіяльності людини. У багатьох ланках колообігів господарська діяльність людини набула великої сили, що змінює ці процеси.

Слайд 15

Вплив господарської діяльності Рівновагу в середовищі порушує : недосконалість технологічних процесів високі втрати сировини під час її видобутку розсіювання матеріалів під час їх зношування Часто рівновага в навколишньому середовищі порушується через недосконалість технологічних процесів, високі втрати сировини під час її видобутку, транспортування і використання, атакож розсіювання матеріалів під час їх зношування

Слайд 16

Вплив господарської діяльності В атмосферу щороку потрапляє приблизно 1 млрд тонн аерозолів і газів Так, лише через не відповідність технології очищення сучасним масштабам виробництва в атмосферу щороку потрапляє приблизно 1 млрд тонн аерозолів і газів.

Слайд 17

Проте людина забезпечує атмосферу іншими елементами Великим є внесення людиною в атмосферу таких елементів : Na, Cl, Fe, Ti, B, F, Cu, Zn, Ba в кількості сотень тисяч і мільйонів тонн щорічно.

Слайд 18

Негативні чинники : Винищення лісів Розорювання степів і прерій Випалювання саван Руйнація грунтів Порушення фотосинтезу На колообіги ре

Слайд 19

Словничок: Альбедо  — фізична величина, що описує здатність поверхні чи космічного тіла відбивати та розсіювати випромінення(світло). Меліорація  —  цілеспрямоване поліпшення властивостей природно-територіальних комлексів з метою оптимального використання потенціалу ґрунтів, вод, клімату, рельєфу та рослинності.

Слайд 20

Зведення лісів, мелорація призводять до зміни величини альбедо, а через неї – і до змінити структури радіаційного балансу

Слайд 21

Альбедо різних геосистем: степова рослинність – 19-23% свіжозрубані агроугіддя на їхньому місці – 5% широколистих лісів – 12-17% поля зернових культу на їхньому місці – 22-28% Отже відповідно і змінюється частка відбитої радіації, і тепловий режим нижніх шарів атосфери.

Слайд 22

Висновок: Отже, будь-який аспект діяльності людини в геосистемі призводить до змін у ній інтенсивності потоків енергії. Причому змінюється величина та співвідношення не тільки внутрішніх потоків, а й вхідних і вихідних. Через забруднення атмосфери аерозолями дещо збільшується відбита радіація, тому до геосистем може надходити менше енергії, а смог може зменшити її на 30-40%

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія