X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Властивості електромагнітних хвиль

Завантажити презентацію

Властивості електромагнітних хвиль

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Властивості електромагнітних хвиль

Слайд 2

Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.

Слайд 3

Христия н Гю йгенс (1629 1695) нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор хвильової теорії світла, праць з оптики і теорії імовірності, відкривач кільця Сатурна і його супутника.

Слайд 4

Фронт хвилі — поверхня у просторі, коливання в кожній точці якої при поширенні хвилі мають однакову фазу. У випадку плоскої монохроматичної хвилі фронт хвилі — площина, перперндикулярна хвильовому вектору. При випромінюванні точкового джерела фронт хвилі — сфера. В загальному випадку фронт хвилі — складна поверхня, яку в кожній точці можна охарактеризувати двома радіусами кривини.

Слайд 5

Поширення електромагнітних хвиль

Слайд 6

Кожна точка фронту хвилі І є центром випромінювання вторинних елементарних хвиль 1,2,3,4,5,6,7; Поверхня ІІ, яка є обвідною до них, через час ∆t дає нове положення фронту хвиль. АВ- напрямок переміщення фронту хвиль. Чим далі від точки О переміщується фронт хвиль(АВ) тим меншою стає його кривизна в точці В. Тому на великій відстані від джерела світла маленьку ділянку сферичного фронту хвилі на практиці можна вважати плоскою, а промені паралельними.

Слайд 7

Відбивання електромагнітних хвиль

Слайд 8

Генератор над високої частоти; приймач хвиль і ряд допоміжних пристосувань. Для здійснення напрямленого випромінювання і прий мання електромагнітних хвиль використовують спеціальні рупорні антени прямокутного перерізу. Встановимо на однаковій висоті генератор і приймач антенами один до одного і доможемось до брої чутності звуку в гучномовці. Помістимо між антенами пластину з діелектрика і зауважимо, що гучність дещо змен шилась.

Слайд 9

Якщо замінити діелектрик металевою пластиною, приймання хвиль припиняється. Це свідчить про те, що хви лі відбиваються провідником. Кут відбивання електромагніт них хвиль, як і хвиль будь-якої іншої природи, дорівнює кутові падіння. В цьому легко переконатися, розмістивши ан тени під однаковими кутами до металевої пластини F Звук зникає, якщо забрати пластину або поверну ти її на деякий інший кут.

Слайд 10

В момент, коли хвиля досягне точки B і в цій точці почнеться збудження коливань , вторинна хвиля з центром в точці А вже буде являти собою півсферу радіусом r = АD = υΔt = СВ. Радіуси вторинних хвиль від джерел , розташованих між точками А і В , змінюються так , як показано на рис. Обвідною вторинних хвиль є площина DВ, дотична до сферичних поверхонь. Вона являє собою хвильову поверхню відбитої хвилі . Відбиті промені АА2 і BB2 перпендикулярні хвильової поверхні DB. Кут y між перпендикуляром до поверхні, що відбиває і відбитим променем називають кутом відбиття. АD = СВ і трикутники ADB і АСВ прямокутні , то < DBA = < CAB . Але a = CAB і y = < DBA як кути із перпендикулярними сторонами. Отже, кут відбиття дорівнює куту падіння

Слайд 11

Заломлення електромагнітних хвиль

Слайд 12

Заломлення хвиль – зміна напрямку її розповсюдження відповідно до зміни швидкості

Слайд 13

Електромагнітні хвилі зазнають заломлення на межі діелек трика. Якщо помістимо на місце пластини трикутну призму з діелектрика, наприклад, з парафіну, під час повер тання призми спостерігатимемо зникнення й появу звуку. За допомогою генератора можна спостерігати й найваж ливіші хвильові явища — інтерференцію і дифракцію елект ромагнітних хвиль. Інтерференцію, зокрема, можна спо стерігати так. Генератор і приймач розміщують один проти одного (і потім знизу підносять металеву пластину. При цьому спостерігається почергове послаблення і посилен ня звуку, що пояснюється інтерференцією двох хвиль, з яких одна поширюється безпосередньо від антени генерато ра, а друга — після відбивання від пластини.

Слайд 14

При переході світлових променів з одного прозорого середовища в інше напрями променів змінюються (світло заломлюється).

Слайд 15

Причини поляризації Проходження світла через деякі кристали (турмалін). Відбивання та заломлення світла не межі двох діелектриків. Подвійне світлозаломлення.

Слайд 16

Інтерференція хвиль – явище додавання хвиль від кількох когерентних джерел

Слайд 17

Дифракція хвиль – заходження хвиль в область геометричної тіні

Слайд 18

Дякуємо за увагу!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика