X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методи наукового пізнання

Завантажити презентацію

Методи наукового пізнання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методи наукового пізнання

Слайд 2

Метод — це спосіб досягнення мети, вирішення завдання; сукупність дій та прийомів, призначених допомогти досягненню бажаного результату; сукупність прийомів та операцій практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності.

Слайд 3

Ф. Бекон порівнював значення методу в науковому пізнанні з циркулем у кресленні. Метод, на його думку, так само як циркуль уодноманітнює діяльність, тобто дає змогу кожній людині досягти необхідного позитивного результату більш-менш незалежно від її власних здібностей і вправності.

Слайд 4

На сьогодні існує кілька різних класифікацій методів наукового пізнання. Розрізняють, наприклад, методи евристичні та алгоритмічні, кількісні та якісні, експериментальні та теоретичні. Близьким до останньою є поділ наукових методів на емпіричні та теоретичні.

Слайд 5

Емпіричні методи Спостереження-цілеспрямоване сприйняття явищ об’єктивної дійсності; Описання-фіксація даних про об’єкт засобами природної або штучної мови; Вимірювання-порівняння об’єктів за якими-небудь спільними властивостями або аспектами; Експеримент-спостереження в спеціально створених і контрольованих умовах з метою встановлення перебігу процесу чи події при повторенні даних умов .

Слайд 6

Теоретичні методи Формалізація-побудова абстрактно-математичних моделей, що розкривають сутність процесів дійсності; Аксіоматизація-побудова теорій на основі аксіом — тверджень, істинність яких не потребує доказу; Гіпотетично-дедуктивний метод-створення системи дедуктивно пов’язаних між собою гіпотез, із яких виводяться твердження про емпіричні факти.

Слайд 7

Нерідко методи пізнання поділяють на : загальні (такі, що застосовуються не тільки в науці, а й в інших сферах людської життєдіяльності), загальнонаукові (використовуються в усіх сферах науки) конкретно-наукові (специфічні методи, придатні для окремих розділів науки та наукових дисциплін).

Слайд 8

Загалом слід зазначити, що як багатоманітність методів наукового пізнання, так і сама творча суть наукового мислення значно ускладнюють перелік і систематизацію наявних та можливих наукових методів. Тому метою методології на сьогодні є не стільки систематизування методів наукового пізнання, скільки дослідження окремих наявних методів та виявлення тенденцій їхнього розвитку та сфер використання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика